Forside > Kredsene > Aalborg > Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder


Bestyrelsesmøde 15.06.20

Adr.: Mikkelsbakke 19, Trebring 7900 Nykøbing M

Dagsorden:

1.    Siden sidst-Gensidig orientering
2.    Medlemssituationen
3.    Økonomi
4.    Nyt fra HB/ny formand
5.    Vestervig Kirkemusikskole
6.    DKF Landsmøde 2020 ØST, hvornår?
7.    Næste bestyrelsesmøde/generalforsamling måske 5. okt. 2020. På valg er Inga, Inger og Birthe. 
8.    Kurser
9.    Eventuelt

Referat:

Tilstede ved mødet: Birthe Christiansen, Henrik F. Mørk, Maria Nielsen, Kirsten Poulsen, Inga Nielsen, Anne Lee Corneliussen, Kirsten Poulsen, Inger B. Bøytler Jensen

Ad. 2: God medlemstilgang på landsplan, Aalborg kreds: 56 medlemmer

Ad. 3: Henrik Mørk orienterede om regnskabet

Ad. 4: Foreningen har fået ny formand. David Danholt. Start 1. juni.
Afskedsreception for afgående formand Merethe Brautsch Sand udsat, ingen dato. Birthe Christiansen har haft en del skype-møder med kirkeministeriet (sektorpartnerskab) om retningslinjer ved Genåbning af Folkekirken, og Task-force med tjekliste for korvirksomhed ved genåbningen.

Ad. 5: Vestervig Kirkemusikskole lukkede på grund af Corona for undervisning den 11. marts (som de 2 øvrige skoler), så der blev brugt Skype til optagelsessamtaler. Undervisningen fortsatte digitalt, og alle har taget godt imod påbudet om at "undervise videre", selv om det var sværere i nogle fag end i andre. 
Både lærere og elever har hentet megen hjælp af e-læringsprojektlederen, der jævnligt udsendte vejledninger, koordineret for alle tre skoler.
Vestervig kirkemusik skole er i gang med ombygning og renovering. Der har været en rigtig fin artikel i Nordjyske for en tid siden omkring Kirkemusikskolen.

Ad. 6: Landsmøde, ingen dato fastsat. Kreds Øst står for arrangementet.

Ad.7: Afholdes den 5. okt. I folkekirkens hus, 9-15. Birthe sørger for endelig aftale. Som undervisere foreslås Henriette Danielsen og Christine Hjort Bjerre. Som foredragsholder foreslås David Danholt. Birthe spørger, evt. forfatter lben Krogsdal, hvis David Danholt ikke kan komme. Inga Nielsen modtager ikke genvalg efter næste generalforsamling.

Ad. 8: Forslag til kursus ved Pia Fog om Rehabilitering af sang og talestemmen f.eks. 12.04.21, eller 19.04.21

Ref. Inger B. Bøytler Jensen
Bestyrelsesmøde i Folkekirkens Hus d. 2. oktober 2017 kl. 13.30

Til stede: Birthe Christiansen, Grethe Bjelke, Kirsten Poulsen, Henrik Mørch-Nielsen, Inger Bøytler Jensen og Inga Nielsen

1. Konstituering:
Formand: Birthe Christiansen Næstformand: Inga Nielsen Kasserer: Henrik Mørch-Nielsen Referent: Inga Nielsen
Inger Bøytler Jensen Grethe Bjelke, Kirsten Poulsen

2.  Valg til hovedbestyrelsen:
Birthe Christiansen 2. næstformand
Inga Nielsen 1. næstformand

3. Næste møde:
Mandag d. 9. april 2018 kl. 11.00 hos Henrik Mørch-Nielsen på Mors. Forslag om generalforsamlingen 1. oktober 2018 i Folkekirkens hus.

4. Eventuelt: intet

Mødet slut kl. 13.50

Referent Inga Nielsen


Referat fra bestyrelsesmøde man. den 27. marts 2017 kl. 11:00
hos Henrik, Mikkelsbakke 19, Tæbring, 7900 Nykøbing M

Tilstede: Birthe, Inger, Kirsten, Henrik, Grethe og Inga

1. Siden sidst - Gensidig orientering: 
Referater underskrevet.

 2. Medlemssituationen: 
55 medlemmer, en lille tilbagegang, selvom der er kommet nye medlemmer.

3. Økonomi:
Økonomien er stadig fin.

4. Nyt fra hovedbestyrelsen:
Birthe orienterede fra sidste Hovedbestyrelsesmøde 06.02.17. Hovedbestyrelsen konstituerede sig med 1. næsteformand Inga Nielsen og 2. næstformand Birthe Christiansen.
Jan Thor Callesen vil se på vikarsatser.
Der arbejdes på at lave et årsskrift.

