Forside > Kurser

Kurser

Foreningens lokale kurser:

Se under Kredsene


 Kirkemusikkursus søndag d. 1. juli - lørdag, d. 7. juli 2018

i samarbejde mellem Løgumkloster Højskole & Løgumkloster Kirkemusikskole

Kirkemusikkurset på Løgumkloster Højskole Kurset er tilrettelagt i samarbejde mellem højskolens bestyrelse og Løgumkloster Kirkemusikskole. Kurset henvender sig fortrinsvis til landsbyorganister, kirkesangere og kirkekorsangere, men er åbent for alle med interesse for kirkemusik.
Ved kursets begyndelse uddeles undervisnings- og øveplaner. Organisterne tildeles øvetider ved de orgler, der står til rådighed i byen og omegnen. Holdinddeling og undervisningsplan for både sangere og organister præsenteres ved kursets begyndelse.

Program:

Søndag den 1. juli

16.00 - 17.30 Ankomst og værelsesanvisning
18.00*            Middag
20.00          Velkomst med kursusintroduktion og gennemgang af ugens program - derefter kaffe og præsentation.

Mandag den 2. juli

07.45 - 08.20* Morgenmad
08.30*          Morgensang i Kapitelsalen
09.00 - 12.00 Soloundervisning for organister på hold af 3-4 personer (60 min.) ved Dorte Tilma og Hans Chr. Hein, samt øvetid. Soloundervisning for sangere på hold af 3-4 personer (60 min.) ved sangpædagogerne og holdundervisning ved sanglærerne på hold af 6-8 (90 min.)
12.00*          Frokostbuffet
13.30 - 14.30 Holdundervisning for organister: Gudstjenesteforberedelse og forspilslære, derefter evt. øvetid
13.30 - 15.30 Soloundervisning for sangere på hold á 3- 4 (60 min.) ved Annette Schiøtz, Bente V. Jørgensen og Tinebeth Hartkopf og holdundervisning ved Aksel K. Olesen, Per Sørensen og Poul Lauridsen på hold á 6-8 (90 min.)
15.45 - 16.30  Korsang for alle ved organist Hans Chr. Hein
16.45            Afspænding ved sangpædagogerne
17.30*          Aftensang i Klosterkirken
18.00*      Middag
19.30      Hans Chr. Hein: Foredrag om Thomas Laub og dansk kirkesang - i 100-året for "Dansk Kirkesang"

Tirsdag den 3. juli

09.00 - 12.00  Som mandag formiddag
13.30 - 14.30  Gudstjenesteforberedelse og forspilslære for organister
13.30 - 15.30 Undervisning for sangere ifølge detailplan
15.45 - 16.30    Korsang for alle
16.45 - 17.20  Afspænding ved sangpædagogerne
19.30            Salmedigter Iben Krogsdal: "Salmer, sommer og vild opstandelse"

Onsdag den 4. juli

09.00 - 12.00  Arbejde i interessegrupperne - vælg en gruppe:
1. Oplæsning, deklamation og tale
2. Samarbejdet mellem organist og sanger
3. Ensemblesang
4. Nye salmer
13.15 - 17.15  Ekskursion til Gråsten Slotskirke og Sønderborg Slot
20.00              Koncert i Klosterkirken ved kursuslærerne

Torsdag den 5. juli

09.00 - 12.00 Som mandag formiddag
13.30 - 14.30  Gudstjenesteforberedelse og forspilslære for organister
13.30 - 15.30    Undervisning for sangere
15.30 - 16.30  Korsang for alle
17.30        Aftensang i Klosterkirken, herunder opførelse af korsatser
19.30          Folkedans v/ tidl. højskolelærer, museumsinspektør Elsemarie Dam-Jensen

Fredag den 6. juli

09.00 - 12.00 Som mandag formiddag
13.30 - 14.30  Gudstjenesteforberedelse og forspilslære for organister
13.30 - 15.30  Undervisning for sangere
15.30 - 16.30  Korsang for alle
20.00                Afslutningsaften med indslag fra deltagerne

Lørdag den 7. juli

07.45 - 08.30  Morgenmad

- derefter afrejse

De med * mærkede tider er faste under hele kurset!

Lærere på kurset: 

Sangpædagog Tinebeth Hartkopf, Løgumkloster
Sangpædagog Bente Valentin Jørgensen, Børkop
Sangpædagog Annette Schiøtz, Rørvig,
Organist Dorte Tilma, Aarhus, Organist,
Rektor Hans Christian Hein, Løgumkloster
Musiker og komponist Aksel Krogslund Olesen, Løgumkloster
Gymnasielektor Per Sørensen; Højbjerg
Seminarielektor Poul Lauridsen, Jelling

Kursusleder: Aksel Krogslund Olesen og Hans Chr. Hein

Kursussted: Løgumkloster Højskole, Brorsonsvej 2, 6240 Løgumkloster

Praktiske oplysninger:

Kursuspris kr. 5.100,- pr. person ved overnatning på dobbeltværelse. Tillæg for enkeltværelse: kr. 300,-. Prisen omfatter kursus med fuldpension, sengelinned, håndklæder og alle programsatte arrangementer.

Tilmelding og betaling af depositum på kr. 600,- (ved benyttelse af kreditkort) skal ske inden d. 11. maj på skolens hjemmeside: www.kirkemusikskole.dk ved at gå ind under "kursus", finde kirkemusikkurset samt ansøge.

