Forside > Om foreningen > Persondata

Persondata

Da vi er en fagforening, er de oplysninger, vi registrerer, personfølsomme. Hos medlemmerne indhenter vi følgende oplysninger:

- Navn, adresse, e-mail, telefonnummer
- CPR-nummer
- Beskæftigelsesart, ansættelsessted(er) (kirke, provsti, stift), ansættelsesbrøk

I nødvendigt omfang videregives oplysninger til CO10, Nets samt i tilfælde af retslig behandling, vores advokat.

Personoplysningerne ligger i database, der er beskyttet ved kode på kodet PC.

Oplysningerne bruges ved opkrævning af kontingent, oprettelse hos BS, indberetning til SKAT, indberetning til CO10, ved eventuelle sager til advokat samt ved udsendelse af medlemsbreve.

Sager slettes, når de ikke længere er aktuelle. Enkelte vil efter aftale med medlemmet blive gemt af hensyn til eventuel præcedens.

Udmeldte slettes efter 5 år af regnskabsmæssige grunde. Det samme gælder for medarbejdere ved ophør.

Kommunikation til medlemmerne vil foregå ved krypteret PDF. Koden ligger på medlemssiden. Alternativt sendes brev med post.

Medlemmerne har til enhver tid retten til at anmode om indsigt i, berigtigelse af, sletning af, begrænsning af behandlingen af personoplysningerne samt retten til dataportabilitet (eksport af de automatisk behandlede personoplysninger, vi har modtaget).

Opdager man et misbrug, kan der til enhver tid klages til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/)

Sekretariatsleder Rie Lykke Aagaard er dataansvarlig på foreningens vegne.

Databehandler er Microsoft, Nets og banken.

Ved sikkerhedsbrud rapporteres direkte til Datatilsynet samt til det/de berørte medlemmer.

Bødestraf er 4 % af omsætningen, max. 20.000.000 Euro.


                  

Dansk Kirkemusiker Forening
Home