Kontakt sekretariatet

 

Henvendelser vedr. medlemsadministration, kontingent og regnskab rettes til regnskabsfører Maria Lantz, e-mail: MLA@kirkemusiker.dk, tlf.: 24 40 13 19. Maria træffes på telefon tirsdag, torsdag og fredag kl. 9-12.

Maria holder ferie i ugerne 21-23, fra den 24. maj til den 13. juni. 

Henvendelser om lønforhandling ved nyansættelser rettes til Jan Thor Callesen. Se nedenfor. Indtil der opnås enighed i lønforhandlingen, aflønnes kirkemusikeren efter menighedsrådets forslag.  


 

 

Faglige spørgsmål rettes til sekretariatsleder Jan Thor Callesen,
e-mail: jtc@kirkemusiker.dk (sikker e-mail)
eller pr. telefon: 24 40 16 46 tirs. til fre. kl. 9 - 12.

Ved henvendelse på e-mail om faglige spørgsmål bedes du oplyse medlemsnummer og ansættelsessted.  

Flg. dage træffes Jan Thor Callesen ikke pga. møder: 16/6, 17/6, 18/6, 23/6 og 25/6. 

Ferie 28/6-5/7. 

Sekretariatets adresse: 

Dansk Kirkemusiker Forening
Skovbakken 12
5900 Rudkøbing
e-mail: jtc@kirkemusiker.dk
Telefontid: tirs. til fre. kl. 9 - 12: tlf. 24 40 16 46.