Kompetencefonden

 


Kompetencefonden
Den Statslige Kompetencefond i OK21

Kompetencefonden åbnede igen for ansøgninger den 1. februar 2022.
 
De statslige overenskomstparter har afsat 172,5 mio. kroner til efteruddannelse, kurser og andre aktiviteter, der udvikler ansatte i staten. Se hvordan du med bare fire trin får del i pengene til din kompetenceudvikling:
 
Fire trin: sådan får du penge til din kompetenceudvikling 

Bliv klar til at søge

Den Statslige Kompetencefond er din mulighed for at udvikle dine kompetencer til fremtiden. Fonden er aftalt i overenskomstforliget mellem de statslige overenskomstparter i OK21. Den er til for dig, der er ansat i staten. 

Hvad kan der søges til?

Der kan som udgangspunkt søges om støtte op til 30.000 kr. inden for et kalenderår (al støtte er eksklusiv moms).

Beløbsgrænsen vurderes i forhold til tidspunktet for tilsagn, ikke tidspunktet for afholdelse af aktiviteten. Der kan søges om støtte til:

Positivliste

En positivliste er en oversigt over de kompetenceudviklingsaktiviteter, der på forhånd er vurderet støtteberettiget af overenskomstparterne.

Der kan gives støtte til kompetenceudviklingsaktiviteter, der ikke er på positivlisten, hvis aktiviteten i øvrigt opfylder betingelserne for støtte, og overenskomstparterne prioriterer det. Du kan derfor godt ansøge om støtte til kompetenceudvikling, der ikke fremgår af positivlisten.

Positivlisten for CO10-fondspuljen er:

Positivlisten omfatter også individuelle, supplerende aktiviteter og kurser, som har fokus på digitalisering og IT.

Der bevilges som udgangspunkt ikke støtte til konferencer. Der kan dog i særlige tilfælde dispenseres herfor af parterne bag fonden.

Der kan ikke søges om støtte til studieture.

Der kan ikke søges om støtte til kompetenceudviklingsaktiviteter, som udbydes af den institution, som ansøger er ansat ved, medmindre kompetenceudviklingsaktiviteten alene udbydes af den pågældende institution, eller at valget af anden uddannelsesinstitution vil være forbundet med uforholdsmæssige vanskeligheder, herunder væsentlige ekstraomkostninger.

Der ydes ikke støtte til aktiviteter, der alene udbydes for arbejdspladsens egne medarbejdere, og som dermed ikke er tilgængelige for andre deltagere.

Guide: bliv klar til at søge 

Læs mere på Kompetencefondens hjemmeside

Hjælp til ansøgning?

Hvis der er spørgsmål til, hvordan der ansøges, er man velkommen til at kontakte Kompetencesekretariatet:

Kompetencesekretariatet
Kristen Bernikows Gade 4, 4. sal
1105 København K
Tlf.: 33 18 69 69
E-mail: info@kompetenceudvikling.dk