Forside > Kurser > Kompetencefonden

Kompetencefonden

Kompetencefondsmidler for kurser afviklet i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019 skal søges i perioden 3. - 21. september 2018.

Midlerne kan ikke bruges til uddannelser på folkekirkens egne uddannelsesinstitutioner. Dog kan der gives støtte til de kurser, kirkemusikskolerne udbyder som indtægtsdækket. Er du i tvivl, kontakt skolen for at høre, hvilke kurser, der er tale om.
Der kan søges støtte til såvel kompetencefremmende kurser inden for dit ansættelsesområde som kompetence til opgaver, der ligger uden for sognet/folkekirken. Du kan søge tilskud til kurser der udvikler:

1. Kompetencer som kan afhjælpe mangler på grundlæggende og almene kvalifikationer.

2. Kompetencer som støtter forbedringer i arbejdet, gerne med en afsmittende virkning på omgivelserne, således at medarbejderen bliver bedre rustet til at udføre sine opgaver og gerne således, at der efterfølgende kan ske en deling af opnået viden på stedet.

3. Kompetencer til gavn for arbejdsmiljøet.

4. Kompetencer som er relevante i forhold til arbejdsmarkedet. Dette skal forstås bredt, således at medarbejderen også kan udvikle kompetencer til opgaver, der ligger uden for sognet/folkekirken.

Her kan du læse og downloade en udførlig guide til hvordan du søger og hvad du kan søge til: Kompetencefonden 


 

Dansk Kirkemusiker Forening
Home