Forside > Kredsene > Ribe-Haderslev > Generalforsamling

Generalforsamling


Generalforsamling og kursus
Lørdag den 28. september 2019 kl. 9.30 - 16.00
.
Afholdt i Kristkirken (Kirkebuen). Haderslevvej 38, 6000 Kolding
Lørdag den 28. september 2019 kl. 9.30 - 16.30

Referat Generalforsamling:

1. Valg af dirigent. 
Christian Bennetzen blev valgt.

2. Formandens beretning ved Gerda Torp Nørgaard.
Beretningen blev godkendt.
Et spørgsmål fra én af deltagerne: Menighedsrådsforeningen vil evt. overtage forhandlingerne vedr. organisters og kirkesangeres løn og ansættelsesforhold.

3. Regnskabsberetning ved kasserer Karen Marie Svensgaard.
Regnskabet blev godkendt.
Spørgsmål fra et medlem: Hvor mange medlemmer har foreningen? Svar: I Ribe-Haderslev-afdelingen: ca. 80 medlemmer. På landsplan ca. 414 medlemmer.

4.  Indkomne forslag:
Ingen.

5.  Valg af to bestyrelsesmedlemmer:
Hanne Præstegaard og Susanne Lund Sørensen blev genvalgt.

6.  Valg af to suppleanter til bestyrelsen:
1. suppleant: Jens Kruse Kristensen, Outrup
2. suppleant: Gunvor Thygesen, Rødding

7.  Valg af revisor og suppleant for revisor:
Lene Barbesgaard, Kontorassistent, Velling Kirkeby 233, Veling, 6950 Ringkøbing
Revisor-suppleant: Susanne Pedersen, Juelsminde.

EVT. Vi drøftede muligheden af at invitere medlemmerne til et foredrag eller måske en stemmetræner.

Referent: Kirsten Beck 

Beretning 2019

TAK til medlemmer, og andre for tilslutning ved vore arrangementer.

TAK til Landskontoret - Jan Thor Callesen og Maria Lantz, fordi vi altid kan få hjælp til problemstillinger og svar på vore spørgsmål.

TAK til vores lokale bestyrelse, for god opbakning, og konstruktivt samarbejde.

Den 22 oktober sidste år var det vores tur til at afholde Landsmøde. Vi besluttede, at mødet skulle afholdes i Ribe. Vi var godt 20 medlemmer med på dagen. Vi havde en rigtig fin dag, med fællessang, foredrag, koncert, drøftelse med medlemmer fra HB, om Dansk Kirkemusiker Forenings arbejde.

Den 4. februar havde vi organisttræf, denne gang også for sangere. Vi mødtes i Rindum kirke v/ Ringkøbing. En lille flok organister og sangere - vi havde en god dag, med musik og sang. Vi spillede for hinanden, sangerne sang salmer, hvor vi organister deltes om at spille til. Vi byttede noder, fik snakket fagligt og spiste frokost, og hyggede os.

Jeg kan fortælle, fra Kirkemusikskolen i Løgumkloster, at der bl.a. arbejdes på at få en form for en "konsulent" ordning/tjeneste sat i gang. En ordning, der skal omfatte samarbejdsrelationer, udvikling og dialog mellem ansatte, MR og Kirkemusikskolen.

I København er man i gang med at afprøve noget i den retning, og vi afventer deres tilbagemeldinger.  Det hører I forhåbentlig nærmere om senere.

Ang. Medlemmer til vores forening, så får vi flere tilmeldte - end frameldinger, det er jo dejligt.

Næste organist/sanger træf er planlagt til mandag den 3 februar 2020. I får dato og sted på mail senere.

Og så vil jeg gerne sig en stor TAK til Lise Sommer Andersen, der har været med i bestyrelsen i flere år. Lise har valgt at stoppe i bestyrelsen, her i sommers.

Og TAK til vores revisor, også gennem flere år, Peter Toft Poulsen.

                TAK for det arbejde I har gjort i vores forening.

Gerda Torp Nørgaard, formand Ribe-Haderslev kreds


Skrydstrup den 8. september 2018

Generalforsamling.