På registreringssiden kan du angive ønske om enkelt/dobbeltværelse, evt. lærerønske samt evt. særlige hensyn.

Betaling: Den resterende del af kursusprisen skal betales ved tilmeldingsfristens udløb, og

kirkemusikskolen tilsender i begyndelsen af maj måned information om betaling af det resterende beløb.

Kurset gennemføres ved min. 35 tilmeldte pr. 11. maj 2017.

Afmelding Ved afmelding inden d. 11. maj tilbagebetales depositum minus administrationsgebyr på kr. 200,-.

Værelserne er udstyret med håndvask. Der er moderne badeværelser lige overfor eller ved siden af værelserne. Medbring evt. badekåbe. Alle værelser er røgfrie.

Medbring evt. sportsudstyr, hvis du undervejs i kurset ønsker at benytte skolens motionsrum. Rummet kan dog i dagtimerne være optaget af undervisning.

Teleslynge forefindes på højskolen.

Spørgsmål/yderligere oplysninger kan ske ved henvendelse til Løgumkloster

Kirkemusikskole tlf. 7474 4070 / mail:  LKMS@KM.DK / Vestergade 9-13, 6240 Løgumkloster


Kursus og inspirationsdag med Niels Bo Emgren

Dansk Kirkemusiker Forening, Viborg-Århus kreds, inviterer dig hermed til kursus og inspirationsdag med instruktør Niels Bo Emgren lørdag den 11. august 2018 i Bryrup Kirke og Sognehus, Hovedgaden 1-5, 8654 Bryrup.

Program: (Kurset henvender sig primært til organister og kirkesangere, men alle der har lyst og interesse er velkommen.)

10.00 Velkomst /kaffe
10.30 Undervisning
12.00 Frokost
13.00 Undervisning
14.45 Kaffe
Opsamling
Afslutning

Pris medlemmer: 100 kr.
Ikke medlemmer: 150 kr.

Forud for kurset vil der blive sendt repertoire fra instruktøren, som man kan arbejde med på dagen, medmindre man selv har ønske om en speciel sats/sang/salme, man gerne vil arbejde med. 

I tilfælde af mange tilmeldte, vil Niels Bo Emgren medbringe en instruktørassistent.

Tilmelding, evt. med sats/sang/salmeønsker senest  30 juli til:

Filip Maarup: fm@mail.tele.dk tlf: 23602140
Henning Pedersen: hjp@paradis.dk tlf: 24206351

Med Venlig Hilsen

Viborg - Århus kreds

Filip Maarup

CV Niels Bo Emgren

Niels Bo Emgren er organist ved Bryrup, Vinding og Vrads kirker. Han er dirigent for Jysk Akademisk Kor, Aarhus, pianist i sammenhænge med fokus på fællessang, musicals og evergreens. Han er desuden sangsolist i forskellige sammenhænge og har senest sunget bas-/barytonpartierne i Brahms Requiem, Bachs H-mol-messe, Händels Messias og en uropførelse af et stort værk om Luther af Matthias Geiger, kaldet Lutter øren. Desuden er han midt i en række opførelser af Schuberts Winterreise med pianist Lene Buch Rasmussen. NBE er meget interesseret i integrationen af nyere salmer i kirken og laver også rytmiske gudstjenester.

Niels Bo Emgren er uddannet sanger og sangpædagog fra Det jyske Musikkonservatorium og debuterede fra solistklassen i 2001. Han har optrådt i store og små sammenhænge - også i bl.a. USA, Schweiz, Tyskland, Norge og Sverige. Han har været ansat i basgruppen i DR-Radiokammerkoret og været både korsanger og solist i Den jyske Opera og andre kompagnier. Han har også studeret korledelse på Det fynske Musikkonservatorium under Alice Granum, med hvem han har udgivet en bog - Syng ud - Syng op. Han drager også ud som korcoach i discipliner som klang, sangteknik, direktion, interpretation oma. 


Introkursus for nyansatte i Folkekirken
Bliv klogere på, hvad folkekirken er for en størrelse, når du som nyansat skal på et obligatorisk intro-kursus sammen med andre nyansatte.

Kurset varer en dag, og vi ser nærmere på:

·         Folkekirkens historie

·         Folkekirkens organisation og økonomi

·         Folkekirken som arbejdsplads

·         Folkekirkens gudstjenester og kirkelige handlinger

·         Folkekirken lokalt og regionalt

  

Aftal med dit menighedsråd, hvornår du skal afsted. Næste kursus finder du ved at følge dette link: www.folkekirkenspersonale.dk.

Bag kurserne står de faglige organisationer, stifterne
Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet.


Nye Kurser på Vestervig Kirkemusikskole 

Se de spændende nye kurser her


Dansk Kirkemusiker Forenings egne kurser i stiftskredsene finder du under menupunktet 'Stiftskredsene'.

Andre relevante kurser kan annonceres under 'Andre kurser'. Vil du gøre opmærksom på et kursus, der har relevans for Dansk Kirkemusiker Forenings medlemmer, kan du sende beskrivelsen til sekretariatet - MLA@kirkemusiker.dk

Vil du forme dit eget kursusforløb er Kompetencefonden måske en mulighed.

 

Undermenu

Dansk Kirkemusiker Forening
Home