Andre kurser


 Efteruddannelse for kirkemusikere

AMU Fyn Odense tilbyder en række kurser for ansatte i kirken, du kan læse mere på deres hjemmeside eller downloade en oversigt over kurserne:

AMU-Fyn


Suppleringskurser inden for arbejdsmiljø
Er du medlem af arbejdsmiljøgruppen på din arbejdsplads? Så har du hvert år krav på supplerende uddannelse. Formålet er at styrke din og organisationens viden og kompetencer på arbejdsmiljøområdet.

Landsforeningen af Menighedsråd tilbyder på vegne af Folkekirkens Arbejdsmiljøråd supplerende kurser, som sikrer, at du får ny viden om relevante arbejdsmiljøemner, som du kan bruge aktivt på din arbejdsplads.

På kirketrivsel.dk kan du læse mere om kurserne og tilmelde dig. Du kan også ringe til arbejdsmiljøkonsulent Hans Hjerrild på tlf. 87322133.

Landsforeningen af Menighedsråd kan også skræddersy et supplerende kursus til jeres arbejdsmiljøorganisation. Ring til Hans Hjerrild og hør om mulighederne.