Forside > Kredsene > Viborg-Aarhus > Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmødet er afholdt mandag d. 27. marts 2017 kl. 10.00 hos Kirsten på Bydamsvej 5, Skærshale, Simested.

Dagsorden:

1. Referat fra generalforsamlingen:
Godkendt

2. Formandens beretning:
Henvendelse fra Nikolaj Zethner om gamle protokoller som kommer en af dagene. Kirsten undersøger om foreningen vil have dem, samt spørger Nikolaj Zethner om den gamle klokke m.m. Kirsten berettede om møder i Folkekirkens arbejdsmiljøråd og HB.

3. Konstituering:
Formand Kirsten Klitgaard Frandsen, næstformand Filip Maarup, kasserer Henning Pedersen, sekretær Eva Frederiksen, it Egon Petersen, menigt medlem Anne Marie Nielsen, T.R. Kirsten Klitgaard Frandsen og Filip Maarup.        

4. Info fra kassereren:
Medlemstilgang, penge på kontoen til evt. kursus, forslag til vedtægtsændring: "Kredsbestyrelsen tegnes af kasseren og formanden, der hver for sig er berettiget til at disponere over kredsens bankkonto/konti", da det er omstændeligt, at alle i bestyrelsen skal underskrive grundet EU-direktiv.

5. Landsmødet i Aalborg 11. sept. Koster 375 kr. Menighedsrådet kan søges: Bestyrelsen deltager så vidt muligt. Kirsten får det betalt.

6. Aktiviteter:
Der er penge på kontoen til et kursus. Filip vil undersøge, om vi kan få Mads Djernes til at undervise i de "100" nye salmer . Han udvælger ca. 10 salmer, som fordeles ml. deltagerne, fortæller om hvorfor han har valgt disse salmer og giver en vurdering af deltagernes udførsel. Alternativt undersøger Egon om Morten Skovsted kan. Alternativt undersøger Eva om Jørgen Frost kan. Afholdes i Højslev sidst i maj eller først i juni. Forslag om lørdag. Evt. tilmelding til Egon eller Kirsten.

7. Evt.
Telefonlisten føres ajour. Eva ordner det. 

Dansk Kirkemusiker Forening
Home