Forside > Kredsene > Aalborg > Kurser

Kurser

 


Kursusdag med efterfølgende generalforsamling
Mandag den 1. oktober 2018 kl. 9:00 i Folkekirkens Hus i Aalborg

Se hele programmet her 


Enestående gratis tilbud til alle kirkefunktionærer i Aalborg stift.
DO-IT® - " Hvor god er du til IT på din arbejdsplads?"

Her har du mulighed for at få et GRATIS afklaringstjek af dine IT-kompetencer.

Hvad er DO-IT® afklaringstjek?

DO-IT® afklaringstjek er et enkelt og hurtigt værktøj til præcis afdækning af medarbejdernes IT-kompetencer på grundlæggende niveau. Hvert afklaringstjek består af 30 spørgsmål, som medarbejderne kan besvare på egen computer.

Målgruppen er ansatte i folkekirken med funktioner som kirketjener, graver, gravermedhjælper, gartner, gartneriarbejder, organist, kordegn og kirkemusiker, som måtte have behov og lyst til at få af¬klaret og udviklet deres IT-kompetencer. Desuden har menighedsrådsmedlemmer også mulighed for at deltage i forløbet.

Derfor tag fat i dine kolleger og menighedsråd og tilmeld jer dette DO-IT fase2 - projekt, som afholdes forskellige steder i Aalborg Stift.
Det er planen "Hvor god er du til IT på din arbejdsplads?" skal tilbydes alle kirkefunktionærer i hele landet.

På dagen tilbydes du DO-IT® afklaringstjek og FVU - Test (Forberedende Voksenundervisnings Test). Efter forløbene, får du vejledning af en faglærer.
Såfremt testene viser behov for it-opkvalificering, kan vi samme dag planlægge et konkret kursusforløb.

Der udstedes DO-IT® (Det Offentlige IT-Kompetencebevis) til den enkelte deltager ved opnået certificering i "Styresystem", "Tekstbehandling" og "Internet/e-mail.

Kontakt:
Kursussekretær Heidi Wallstrøm, AMU-Fyn, tlf. 6613 6670 (praktisk information)
AMU-Fyn kan vejlede om, hvorvidt en deltager er berettiget til VEU-godtgørelse eller ej.

Konsulent/Kirketjener Povl Søndergaard tlf. 74 74 47 06 eller 22 17 62 40, mail povl@post8.tele.dk
eller faglærer Inger Merete Pedersen, AMU-FYN, 29 67 47 27, imp@amu-fyn.dk.

 

 

 

Dansk Kirkemusiker Forening
Home