5. Nyt fra Vestervig Kirkemusikskole:
Der har været afholdt et visionsmøde, for de 3 Kirkemusikskoler, hvor bl.a. emner som rekruttering og fremtidens KMS blev drøftet.

6. DKF´s Landsmøde 2017:
Holdes i Folkekirkens Hus i Aalborg den 11. september 2017 - programmet er lavet og sendt ud til alle medlemmer. Der er lavet et budget på ca. 12.000 kr. ved et deltagerantal på 50, med en deltagerbetaling på 375 kr. for medlemmer og 700 kr. for ikke medlemmer.

7. Næste bestyrelsesmøde:
Dato for kredsens generalforsamling er mandag den 2. oktober 2017 i Folkekirkens Hus (Birthe reserverer). Sangundervisere Henriette Danielsen og Dorthe Græsborg (Birthe spørger) På valg er: Inger, Kirsten og Grethe. Birthe spørger biskoppen om et lille foredrag.

8. Eventuelt:
Intet.

Mødet slut kl. 12.50

Referent Inga Nielsen


 Bestyrelsesmøde i Folkekirkens Hus d. 3. oktober 2016 kl. 15.30

Til stede: Birthe Christiansen, Grethe Bjelke, Kirsten Poulsen, Henrik Mørch-Nielsen og Inga Nielsen, Inger Bøytler Jensen

1. Konstituering:
Formand: Birthe Christiansen, næstformand: Inga Nielsen, kasserer: Henrik Mørch-Nielsen, referent: Inga Nielsen. Menige medlemmer: Inger Bøytler Jensen Grethe Bjelke, Kirsten Poulsen

2. Valg til hovedbestyrelsen:
Birthe Christiansen, suppleant: Inga Nielsen

3. Næste møde:
Mandag d. 27. marts 2017 kl. 11.00 hos Henrik Mørch-Nielsen på Mors.

4. Eventuelt:
Intet

Referent Inga Nielsen 


Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.04.16 kl. 11:00 hos Henrik Mørch-Nielsen, Mikkelsbakke 19, Tæbring, 7900 Nykøbing Mors

Tilstede: Birthe, Inger, Kirsten, Henrik, Grethe og Inga. Afbud: Ingen

Dagsorden:

1. Siden sidst – gensidig orientering: Referater generalforsamlingen fra d. 28.09.15 underskrevet. Vi har fået invitation til ”Kirkemusikkens dag” i Haslev d. 16. juni 2016 Birthe orienterede kort fra fællesmødet for ”Kirkefunktionærorganisationerne”.

2. Medlemssituationen: Medlemsantallet er uændret 57 betalende medlemmer. 2 a. Æresmedlem af kredsen, Bitten Pedersen Bestyrelsens indstiller Bitten Pedersen som æresmedlem.

3. Økonomi: Økonomien er uændret.

4. Nyt fra hovedbestyrelsen, medlemsmødet 2016 Foreningens vedtægter er under revidering. Medlemsmødet er mandag d. 12. september i Tornbjerg Kirke, Odense.

5. Vestervig kirkemusikskole: Ny rektor Tine Fenger Pedersen er tiltrådt d. 1. januar 2016.

6. Næste bestyrelsesmøde (måske tilrettelæggelse af generalforsamling 2016) Generalforsamling mandag d. 3. oktober kl. 8.30 i Folkekirkens Hus. Forslag som foredragsholder Tine Fenger Pedersen. Sangunderviser forslag Henriette Danielsen og Dorthe Græsborg Frederiksen. Akkompagnatører forslag Bitten og Henrik Ingen organistinstruktør pga. for lille deltagelse sidst år. Konstituerende møde mandag d. 3. oktober efter generalforsamlingen.

7. Eventuelt: Intet.

Mødet slut kl. 12.40 Referent Inga Nielsen 

 


Bestyrelsesmøde i Hjallerup kulturhus d. 28. september 2015 kl. 15.00

Til stede: Birthe Christiansen, Grethe Bjelke, Kirsten Poulsen, Henrik Mørch-Nielsen og Inga Nielsen. Afbud: Inger Bøytler Jensen
 
1. Konstituering:
Formand: Birthe Christiansen
Næstformand: Inga Nielsen
Kasserer: Henrik Mørch-Nielsen
Referent: Inga Nielsen
Inger Bøytler Jensen
 
2. Valg til hovedbestyrelsen:
Birthe Christiansen
Suppleant: Inga Nielsen
 
3. Næste møde:
Mandag d. 14. marts 2016 kl. 11.00 hos Henrik Mørch-Nielsen på Mors.
Mødet slut kl. 15.45
 
Referent Inga Nielsen

Dansk Kirkemusiker Forening
Home