Forside > Kurser > Kompetencefonden

Kompetencefonden

 


Kompetencefonden
Den Statslige Kompetencefond i OK21

Kompetencefonden åbner (igen) for ansøgninger den 5. oktober kl. 10.00

Både LC og CO10's fondspuljer er blevet tømt i indeværende ansøgningsperiode. Den nye periode påbegyndes den 5. oktober kl. 10.00, hvor begge puljer igen åbnes for ansøgninger. Vi ved ikke hvor længe, der vil være midler til rådighed, så det er vigtigt, at eventuelle ansøgere er opmærksomme på muligheden for at ansøge fra den 5. oktober kl. 10.00. Hvis puljerne tømmes igen, så vil næste ansøgningsperiode starte den 1. februar kl. 10.00, hvor puljerne igen bliver tilført nye midler.

Læs mere om fonden på Kompetencesekretariatets hjemmeside https://kompetenceudvikling.dk/

Bliv klar til at søge

Den Statslige Kompetencefond er din mulighed for at udvikle dine kompetencer til fremtiden. Fonden er aftalt i overenskomstforliget mellem de statslige overenskomstparter i OK21. Den er til for dig, der er ansat i staten. 

Hvad kan der søges til?

Der kan som udgangspunkt søges om støtte op til 30.000 kr. inden for et kalenderår (al støtte er eksklusiv moms).

Beløbsgrænsen vurderes i forhold til tidspunktet for tilsagn, ikke tidspunktet for afholdelse af aktiviteten. Der kan søges om støtte til:

 • Uddannelses- og kursusgebyr: Udgifter til deltagelse i kompetenceudviklingsaktiviteter.
 • Materialer: Undervisningsmateriale såsom faglitteratur mv., som er nødvendig for deltagelse i aktiviteten. Fonden dækker som udgangspunkt ikke udgifter til tablets, computere mv., som har varig værdi.
 • Transport og ophold: Udgifter til transport og ophold dækkes i samme omfang, som din arbejdsplads normalt ville tillade, jf. statens gældende regler.

Positivliste

En positivliste er en oversigt over de kompetenceudviklingsaktiviteter, der på forhånd er vurderet støtteberettiget af overenskomstparterne.

Der kan gives støtte til kompetenceudviklingsaktiviteter, der ikke er på positivlisten, hvis aktiviteten i øvrigt opfylder betingelserne for støtte, og overenskomstparterne prioriterer det. Du kan derfor godt ansøge om støtte til kompetenceudvikling, der ikke fremgår af positivlisten.

Positivlisten for CO10-fondspuljen er:

 • Akademimodul(er)
 • Diplommodul(er)
 • Mastermodul(er)
 • AMU-kurser (ej lovpligtige)
 • Fagspecifikke kurser
 • Realkompetencevurdering (RKV-/IKV-forløb)
 • Efteruddannelseskurser på uddannelsesinstitutioner, som også gennemfører akademi-, diplom- og masteruddannelser.
 • Moduler, som udbydes som enkeltfag på tompladsordning på bachelor- og kandidatuddannelser
 • Førleder- og lederuddannelse
 • Karriereafklaringskurser
 • Studieforberedende kurser

Positivlisten omfatter også individuelle, supplerende aktiviteter og kurser, som har fokus på digitalisering og IT.

Der bevilges som udgangspunkt ikke støtte til konferencer. Der kan dog i særlige tilfælde dispenseres herfor af parterne bag fonden.

Der kan ikke søges om støtte til studieture.

Der kan ikke søges om støtte til kompetenceudviklingsaktiviteter, som udbydes af den institution, som ansøger er ansat ved, medmindre kompetenceudviklingsaktiviteten alene udbydes af den pågældende institution, eller at valget af anden uddannelsesinstitution vil være forbundet med uforholdsmæssige vanskeligheder, herunder væsentlige ekstraomkostninger.

Der ydes ikke støtte til aktiviteter, der alene udbydes for arbejdspladsens egne medarbejdere, og som dermed ikke er tilgængelige for andre deltagere.

Guide: bliv klar til at søge 

Læs mere på Kompetencefondens hjemmeside

Hjælp til ansøgning?

Hvis der er spørgsmål til, hvordan der ansøges, er man velkommen til at kontakte Kompetencesekretariatet:

Kompetencesekretariatet
Kristen Bernikows Gade 4, 4. sal
1105 København K
Tlf.: 33 18 69 69
E-mail: info@kompetenceudvikling.dk 


 

Dansk Kirkemusiker Forening
Home