Kurser


 Nu tilbyder Aalborg Universitet Musikpsykologi som enkeltfag

Fra efteråret 2022 udbydes faget Musikpsykologi for første gang som en selvstændig enkeltfagspakke under Aalborg Universitets eftervidereuddannelser. Udbuddet henvender sig til fagpersoner, der eksempelvis har en sundhedsfaglig, pædagogisk eller musisk uddannelse, og som ønsker at opkvalificere deres viden om hvordan og hvorfor musik kan påvirke mennesker og understøtte kontakt, fællesskab og trivsel. Enkeltfagspakken indeholder desuden PBL (problembaseret læring), som er en projektarbejdsform der anvendes på Aalborg Universitet. Der undervises på Aalborg Universitetet i København tre weekender igennem efteråret kombineret med online undervisning en række onsdage aftner.

Læs mere: https://www.aau.dk/uddannelser/efteruddannelse/heltid-paa-deltid/musik-psykologi-sundhed/musikpsykologi-pbl

Har du spørgsmål til faget, kan du rette henvendelse til: Charlotte Lindvang, mail: chli@ikp.aau.dk


Introkursus for nyansatte i Folkekirken
Bliv klogere på, hvad folkekirken er for en størrelse, når du som nyansat skal på et obligatorisk intro-kursus sammen med andre nyansatte.

Kurset varer en dag, og vi ser nærmere på:

·         Folkekirkens historie

·         Folkekirkens organisation og økonomi

·         Folkekirken som arbejdsplads

·         Folkekirkens gudstjenester og kirkelige handlinger

·         Folkekirken lokalt og regionalt

  

Aftal med dit menighedsråd, hvornår du skal afsted. Næste kursus finder du ved at følge dette link: www.folkekirkenspersonale.dk.

Bag kurserne står de faglige organisationer, stifterne
Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet.


Nye Kurser på Vestervig Kirkemusikskole 

Se de spændende nye kurser her