Forside > Kredsene > Fyns > Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder

Referat af bestyrelsesmøde den 30. november 2016 hos Birgit Schledermann.
Til stede: Jan Drejer Christensen/JDC, Birgit Schledermann/BS, Jørgen Wandam-Møller/JWM, Peter Holz Mogensen/PHM og Niels Olsen/NO.

Mødet startede med brød og kaffe

1. Godkendelse af dagsorden, evt. flere punkter til dagsordenen - godkendt.

2. Konstituering. 
Efter generalforsamlingen oplyste Karen Larsen, at hun ikke ønskede at fortsætte i bestyrelsen, og derfor er suppleant Peter Holz Mogensen hentet ind. Formand: BS, næstformand: JWM, sekretær: JDC, kasserer: JDC, hovedbestyrelsesmedlem: BS

3. Hængeparti fra generalforsamlingen - hvem gør hvad?
JDC - snakker med Merete Saxbjørn.
JDC - finder ud af om vi har CVR og EAN hos Jan Thor Callesen.
JDC - tager kontakt til Ib om at overtage kassen.
JDC - orienterer Maria Lantz og Jan Thor Callesen.

4. Fremtid for foreningen. 
Der blev debatteret.

5. Kollegatræf og kursusdag i 2017. BS - synes vi skal spørge medlemmerne om, hvad de kunne tænke sig som emne til kursusdag.
Kollegatræf - sidst i marts, mandag den 27. marts 2017 kl. 19.00 - Chr. Dyrst eller Jane Laut kunne være et forslag. NO og PHM undersøger i første omgang. NO kender også en der hedder Bo, som han også vil undersøge muligheden for.
Kursusdag - september, Lars Frederiksen og Rasmus Tofte Hansen kunne være emner til undervisere. Løgumkloster musikskole skal kontaktes for at høre om de vil give et tilskud.

6. Forplejning ved arrangementerne. 
Birgit spørger om Karen vil hjælpe med dette stadigvæk.

7. Næste møde.
Mandag den 20. februar kl. 19.00 hos Peter Holz Mogensen, Nygårdsvej 8, Hårslev, 5471 Søndersø.

8. Eventuelt
Nøglen til Tornbjerg kirke. Karen afleverer den til kirken. BS taler med Tornbjerg. NO kører ud og får nøglen af kirken, når BS siger til!

Referent: Jan Drejer Christensen 30/11-2016 kl. 21.18 

Dansk Kirkemusiker Forening
Home