Forside > Kredsene > Ribe-Haderslev > Generalforsamling

Generalforsamling


Generalforsamling og kursus
Lørdag den 28. september 2019 kl. 9.30 - 16.00
.
Afholdes i Kristkirken (Kirkebuen). Haderslevvej 38, 6000 Kolding
Lørdag den 28. september 2019 kl. 9.30 - 16.30

Program:

9.30 - 10.00 Kaffe/te og rundstykker

10.00 - 10.45 Generalforsamling

10.45 - 12.00 Undervisning for sangere og organister

12.00 - 12.45 Frokost

12.45 - 14.45 Fortsat undervisning

14.45 - 15.45 Sangere og organister spiller/synger sammen

15.45 - 16.15 Kaffe

Farvel og tak.

Undervisere er: Domorganist Henrik Skærbæk Jespersen, Haderslev og sanger Kamma Bidstrup, Risskov

Tilmelding: Senest den 12/8 til Gerda Torp Nørgaard, Dreyersvej 1, 2. th., 6000 Kolding,

26 56 30 85, gtorpn@gmail.com. Ved tilmelding skriv følgende: NAVN, MAIL ADR. (hvis ingen mail, så postadresse), UDDANNELSE - angiv gerne om du spiller med eller uden pedal.

Har du et ønske til et stykke musik eller salme/sang, skriv det - måske der kan tages hensyn til det. I får materiale til undervisning tilsendt i begyndelsen af september.

Pris for deltagelse: 600 kr. for medlemmer - 700 kr. for IKKE medlemmer. Betaling skal ske senest den 12/8 på konto 7729 - 1110532.

Jeg ønsker jer alle en rigtig god sommer - og håber på mange tilmeldinger.

Kærlig hilsen Gerda T. Nørgaard, formand. 

Skrydstrup den 8. september 2018

Generalforsamling.

1. Valg af dirigent: Andreas Exner blev valgt

2. Formandens beretning: Gerda aflagde beretning

3. Regnskabsberetning: Karen Marie aflagde beretning

4. Indkomne forslag: Ingen

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Karen Marie Svensgaard, Gerda Torp Nørgaard og Kirsten Beck på valg. De blev genvalgt alle tre.

6. Valg af 2 suppleanter: Susanne Lund blev valgt som 1. suppleant, Lisbeth Knudsen som 2. suppleant.

7. Valg af revisor: Peter Toft Poulsen. Suppleant for revisor: Susanne Pedersen

8. Eventuelt: Forslag om at oprette kurser om stemmetræning med en uddannet talepædagog. Formålet er, at stemmen bliver holdt ved lige. Et oplagt emne er en logopæd fra Herning, Jan Hansen. 
Vi drøftede, om Erfa - møder er lovpligtige.

Referent: Kirsten Beck

Beretning ved generalforsamling 2018

1. TAK til medlemmer, og andre for tilslutning til vore arrangementer.

TAK til Landskontoret: Jan Thor Callesen, Maria Lantz, fordi vi kan få hjælp til problemstillinger og svar på alle de spørgsmål, vi måtte have.

TAK til vores lokale bestyrelse, for godt og konstruktivt samarbejde. Jeg oplever, at vi i bestyrelsen er et godt arbejdsteam og jeg glæder mig til hver gang, vi mødes.

2. Den 19. februar, havde vi organisttræf i Hover kirke (ved Spjald). Vi var en god flok samlet, hvor vi spillede orgelmusik og salmer. Vi fik et godt kaffebord, en masse snak og byttede noder. Vi opfordrer til at mødes i mindre grupper, i jeres provstier. Også sangere. Det behøver ikke kun være os i bestyrelsen der inviterer til kollegasammenkomst.

3. Hjemmesider: Løgumkloster kirkemusikskole og Dansk kirkemusiker forening, har hjemmesider, hvor der står noget om efteruddannelse, kurser og andre spændende ting. Også DKF's Facebook-side. 

4. Strejkevarsel i foråret - heldigvis blev det ved varslet. Men megen snak og skriverier var der, både i medier og på foreningens hjemmeside. I den anledning var Lise og jeg fra bestyrelsen indkaldt til Stormøde i Fredericia den 22. marts. En interessant dag, sammen med ca. 10.000 andre. 

5. I år er det os her i Ribe-Haderslev kreds, der står for at arrangere Landsmødet, som afholdes mandag den 22. oktober, i Ribe. Vi vil meget opfordre jer til at deltage den dag. I har fået indbydelse/program tilsendt, så husk at tilmelde jer.

6.  Vi har ikke endnu planlagt en dato for kursus/generalforsamling i 2019. I får dato ud på mail på et senere tidspunkt. 


Bramming, 1. oktober 2016 Generalforsamling Ribe kreds

0. Valg af dirigent. Bjarne Sørensen blev valgt.

1.  Formandens beretning. Godkendt.
Kommentarer: Bestyrelsen arbejder videre med titlen på kurset 13. marts 2017. Forslag til titel: Kursus til forebyggelse af stress. Hjemmesiden bør opdateres.

2.   Regnskabet. Godkendt.

3.   Indkomne forslag: Sammenlægning med Haderslev godkendt. Forslag til kreds-navn: Ribe-Haderslev.

4.   Valg. Den nye bestyrelse opfordres til at indlemme bestyrelsesmedlemmer fra Haderslev. Evt. kunne 2 medlemmer fra Haderslev deltage i vores bestyrelsesmøder som observatører. De 3 medlemmer fra bestyrelsen, Kirsten Beck, Karen Marie Svensgaard og Gerda Torp Nørgaard blev alle genvalgt.
De to suppleanter Herdis hansen og Lisbeth Knudsen blev også genvalgt.
Revisor Peter Timmermand blev genvalgt, og som suppleant til revisor blev valgt Peter Toft Poulsen.

5. Evt. Det blev drøftet, om generalforsamlingen fortsat skal ligge samme dag som kurset.

 Referent : Kirsten Beck


Dansk Kirkemusiker Forening
Home