Forside > Kurser

Kurser

Foreningens lokale kurser:

Se under Kredsene

 


 Kirkemusik-kursus i Løgumkloster i uge 26

Nu er der endnu en gang muligt at komme på en uges kursus i Løgumkloster. Kurset byder på undervisning i sang og orgelspil, korsang samt foredrag og workshops om salmer og kirkemusik. I programmet indgår en kirkekoncert og en eftermiddagsekskursion. Der er gode muligheder for øvning på skolen samt muligheder for at optræde sammen med andre.

 Læs mere og meld dig til her


Sommerskole 2022 i Vestervig

Dato:27. juni - 29. juni 2022
Ved:Margrethe Smedegaard og Pia Fog
Ansøgningsfrist:1. maj 2022

Deltagere:Kurset henvender sig især til kirkesangere, organister, korledere, organister og kirkekorsangere

Kort beskrivelse:Sommerskole 2022 d. 27. - 29. juni i Vestervig er for alle med interesse for kirkemusik, som ønsker at træne både krop og instrument (orgel og sangstemme) intensivt over tre dage i sommerferien.

Kursusbeskrivelse:
Sommerskolen giver både organister, kirkesangere og korledere mulighed for fordybelse i deres fag inden for kirkemusikken samtidigt med, at deltagerne indgår i mindre grupper og i socialt samvær i både de smukke bygninger på Vestervig Kirkemusikskole, i kirkerne i Vestervig og Hurup og på udflugter i det naturskønne Thy. Undervisere: Akkompagnatør: Jacob Lidåkra, Sanglærere: Pia Fog og Margrethe Smedegaard, Orgellærere: Asger Troelsen og Anders Gaden Program: Programmet strækker sig over tre dage i juni måned og inkluderer både morgensang, sang- og orgelundervisning, mindset-træning, udflugter, foredrag og koncerter.

Læs det detaljerede program på hjemmesiden - på samme side, hvor du tilmelder dig.

 Nu tilbyder Aalborg Universitet Musikpsykologi som enkeltfag

Fra efteråret 2022 udbydes faget Musikpsykologi for første gang som en selvstændig enkeltfagspakke under Aalborg Universitets eftervidereuddannelser. Udbuddet henvender sig til fagpersoner, der eksempelvis har en sundhedsfaglig, pædagogisk eller musisk uddannelse, og som ønsker at opkvalificere deres viden om hvordan og hvorfor musik kan påvirke mennesker og understøtte kontakt, fællesskab og trivsel. Enkeltfagspakken indeholder desuden PBL (problembaseret læring), som er en projektarbejdsform der anvendes på Aalborg Universitet. Der undervises på Aalborg Universitetet i København tre weekender igennem efteråret kombineret med online undervisning en række onsdage aftner.

Læs mere: https://www.aau.dk/uddannelser/efteruddannelse/heltid-paa-deltid/musik-psykologi-sundhed/musikpsykologi-pbl

Har du spørgsmål til faget, kan du rette henvendelse til: Charlotte Lindvang, mail: chli@ikp.aau.dk


Introkursus for nyansatte i Folkekirken
Bliv klogere på, hvad folkekirken er for en størrelse, når du som nyansat skal på et obligatorisk intro-kursus sammen med andre nyansatte.

Kurset varer en dag, og vi ser nærmere på:

·         Folkekirkens historie

·         Folkekirkens organisation og økonomi

·         Folkekirken som arbejdsplads

·         Folkekirkens gudstjenester og kirkelige handlinger

·         Folkekirken lokalt og regionalt

  

Aftal med dit menighedsråd, hvornår du skal afsted. Næste kursus finder du ved at følge dette link: www.folkekirkenspersonale.dk.

Bag kurserne står de faglige organisationer, stifterne
Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet.


Nye Kurser på Vestervig Kirkemusikskole 

Se de spændende nye kurser her


Dansk Kirkemusiker Forenings egne kurser i stiftskredsene finder du under menupunktet 'Stiftskredsene'.

Andre relevante kurser kan annonceres under 'Andre kurser'. Vil du gøre opmærksom på et kursus, der har relevans for Dansk Kirkemusiker Forenings medlemmer, kan du sende beskrivelsen til sekretariatet - MLA@kirkemusiker.dk

Vil du forme dit eget kursusforløb er Kompetencefonden måske en mulighed.

 

Undermenu

Dansk Kirkemusiker Forening
Home