1. Valg af dirigent: Andreas Exner blev valgt

2. Formandens beretning: Gerda aflagde beretning

3. Regnskabsberetning: Karen Marie aflagde beretning

4. Indkomne forslag: Ingen

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Karen Marie Svensgaard, Gerda Torp Nørgaard og Kirsten Beck på valg. De blev genvalgt alle tre.

6. Valg af 2 suppleanter: Susanne Lund blev valgt som 1. suppleant, Lisbeth Knudsen som 2. suppleant.

7. Valg af revisor: Peter Toft Poulsen. Suppleant for revisor: Susanne Pedersen

8. Eventuelt: Forslag om at oprette kurser om stemmetræning med en uddannet talepædagog. Formålet er, at stemmen bliver holdt ved lige. Et oplagt emne er en logopæd fra Herning, Jan Hansen. 
Vi drøftede, om Erfa - møder er lovpligtige.

Referent: Kirsten Beck

Beretning ved generalforsamling 2018

1. TAK til medlemmer, og andre for tilslutning til vore arrangementer.

TAK til Landskontoret: Jan Thor Callesen, Maria Lantz, fordi vi kan få hjælp til problemstillinger og svar på alle de spørgsmål, vi måtte have.

TAK til vores lokale bestyrelse, for godt og konstruktivt samarbejde. Jeg oplever, at vi i bestyrelsen er et godt arbejdsteam og jeg glæder mig til hver gang, vi mødes.

2. Den 19. februar, havde vi organisttræf i Hover kirke (ved Spjald). Vi var en god flok samlet, hvor vi spillede orgelmusik og salmer. Vi fik et godt kaffebord, en masse snak og byttede noder. Vi opfordrer til at mødes i mindre grupper, i jeres provstier. Også sangere. Det behøver ikke kun være os i bestyrelsen der inviterer til kollegasammenkomst.

3. Hjemmesider: Løgumkloster kirkemusikskole og Dansk kirkemusiker forening, har hjemmesider, hvor der står noget om efteruddannelse, kurser og andre spændende ting. Også DKF's Facebook-side. 

4. Strejkevarsel i foråret - heldigvis blev det ved varslet. Men megen snak og skriverier var der, både i medier og på foreningens hjemmeside. I den anledning var Lise og jeg fra bestyrelsen indkaldt til Stormøde i Fredericia den 22. marts. En interessant dag, sammen med ca. 10.000 andre. 

5. I år er det os her i Ribe-Haderslev kreds, der står for at arrangere Landsmødet, som afholdes mandag den 22. oktober, i Ribe. Vi vil meget opfordre jer til at deltage den dag. I har fået indbydelse/program tilsendt, så husk at tilmelde jer.

6.  Vi har ikke endnu planlagt en dato for kursus/generalforsamling i 2019. I får dato ud på mail på et senere tidspunkt. 


Bramming, 1. oktober 2016 Generalforsamling Ribe kreds

0. Valg af dirigent. Bjarne Sørensen blev valgt.

1.  Formandens beretning. Godkendt.
Kommentarer: Bestyrelsen arbejder videre med titlen på kurset 13. marts 2017. Forslag til titel: Kursus til forebyggelse af stress. Hjemmesiden bør opdateres.

2.   Regnskabet. Godkendt.

3.   Indkomne forslag: Sammenlægning med Haderslev godkendt. Forslag til kreds-navn: Ribe-Haderslev.

4.   Valg. Den nye bestyrelse opfordres til at indlemme bestyrelsesmedlemmer fra Haderslev. Evt. kunne 2 medlemmer fra Haderslev deltage i vores bestyrelsesmøder som observatører. De 3 medlemmer fra bestyrelsen, Kirsten Beck, Karen Marie Svensgaard og Gerda Torp Nørgaard blev alle genvalgt.
De to suppleanter Herdis hansen og Lisbeth Knudsen blev også genvalgt.
Revisor Peter Timmermand blev genvalgt, og som suppleant til revisor blev valgt Peter Toft Poulsen.

5. Evt. Det blev drøftet, om generalforsamlingen fortsat skal ligge samme dag som kurset.

 Referent : Kirsten Beck


Dansk Kirkemusiker Forening
Home