out-dansk-kirkesmusiker-forening-logo

FAGFORENINGEN FOR KIRKEMUSIKERE

FÅ HJÆLP OG VEJLEDNING I DIT ARBEJDSLIV

Aktuelt

Lige nu stemmer medlemmerne om resultatet af OK24. Du kan se resultatpapiret her: Resultat OK24

Foreningen inviterer hermed til generalforsamling samt efterfølgende middag:

MANDAG D. 6. MAJ 2024 KL. 14-20
Arrangementet finder sted på Restaurant Skærven, Hjejlevej 101, 5800 Nyborg

Vi starter med kaffe & kage og snak, herefter generalforsamling og slutter af med en forhåbentlig hyggelig middag. Dagsorden til generalforsamling er udsendt 6. marts 2024, endelig dagsorden udsendes mandag den 22. april 2024.

Af hensyn til middagen skal vi bede om tilmelding senest mandag d. 22. april 2024 til Maria Lantz på mla@kirkemusiker.dk eller mobil: 24 40 13 19.
Husk at skrive om du har specielle mad-hensyn, f.eks. vegetar el. glutenfri.

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens/formandens beretning
3. Fremlæggelse af årsregnskabet 2023
4. Fremlæggelse af budget 2024
5. OK24
6. Vedtægtsændringer
7. Indkomne forslag
8. Valg til bestyrelsen: på valg er Anne Due Nørgård, Lara Bisserier, Kirsten Bech og René Chetronoch
9. Valg af suppleanter
10. Eventuelt

Eventuelle forslag bedes sendt til mla@kirkemusiker.dk senest den 6. april.

Endelig dagsorden offentliggøres her på hjemmesiden senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Sangens Dag er en inspirationsdag med sang fra salme- og højskolesangbogen
Lørdag den 13. april 2024 kl. 9.30-16.30 i Billund Kirke.

Se programmet her.

Den landsdækkende undersøgelse er baseret på spørgeskemabesvarelser fra hele 7.570 ansatte i folkekirken og en lang række dybdegående fokusgrupper og individuelle interviews.

Undersøgelsen viser, at de ansatte oplever en høj grad af tilfredshed og følelse af meningsfuldhed i deres arbejde. Samtidig viser undersøgelsen også, hvor der skal sættes ind for at forbedre arbejdsmiljøet.

Ansatte i folkekirken oplever i højere grad end landsgennemsnittet en høj grad af jobtilfredshed, at deres arbejdsopgaver er meningsfulde, og har en højere grad af høj motivation og engagement i deres arbejde i folkekirken.

Resultaterne fra undersøgelsen af det psykosociale arbejdsmiljø i folkekirken 2023 ligger klar – km.dk

Medlemsfordele

FBF

Som medlem af Forbrugsforeningen får du:

  • Bonuskort til 4.000 butikker, restauranter og webshops-
  • Bonus på ALT – også det på tilbud-
  • Intet minimumskøb – bonus fra første krone
  • 0,- kr. i kontingent det første år – herefter koster det 132,- kr. om året.

Lån & Spar

Som kunde hos Lån & Spar får du:

  • Lønkonto med en rente på 5% af de første 50.000 kr med gratis Mastercard og Visa/Dankort, og kassekredit med favorabel rente
  • Særlig lav rente på billån
  • Danmarks bedste studiekonto

PFA helbredssikring

PFA Helbredssikring er en sundhedsforsikring, der blandt andet giver mulighed for at blive behandlet hurtigt på privathospitaler, -klinikker og hos speciallæger.

Har man smerter, bliver syg eller kommer til skade, så er der mulighed for at få hurtig hjælp med at komme i gang med undersøgelse og behandling via PFA Helbredssikring. Tilmelding Helbredsforsikring PFA

 

OK-mærket

Vi er en fagforening med OK-mærket.

 

Partitur

Medlemmer opnår 10 % rabat ved køb af noder hos Partitur.

Konfliktstøtte

Når du er medlem af Dansk Kirkemusiker Forening  er du sikret konfliktstøtte ved strejke eller lock-out.

Ofte stillede spørgsmål ​

Rammetiden – som er det tidsrum arbejdsopgaverne kan ligge indenfor – aftales i ansættelseskontrakten, så vær opmærksom på om de dur for dig, FØR du skriver under. Ring gerne herind og få vejledning.
Rammetidens størrelse er ikke begrænset direkte i organisationsaftalen, men rammetiden skal placeres, så du kan have andet arbejde ved siden af din deltidsstilling som kirkemusiker.
Rådighedstiden kan maksimalt udgøre 30/37 af din ansættelsesbrøk, f.eks. udgør rådighedstiden i en stilling på 8 timer; 6,5 timer per uge. Rådighedstiden skal ligge indenfor rammetiden. Rådighedstiden er der hvor det arbejde som IKKE er varslet med min. 1 måneds varsel, kan placeres.

Vi er fagforening for organister uden organistuddannelse og kirkesangere. Vores medlemmer er ofte meget højt uddannede musikalsk, nogen gange selvlært. Dansk Kirkemusiker Forening hjælper dig blandt andet at formidle dette til dit menighedsråd, ring eller skriv og hør om der er noget vi skal hjælpe dig med.

Fastansat på 8 timer og derover: 240,- per måned
Fastansat under 8 timer: 152,- per måned
Kirkekorssanger: 152,- per måned
Vikarierende: 152,- per måned
Fastansat, og også medlem af anden CO10-organisation: 152,- per måned (se de andre organisationer her)
Pensionist (støttemedlem): 468,- per halvår

Kontingent betales for de flestes vedkommende halvårligt.
Dog er det muligt at betale månedligt. Det koster ikke ekstra, eneste betingelse er tilmelding til Betalingsservice.

Vores lønramme er kr. 296.266,- til 433.004,- (nutidskroner pr. oktober 2023 ved fuldtid). Dansk Kirkemusiker Forening forhandler kirkemusikerens/kirkesangerens løn indenfor dette interval, ud fra vedkommendes erfaring og kompetencer.

MELD DIG IND OG VÆR SIKRET KONFLIKTSTØTTE​

Når du er medlem af Dansk Kirkemusiker Forening  er du sikret konfliktstøtte ved strejke eller lock-out.

Hvis du mangler noget på vores hjemmeside, eller har forslag til ændringer, er du velkommen til at kontakte mig på: mla@kirkemusiker.dk / 24 40 13 19