Forside

Forside


Logo folkekirken
 
Kompetencemidler 2017

Så er der atter mulighed for at få tilskud til kurser! 

Kompetencefondsmidler for kurser afviklet i perioden 1. januar 2018 til 30. juni 2019 skal søges i perioden 21. september - 16. oktober 2017. Inden den tid kan du få godkendt din ansøgning hos dit menighedsråd. De skal ikke betale noget, bare sige god for at du skal på kursus.

Læs mere her: Kompetencemidler 2017 


 Dansk Kirkemusiker Forenings landsmøde 2017

Kom til medlemsmøde og kursusdag i Folkekirkens Hus, Aalborg den 11. september 2017. Se det spændende program under medlemssider/landsmøde.
NB - du skal være logget ind for at se medlemssiderne, mangler du password og medlemsnummer, kontakt venligst: MLA@kirkemusiker.dk.

Dagpengereformen trådte i kraft den 1. juli, og de nye regler er nu gældende. Du kan læse mere om reglerne her: Dagpengereform   


CO10 har varslet blokade mod stillinger som politikadet i politiet

Læs mere på medlemssiderne.


 FUVs stiftskursus 2017

Babysalmesang - en kirkelig aktivitet eller en aktivitet i kirken?

Kursusdagen vil introducere et udviklingsarbejde med nye indfaldsvinkler til babysalmesang. Fokus vil være på en liturgisk opbygning af et babysalmesangsforløb med gentagelsen, roen og nærværet som væsentlige parametre.
Kurset vil blandt andet indeholde:

  • et oplæg til babysalmesangens betydningsbærende elementer i relation til en gudstjenstlig kontekst
  • en præsentation af nye tegn til salmer og nye salmedanse og forslag til anvendelse af musikstykker og musikinstrumenter i babysalmesangsforløbet

Det er GRATIS at deltage. Datoer: 

Ribe            1. september
Viborg         29. september
Århus          17. november
Ålborg         24. november

Nærmere info under http://www.fkuv.dk/noget-med-salmer 

Regnskabsfører Maria Lantz har deltaget i kurset, og kan varmt anbefale det! 


 Kursus i Salmer og musikalisk leg tilbydes nu af Sjællands Kirkemusikskole

Lærer er Anne-Mette Riis, som gennem de sidste 20 år har uddannet kandidater på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Hun har uddannet organister, præster, sangere og kirke- kultur-medarbejdere i flere hundrede danske og svenske kirke-sogne i "babysalmesang", "salmer og leg", "salmer i dans og bevægelse" samt "salmer i nærvær. Hendes virke inspirerer således det kirkelige arbejde i menneskets hele liv fra begyndelsen til afslutningen. 

AMU-Fyn tager på turné. Du har nu mulighed for at blive klogere på:

Kirkefunktionærens møde med mennesker i sorg/krise

  • Deltageren kan i forbindelse med begravelser, bisættelser, urnenedsættelser, indgåelse af gravstedsaftaler, gudstjenester, gravstedsbesøg og øvrige arbejdssituationer i kirken og på kirkegården håndtere mødet med mennesker i sorg og krise.
  • Deltageren forstår betydningen af egen adfærd over for den sorg- og kriseramte og kan agere professionelt i overensstemmelse hermed.
  • Deltageren forstår afgrænsningen til præstens rolle som sjælesørger og kan kende de situationer, hvor det vil være relevant at henvise til denne.

Se i nedenstående kursusoversigt, hvilken kirke de kommer til i nærheden af dig: Kursusoversigt AMU-Fyn 


 Folkekirkens Ungdomskors kurser i efteråret 2017

Her har du mulighed for at se FUKs nye kurser (vær dog opmærksom på, at de fleste kurser kræver medlemskab af FUK): Nyhedsbrev FUK

Fyld liv i koret
Børnekor på hjernen 
Coaching korleder 


    Nyansat i folkekirken?  

Se listen over Folkekirkens nye introkurser 2017 herhttp://www.folkekirkenspersonale.dk/uddannelse/kirkeuddannelse/for-medarbejdere/kurser-og-uddannelser/introkursus-for-nyansatte-i-folkekirken/.


Folkekirkens uddannelses-ambassadører hjælper dig med efteruddannelse

Folkekirkens uddannelses-ambassadører, læs mere her:
Folkekirkens Uddannelsesambassadører 


Kredsene 

Vil du i kontakt med en af foreningens kredse, finder du den i menuen til venstre.


Bemærk!

Hvis du søger en stilling som kirkemusiker i Rebild - særlig Lyngby og Terndrup sogne - Aalborg Nordre, Aalborg Vestre, Morsø og Jammerbugt provstier, er det en god ide at kontakte sekretariatet, inden du søger.

Det samme gælder for Egå sogn, Benløse Sogn, Rørvig Menighedsråd, Glim-Rorup Menighedsråd, Nordrupøster-Farendløse Sognes Menighedsråd, Ølstykke Menighedsråd, Sjørring-Thorsted Menighedsråd og ikke mindst Kregme Sogn.

 


 Lokal lønforhandling - klik her.


 

OK-mærket er din sikkerhed for kvalitet. "Kig efter OK-mærket, når du vælger fagforening". Sådan lyder budskabet til alle lønmodtagere i Danmark. OK-mærket er et kvalitetsstempel på de fagforeninger, som har dybt kendskab til medlemmernes fag og branche, og som forhandler overenskomster med arbejdsgiverne. Det gør fagforeningerne, som er samlet i de to store hovedorganisationer LO og FTF, og det skaber rammerne for gode arbejdsliv. Læs mere her: OK-mærket


 

Dansk Kirkemusiker Tidende finder du på www.dkmt.dk.


 

 

Dansk Kirkemusiker Forening
Home