Forside > Kredsene > Ribe-Haderslev > Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder


Kristkirken, Kolding, 28-09-19

Referat bestyrelsesmøde

1. Konstituering af bestyrelsen:
Formand: Gerda Torp Nørgaard
Næstformand: Hanne Præstegaard
Kasserer: Karen Marie Svensgaard
Kursusudvalg: Susanne Lund Sørensen
Referent: Kirsten Beck

2. Evaluering af dagens kursus i Kristkirken:
Både organister og sangere gav udtryk for stor glæde og tilfredshed med lærerne, Henrik Skærbæk Jespersen og Kamma Bidstrup.
Forslag om ved næste kursus at sende de samme fem salmer ud til såvel organister som sangere og udelade punktet Samspil mellem organister og sangere. Derved forlænges undervisningen for begge grupper med ½ time.                                               Henrik foreslog, at organisterne hver sendte tre stykker musik, de plejede at spille, så han ud fra dem havde mulighed for at finde niveauet for hver enkelt deltager. Vi blev enige om, at der max. kunne være 10 deltagere på hvert hold.
Sangerne havde stor glæde af at have en pianist som assistent for sanglæreren.

3. Organist-og sangertræf den 3-2-2020 i Barrit.
Susanne Lund Sørensen udfærdiger invitationen, og Gerda sender den ud. Gerda sender en reminder til medlemmerne før jul og sender programmet ud efter jul.

4. Landsmødet i Bryrup 2019 v/ Karen Marie og Kirsten.
I alt var der 18 deltagere, heraf Jan Thor Callesen og Merete Brautsch, og af de sidste 16 var 4 gået på pension. I øvrigt udmærket program.

5. Kursus/generalforsamling 2020:
Foreløbig dato: 26/9-20 (Datoen afhænger af datoen for landsmødet)

6. Næste bestyrelsesmøde: Efter træffet i Barrit 3-2-2020

        Referent: Kirsten Beck


Skrydstrup, bestyrelsesmøde den 8. september 2018

1. Konstituering:

Formand: Gerda Torp Nørgaard
Næstformand: Hanne Præstegaard
Kasserer: Karen Marie Svensgaard
Kursus- medhjælper: Lise Sommer Andersen
Sekretær, repræsentant i Hovedbestyrelsen, tillidsrepræsentant: Kirsten Beck

2. Evaluering af kursusdagen i Skrydstrup den 8/9 2018:

Stor succes med to dygtige og behagelige undervisere i orgel og sang: Henrik Skærbæk Jespersen og Margrethe Smedegaard.
Skrydstrup sognegård og kirke er et godt sted at holde kursus.
God tilslutning til kurset: 10 organister og 3 sangere.
God ide med generalforsamling først, men undervisningen bør deles op, så der først er undervisning, derefter en pause med frokost og så atter undervisning.

3. Dato for sangere og organist - træf:

Mandag den 4/2 2019 i Rindum, hvis det er muligt. Andreas Exner vil undersøge, om vi må være der.

4. Næste bestyrelsesmøde: efter landsmødet i Ribe den 22/10 2018.

5. Eventuelt: Forslag om at Marianne Søgaard Andersen vil være et godt emne til at undervise sangere på et nyt kursus.

Referent: Kirsten Beck


Hover kirke, Hovervej 97, Spjald. Bestyrelsesmøde, 19/2-2018

Hele bestyrelsen var til stede: Gerda Torp Nørgaard, Hanne Præstegaard, Karen Marie Svensgaard, Lise Sommer Andersen, Kirsten Beck.

1. Dagsordenen godkendt.

2. Kursus/ generalforsamling 8/9, 2018, Skrydstrup Kirke.
Lokalerne er gratis.

Program :

 9.30-10.00: Kaffe med rundstykker
10.00-11.00: Generalforsamling
11.00-11.45: Frokost
11.45-14.45: Kursus
14.45-15.15: Kaffe med kage
15.15-16.15: Samarbejde mellem organister og sangere
16.15-16.45: Evt. koncert med Henrik Skærbæk

Aftalen med underviserne er, at de får 6.000, pr. person. Gerda forhører sig, om beløbet inkluderer kørsel. Hanne medbringer rundstykker, smør, ost og marmelade.
Valg til bestyrelsen: Vi vil opfordre Susanne Lund, Ringkøbing, til at være suppleant.

3. Landsmødet 22/10-18 i Ribe.
Programmet for dagen er på plads, og alle aftaler med de medvirkende ligeledes.

10.00-10.30: Kaffe, rundstykker og sang i Kannikegården
10.30-11.15: Formand Merete taler
11-15-12.00: Jan Thor Callesen taler om foreningen og dens arbejde
12.00-13.00: Frokost
13.00-13.30: Rundvisning i Kannikegården
13.30-14.30: Roll Præstegaard holder foredrag om "Jens og Jeppe".                          Karen Marie og Gerda akkompagnerer til sangene
14.30-15.20: Kaffepause
15.30-16.15: Koncert i Sct. Catharinæ kirke ved Domkantor Lotte Bille                      Glæsel og Thomas Krogh.
17.00-18.00: Gudstjeneste i Domkirken ved Biskop Elof Vestergaard                        og Domorganist Birgitte Ebert.
18.00-18.30: Aftensmad

Hanne har aftalt frokostmenuen plus sandwich til aftensmad, alt 185 kr. pr person. Derudover skal deltagerne betale kaffe og rundstykker om formiddagen plus kaffe og kage om eftermiddagen. Arbejdsløn for medhjælperen er dog ikke inkluderet.
Vi overvejer om biskoppen og Birgitte Ebert skal have en flaske for deres medvirken.

4. Evt.
Intet

5. Næste møde.
Mandag den 7. maj, 2018, kl. 13.00 hos Hanne Præstegaard, Kongeådal 7, Vilslev.

                                                                                                        Referent :Kirsten Beck

 

Dansk Kirkemusiker Forening
Home