out-dansk-kirkesmusiker-forening-logo

FAGFORENINGEN FOR KIRKEMUSIKERE

FÅ HJÆLP OG VEJLEDNING I DIT ARBEJDSLIV

Aktuelt

Nu er datoen til næste Årsmøde lagt fast: mandag den 6. maj. Skriv straks datoen i kalenderen, vi glæder os til at se jer alle!!  Læs mere her

Som medlem af Dansk Kirkemusiker Forening har du mulighed at få dit arrangement på hjemmesiden!
Se mere her: Medlemsannoncer – Dansk Kirkemusiker Forening 

Kære kirkemusiker!

Jeg håber, alle er kommet retur efter velfortjent ferie med nye kræfter til at udføre vores vigtige hverv i den fælles Folkekirke. Her et par vigtige informationer fra foreningen:

 1. Vores nye hjemmeside er nu i luften. Tjek den ud på kirkemusiker.dk og tilmeld dig nyhedsbrevet. Vi er meget stolte af den nye hjemmeside, men modtager selvfølgelig gerne konstruktiv kritik.
 2. Folkekirkens Arbejdsmiljøundersøgelse er blevet udsendt til henved 15.000 ansatte. Jeg vil stærkt opfordre alle til at udfylde spørgeskemaet. Hvis du mod forventning ikke har modtaget skemaet i din e-Boks, kontakt da venligst din kontaktperson eller daglige leder.
 3. Kirkemusikalsk Landsforbund har haft årsmøde. Det er endnu engang blevet klart og tydeligt, at et udbygget samarbejde mellem de tre søsterforeninger er frugtbart og konstruktivt bl.a. i lyset af de rekrutteringsudfordringer, vi de kommende år navnligt står overfor på organist-fronten.
 4. Dansk Kirkemusiker Forenings krav til OK24 er indgivet, og vi går nu i gang med de koordinerende møder mellem CO10 og Dansk Kordegneforening og Kirkekultur.nu, som vi som bekendt deler organisationsaftale med.
 5. Vi er så småt i gang med foreningens årsskrift. Eventuelle indlæg fra jer bedes fremsendt senest 15.november dette år.
 6. Sekretariatet arbejder på højtryk med de årlige lønforhandlinger og forhandlinger af nyansættelser. Hav derfor tålmodighed med Rie og Maria. De løber meget stærkt pt.
 7. Til sidst et lille hjertesuk: Vi er utroligt glade for dit medlemskab af vores hæderkronede forening. Men vi har plads til flere medlemmer. Hvis du har en kollega, der endnu ikke er medlem, så fortæl denne gerne om de fordele, der er ved at være at melde sig ind.

Med ønsket om et berigende og smukt efterår.

David Danholt

Formand

Medlemsfordele

FBF

Som medlem af Forbrugsforeningen får du:

 • Bonuskort til 4.000 butikker, restauranter og webshops-
 • Bonus på ALT – også det på tilbud-
 • Intet minimumskøb – bonus fra første krone
 • 0,- kr. i kontingent det første år – herefter koster det 132,- kr. om året.

Lån & Spar

Som kunde hos Lån & Spar får du:

 • Lønkonto med en rente på 5% af de første 50.000 kr med gratis Mastercard og Visa/Dankort, og kassekredit med favorabel rente
 • Særlig lav rente på billån
 • Danmarks bedste studiekonto

PFA helbredssikring

PFA Helbredssikring er en sundhedsforsikring, der blandt andet giver mulighed for at blive behandlet hurtigt på privathospitaler, -klinikker og hos speciallæger.

Har man smerter, bliver syg eller kommer til skade, så er der mulighed for at få hurtig hjælp med at komme i gang med undersøgelse og behandling via PFA Helbredssikring. Tilmelding Helbredsforsikring PFA

 

OK-mærket

Vi er en fagforening med OK-mærket.

 

Partitur

Medlemmer opnår 10 % rabat ved køb af noder hos Partitur.

Konfliktstøtte

Når du er medlem af Dansk Kirkemusiker Forening  er du sikret konfliktstøtte ved strejke eller lock-out.

Ofte stillede spørgsmål ​

Rammetiden – som er det tidsrum arbejdsopgaverne kan ligge indenfor – aftales i ansættelseskontrakten, så vær opmærksom på om de dur for dig, FØR du skriver under. Ring gerne herind og få vejledning.
Rammetidens størrelse er ikke begrænset direkte i organisationsaftalen, men rammetiden skal placeres, så du kan have andet arbejde ved siden af din deltidsstilling som kirkemusiker.
Rådighedstiden kan maksimalt udgøre 30/37 af din ansættelsesbrøk, f.eks. udgør rådighedstiden i en stilling på 8 timer; 6,5 timer per uge. Rådighedstiden skal ligge indenfor rammetiden. Rådighedstiden er der hvor det arbejde som IKKE er varslet med min. 1 måneds varsel, kan placeres.

Vi er fagforening for organister uden organistuddannelse og kirkesangere. Vores medlemmer er ofte meget højt uddannede musikalsk, nogen gange selvlært. Dansk Kirkemusiker Forening hjælper dig blandt andet at formidle dette til dit menighedsråd, ring eller skriv og hør om der er noget vi skal hjælpe dig med.

Fastansat på 8 timer og derover: 240,- per måned
Fastansat under 8 timer: 152,- per måned
Kirkekorssanger: 152,- per måned
Vikarierende: 152,- per måned
Fastansat, og også medlem af anden CO10-organisation: 152,- per måned (se de andre organisationer her)
Pensionist (støttemedlem): 468,- per halvår

Kontingent betales for de flestes vedkommende halvårligt.
Dog er det muligt at betale månedligt. Det koster ikke ekstra, eneste betingelse er tilmelding til Betalingsservice.

Vores lønramme er kr. 296.266,- til 433.004,- (nutidskroner pr. oktober 2023 ved fuldtid). Dansk Kirkemusiker Forening forhandler kirkemusikerens/kirkesangerens løn indenfor dette interval, ud fra vedkommendes erfaring og kompetencer.

MELD DIG IND OG VÆR SIKRET KONFLIKTSTØTTE​

Når du er medlem af Dansk Kirkemusiker Forening  er du sikret konfliktstøtte ved strejke eller lock-out.

Hvis du mangler noget på vores hjemmeside, eller har forslag til ændringer, er du velkommen til at kontakte mig på: mla@kirkemusiker.dk / 24 40 13 19