Lokale lønforhandlinger

I den nye organisationsaftale er der sikret mulighed for en årlig lønforhandling. Er din stilling på mindst 8 timer ugentligt / mindst 416 timer årligt, og hvis du ønsker det, er dit menighedsråd forpligtiget til at føre en lønforhandling. Menighedsrådet er kun forpligtet en gang om året, og forhandlingen føres mellem menighedsråd og organisationen i perioden 15. september - 15. november. Så hvis du ønsker en lønforhandling, må Dansk Kirkemusiker Forening kende dine ønsker inden 1. juli 2023. Din tillidsrepræsentant skal bede menighedsrådet om denne lønforhandling senest d. 15. september 2023.

Hvis din stilling er under 8 timer ugentligt, kan du naturligvis også fremsætte dine ønsker, idet du herved giver Dansk Kirkemusiker Forening mandat til at føre lønforhandlingerne på dine vegne. Her er menighedsrådene dog ikke underlagt et bestemt tidsrum for en forhandling. Brug samme formular for at give foreningen mandat til at føre din lønforhandling.

Tillidsrepræsentanten skal kende dine begrundelser for en lønstigning.

Gode grunde kan være:
- Du har taget (del)eksamen siden sidste lønstigning.
- Du har, evt. løbende, deltaget i kurser eller anden undervisning.
- Du er aldrig blevet tilgodeset mht. løn, til trods for, at du har kompetence på dit felt, fx andre eksaminer eller anden relevant uddannelse og baggrund.
- Du har aldrig haft nogen lønforhandling.
- Du har aldrig fået, helt eller delvist, det rådighedstillæg, som blev introduceret i 1999.
- Du får forholdsvis mindre i løn end andre kirkemusikere i lokalområdet, selvom deres stillinger sammenlignelige med din.
- Arbejdsmængden er steget, uden dine løntimer er steget.
- Du bliver bedt om at yde ekstra, fx solosang eller specialopgaver uden det er indregnet i din stilling.
- Du har aldrig fået tilstrækkeligt eller noget i det hele taget for at arrangere koncerter el. lign.
- Du har for lidt forberedelsestid eller for lidt tid til at holde stemmen eller fingerfærdigheden ved lige.

For at gøre processen lettere for dig og din tillidsrepræsentant, har foreningen lavet en formular, som du skal bruge til at indgive dit ønske om en lønforhandling. Dit ønske skal indgives til foreningen, der sender det videre til din tillidsrepræsentant, som derefter indleder forhandlingen med dit menighedsråd. Hvis foreningen ikke har dit gældende ansættelsesbevis, skal du sende os en kopi sammen med din seneste lønseddel.
Du skal ikke selv henvende dig til dit menighedsråd. Det er kun Dansk Kirkemusiker Forening og din tillidsrepræsentant, der kan forhandle lønstigninger med dit menighedsråd.

Hent formular

Du kan sende de ønskede oplysninger i en mail til: jtc@kirkemusiker.dk. Du kan også sende dem med almindelig post til Dansk Kirkemusiker Forening, Skovbakken 12, 5900 Rudkøbing.

Deadline for din indsendelse af ønske om lønforhandling dette år, er som skrevet før 1. juli 2023.