Forside > Login error > Lokale lønforhandlinger > PFA Klima Plus

PFA Klima Plus


PFA Klima Plus: Nu kan du gøre din pension endnu grønnere

Når PFA i dag investerer din pensionsopsparing, sker det ud fra en række hensyn til social ansvarlighed, selskabsledelse, klima og miljø. Nu har PFA sat yderligere tryk på denne indsats og lanceret en ny opsparingsløsning, PFA Klima Plus, som er særligt målrettet klimavenlige investeringer.

PFA Klima Plus er en tilvalgsmulighed på din nuværende ordning, som giver dig mulighed for at placere hele eller en del af din opsparing i målrettede klimavenlige investeringer.

Få en anbefaling om PFA Klima Plus via investeringsguiden

Du vælger PFA Klima Plus ved hjælp af PFA's investeringsguide på Mit PFA. Via guiden bliver du stillet en række spørgsmål om risiko, investeringer og klima-præferencer, og ud fra dine svar får du så en anbefaling til valg af investeringsprofil og PFA Klima Plus. Vær opmærksom på, at du skal tage hele guiden, inkl. spørgsmål om risiko og investering, før du kan vælge PFA Klima Plus.

Sådan gør du:

1. Log på mitpfa.dk og vælg investeringsguiden

2. Gennemfør investeringsguiden og få din anbefaling

3. Bekræft dit valg med NemID, hvis du ønsker en ændring.

---------------------------- 

Kort om PFA Klima Plus 

  • Aktierne i PFA Klima Plus udleder fra start 60 % mindre CO2 end verdensaktieindekset
  • Målet er, at PFA Klima Plus skal være CO2-neutral i 2025 og CO2-negativ i 2030
  • Der vil ikke være investeringer i hverken olie, kul eller gas
  • Der tilstræbes samme forhold mellem risikoniveau og afkastpotentiale som i det nuværende markedsrenteprodukt
  • Omkostningerne er de samme som på din nuværende ordning

 ----------------------------

Læs mere og få anbefaling om PFA Klima Plus

 


Dansk Kirkemusiker Forening
Home