Forside > Kredsene > Viborg-Aarhus > Bestyrelsesmøder

BestyrelsesmøderBestyrelsesmøde Viborg - Aarhus mandag den 1/10 2018
Burgårdevej 23B, Vinding 8654 Bryrup

Eva vil gerne en anden tager referat. Anni overtager og bliver ny sekretær.

1. Planlægning af generalforsamling 17. nov. 2018 i Højslev Sognegård.

Leje af lokaler er 0 kr.
Start kl. 10 med kaffe og rundstykker
Sang kl. 11. Eva spiller + evt. andre organister
Salmeforslag
Frokost kl. 12 med tilmelding
Generalforsamling kl. 14
På valg er Egon og Henning, som modtager genvalg.

Anni laver indbydelse. Filip sender medlemslisten til hele bestyrelsen.

Bestyrelsen møder kl. 9.30

Eva sørger for: ost, marmelade, smør, bage kage, bestiller smørrebrød. Varme og kaffe.

Anni sørger for: rundstykker

Filip sørger for: øl og vand, juice, henter smørrebrød i Skive

Tilmelding til Filip

Økonomien lige nu: Kassebeholdning     20.623,52 kr. + 9.500 kr.

1a.  Kurset aug. i Bryrup 2018

Kurset d. 18. aug. i Bryrup gik rigtig godt. 10 kursister foruden bestyrelsen. Betalende kursister: 4 ikke medlemmer af 150 kr. 6 medlemmer af 100 kr. Udgifter ved kurset 5.318,39 kr. heraf 4000 til Niels bo og 1212 til kørsel.

2. Landsmøde 2019

Sept. Okt. 2019 i Bryrup

Forslag: Niels Bo m/ hustru og organist fra Helligåndskirken i Aarhus

Henning fortæller om egnens historie

Vi øver en eller to fælles korsatser

Afslutning i Kirken, evt. en solo af Niels Bos hustru, der er uddannet sanger. Præsten medvirker og der er åbent for publikum.

Filip forelægger forslaget for hovedbestyrelsen.

2a.  Vores eget kursus i 2019

Evt. med Anne Kleinstrup.
Tag en salme med. En du måske har brug for at gennemgå, evt. en af søndagens salmer. ?                                                                                                Referent Anni Borg                                                                      


Bestyrelsesmøde d. 11. sept. 2017 afholdt i Aalborg.

Til stede: Kirsten, Filip, Eva, Egon og Henning.

Dagsorden:

Pkt. 1: Evaluering af vores kursusdag i Højslev d. 10. juni 2017

En vellykket dag med stor spørgelyst, et flot fremmøde og en dygtig leder af dagen, Mads Djernes, som er medansvarlig for dagens tema "100 salmer". Mange positive tilbagemeldinger.
Henning meddelte, at der er en, der endnu ikke har betalt for at deltage i dette kursus. Kirsten kontakter vedkommende:

Pkt. 2: generalforsamling

Vi blev enige om, at det skal være lørdag, d. 18. nov. Gerne igen i Højslev Sognehus.
Eva vil undersøge, om det kan lade sig gøre.
Som dagens tema blev vi enige om, at deltagerne tager søndagens repertoire med, så ingen kan bruge som undskyldning for at blive væk, at de skal øve sig.

Bestyrelsesmedlemmerne forpligtiger sig til at udvælge en salme.

Kirsten laver dagsorden til generalforsamlingen og sender den til Eva.


Bestyrelsesmødet er afholdt mandag d. 27. marts 2017 kl. 10.00 hos Kirsten på Bydamsvej 5, Skærshale, Simested.

Dagsorden:

1. Referat fra generalforsamlingen:
Godkendt

2. Formandens beretning:
Henvendelse fra Nikolaj Zethner om gamle protokoller som kommer en af dagene. Kirsten undersøger om foreningen vil have dem, samt spørger Nikolaj Zethner om den gamle klokke m.m. Kirsten berettede om møder i Folkekirkens arbejdsmiljøråd og HB.

3. Konstituering:
Formand Kirsten Klitgaard Frandsen, næstformand Filip Maarup, kasserer Henning Pedersen, sekretær Eva Frederiksen, it Egon Petersen, menigt medlem Anne Marie Nielsen, T.R. Kirsten Klitgaard Frandsen og Filip Maarup.        

4. Info fra kassereren:
Medlemstilgang, penge på kontoen til evt. kursus, forslag til vedtægtsændring: "Kredsbestyrelsen tegnes af kasseren og formanden, der hver for sig er berettiget til at disponere over kredsens bankkonto/konti", da det er omstændeligt, at alle i bestyrelsen skal underskrive grundet EU-direktiv.

5. Landsmødet i Aalborg 11. sept. Koster 375 kr. Menighedsrådet kan søges: Bestyrelsen deltager så vidt muligt. Kirsten får det betalt.

6. Aktiviteter:
Der er penge på kontoen til et kursus. Filip vil undersøge, om vi kan få Mads Djernes til at undervise i de "100" nye salmer . Han udvælger ca. 10 salmer, som fordeles ml. deltagerne, fortæller om hvorfor han har valgt disse salmer og giver en vurdering af deltagernes udførsel. Alternativt undersøger Egon om Morten Skovsted kan. Alternativt undersøger Eva om Jørgen Frost kan. Afholdes i Højslev sidst i maj eller først i juni. Forslag om lørdag. Evt. tilmelding til Egon eller Kirsten.

7. Evt.
Telefonlisten føres ajour. Eva ordner det. 

Dansk Kirkemusiker Forening
Home