Forside > Kredsene > Viborg-Aarhus > Kurser

Kurser


Kursus og inspirationsdag med Niels Bo Emgren
lørdag den 11 august 2018 i Bryrup Kirke og Sognehus, 
Hovedgaden 1-5, 8654 Bryrup

Til kursus og inspirationsdagen var der 12 tilmeldte, hvilket vi syntes var rigtig fin og passende antal. Alle kunne nå at få kommentarer til præstationen.

Dagen startede med kaffe og rundstykker i Sognehuset og lidt socialt samvær inden Henning Pedersen bød velkommen. Herefter fik instruktør Niels Bo Emgren ordet. 

Niels gennemgik kirkesangernes og organisternes arbejdsopgaver, inddelt i 4 kategorier. Stillingerne er meget forskellige ved kirkerne, idet der både er større og mindre kirkesogne. Det var godt at få sat ord på de mange gøremål. Det var meget lærerigt at høre andres erfaringer.

Så en opvarmning inden sangerne kom i gang. Efter frokost fortsatte vi i Bryrup kirke. Vi fik alle god og konstruktivt kritik, som vi kan arbejde videre med hjemme i sognene. Tak for det, Niels.

Efter en god og lærerig dag sluttes af med kaffe og evaluering. 

På vegne af Viborg-Århus Kredsens bestyrelse

Anni Borg


 Kursus og inspirationsdag

Lørdag den 10. juni havde Viborg-Aarhus-kredsen indbudt til en kursus- og inspirationsdag i Højslev Sognegård. Vi var 19 tilmeldte og sognepræst og organist Mads Djernes var kursusholderen ud i 100 nye salmer.

Hyggeligt samvær 

Organister og kirkesangere fremførte på bedste vis salmerne, som så blev vurderet af Mads Djernes for udførsel. 

Mads Djernes 

Salmerne blev valgt af Mads Djernes forinden, så vi havde mulighed for at kigge på dem. Der blev foredraget meget om indholdet af disse salmer og der var også stor spørgelyst, så alt i alt en rigtig udbytterig dag.  

Kaffe og samtale 

Nu kan vi så gå hjem til vores menigheder og holde salmesangseftermiddage- eller aftener, så de kan få mulighed for at lære dem.

Glade kursister 

  

 

Dansk Kirkemusiker Forening
Home