Forside > Kredsene > Fyns > Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder


 Bestyrelsesmøde mandag den 7. juni 2021

Til stede: Birgit, Berith, Jørgen og Jan                 

1. Godkendelse af dagsorden ved generalforsamlingen sept. 2020 - godkendt.

2. Sekretær vælges - Jan blev valgt.

3. Manglende medlemmer til hhv. best. og suppl. - Birgit arbejder på sagen med Maria Lantz.

4. Landsmøde 2021 - intet nyt.

5. Hvad skal vi tilbyde medlemmerne af kursus/oplevelser i efteråret 2021 - vi udsætter arrangementer til 2022 pga. corona.

6. Større betaling til fortæring ved bestyrelsesmøder - sættes op til kr. 300 pr. møde.

7. Planlægning af generalforsamling 2021 - 4. eller 11. oktober kl. 19.00. Berith forespørger hos foredragsholder, Jan forespørger i Allested, om vi kan låne konfirmandlokalerne.

8. Næste møde - 30. august 2021 kl. 19.00 hos Birgit.

9. Eventuelt - intet.                                           


Bestyrelsesmøde onsdag den 15. maj 2019

1.  Godkendelse af referatet ved generalforsamlingen 8. okt. 2018.
Godkendt

2.  Godkendelse af referatet 25. februar 2019.
Godkendt

3.  Baby-salmesangs-kurset den 20. maj kl.19.00 i Tornbjerg kirke.
   1. Kurset bliver til noget? JA! 5 tilmeldt
   2. Skal der serveres noget? Ja
   3. Hvis ja, hvem gør hvad? Birgit bager boller og Jan køber kaffe og smør og marmelade.
   4. Honorar? Jan finder 3 flasker rødvin. Ønske som honorar af underviseren.
   5. Udlevering af aftenens kursusprogram! Jan sørger for at tage nogle eksemplarer med
   6. Evt. andet i forbindelse med dette kursus. Bestyrelsen møder kl. 18.00 i Tornbjerg kirke

4.  Planlæggelse af tilbud til medlemmerne efter sommerferien.
   1. Forslag? (2 forslag indkommet fra medlemmer). Forslag drøftet.
   2. Forslag til efterårs aktivitet: Besøg Brahetrolleborg og Øster Hæsinge kirker. Evt. spisning på Brobyværk Kro. Jørgen forsøger at få fat i Niels Knudsen, tidligere musikskoleleder i Faaborg angående fremvisning af orgelet. (honorar evt. 3 flasker vin) Foreslået dato er søndag 29. september 2019 kl. 14.30. Jørgen og Birgit arbejder videre i det. Jan kontakter kroen. Jørgen udarbejder en invitation. Samkørsel evt. en mulighed.

5. Fastsættelse af dato og sted for næste generalforsamling.
   1. 7. oktober 2019. Jan spørger om vi kan være i Otterup?
   2. Birgit og Niels ønsker ikke genvalg!

6.  Årsmødet. Hvem deltager?
   1. Bestyrelsen planer så vidt muligt at deltage

7. Eventuelt
   1. Birgit er på ferie når der skal være hovedbestyrelsesmøde 9. september kl. 10.00. Hun spørger om en anden fra bestyrelsen kan deltage i stedet for hende. Jørgen påtager sig opgaven.

8. Næste møde
25. september kl 19.00 hos Lars Havrehed 4, 5462 Morud


Referat af bestyrelsesmøde den 4. december 2017 hos Birgit, Kerte, Årup

Til stede: Jan Drejer Christensen/JDC, Birgit Schledermann/BS, Jørgen Wandam-Møller/JWM, Niels Olsen/NO og Anne-Kirsten Jensen/AKJ.

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2. Konstituering:
Formand: Birgit Schledermann
Sekretær: Niels Olsen
Kasserer: Jan Christensen
Menig: Jørgen Wandam-Møller
Menig: Anne-Kirsten Jensen
Suppl.: Lars Myhre, Morud
Suppl.: Berith Jørgensen, Veflinge
TR: Jan Drejer Christensen.

3. Årsmøde.
Vedr. Ålborg - hovedbestyrelsen har påpeget at der skal være mere undervisning på årsmødet.
Ribe stift har årsmøde i år 2018 den 22. oktober.

4. Næste års aktiviteter.
Til inspiration fortalte BS om hvordan de laver kursusdag i Ålborg.
10. marts undervisning for organist og kirkesanger i Tornbjerg kirke. BS laver invitation. Deadline den 26. februar. Pris for medlemmer: 350,00, ikke medlemmer: 450,00 Invitation ud midt i januar, reminder midt i februar.
28. maj - kollegatræf i Vor Frue kirke i Svendborg. BS har "bestilt" kirken.
8. oktober - kollegatræf og generalforsamling i Vor Frue Kirke i Odense. Det kan se ud til, at Vor Frue Kirke er under renovering. Vi tænker lidt på hvad der måske ellers kan bruges.

5. Næste møde
26. februar hos Jan

6. Eventuelt
Intet

Referent: Jan Drejer Christensen 4/12-2017


Referat af bestyrelsesmøde den 30. november 2016 hos Birgit Schledermann.
Til stede: Jan Drejer Christensen/JDC, Birgit Schledermann/BS, Jørgen Wandam-Møller/JWM, Peter Holz Mogensen/PHM og Niels Olsen/NO.

Mødet startede med brød og kaffe

1. Godkendelse af dagsorden, evt. flere punkter til dagsordenen - godkendt.

2. Konstituering. 
Efter generalforsamlingen oplyste Karen Larsen, at hun ikke ønskede at fortsætte i bestyrelsen, og derfor er suppleant Peter Holz Mogensen hentet ind. Formand: BS, næstformand: JWM, sekretær: JDC, kasserer: JDC, hovedbestyrelsesmedlem: BS

3. Hængeparti fra generalforsamlingen - hvem gør hvad?
JDC - snakker med Merete Saxbjørn.
JDC - finder ud af om vi har CVR og EAN hos Jan Thor Callesen.
JDC - tager kontakt til Ib om at overtage kassen.
JDC - orienterer Maria Lantz og Jan Thor Callesen.

4. Fremtid for foreningen. 
Der blev debatteret.

5. Kollegatræf og kursusdag i 2017. BS - synes vi skal spørge medlemmerne om, hvad de kunne tænke sig som emne til kursusdag.
Kollegatræf - sidst i marts, mandag den 27. marts 2017 kl. 19.00 - Chr. Dyrst eller Jane Laut kunne være et forslag. NO og PHM undersøger i første omgang. NO kender også en der hedder Bo, som han også vil undersøge muligheden for.
Kursusdag - september, Lars Frederiksen og Rasmus Tofte Hansen kunne være emner til undervisere. Løgumkloster musikskole skal kontaktes for at høre om de vil give et tilskud.

6. Forplejning ved arrangementerne. 
Birgit spørger om Karen vil hjælpe med dette stadigvæk.

7. Næste møde.
Mandag den 20. februar kl. 19.00 hos Peter Holz Mogensen, Nygårdsvej 8, Hårslev, 5471 Søndersø.

8. Eventuelt
Nøglen til Tornbjerg kirke. Karen afleverer den til kirken. BS taler med Tornbjerg. NO kører ud og får nøglen af kirken, når BS siger til!

Referent: Jan Drejer Christensen 30/11-2016 kl. 21.18 

Dansk Kirkemusiker Forening
Home