out-dansk-kirkesmusiker-forening-logo

Kontingent

Kontingent-satser 2024 frem til 30. september

Fastansat på 8 timer og derover: 244,- per måned
Fastansat under 8 timer: 154,- per måned
Kirkekorssanger: 154,- per måned
Vikarierende: 154,- per måned
Fastansat, og også medlem af anden CO10-organisation: 154,- per måned (se de andre organisationer her)
Pensionist (støttemedlem): 440,- per halvår

Kontingent betales for de flestes vedkommende halvårligt.
Dog er det muligt at betale månedligt. Det koster ikke ekstra, eneste betingelse er tilmelding til Betalingsservice.

Fastansatte får differentieret kontingent fra 1. oktober 2024

På generalforsamlingen 2023 blev der ytret ønske om et differentieret kontingent som følger det ugentlige timetal.
Stillinger på 8 – 37 timer har indtil nu haft det samme kontingent, til en meget forskellig indtjening. 
På generalforsamlingen 2024 fremlagde bestyrelsen derfor et forslag til hvordan sådan et kontingent kunne se ud, og det blev vedtaget af generalforsamlingen:
 

Timer/ugeGl. kontingentNyt kontingentForskel
Under 8 t.154,- / måned142,- / måned12,- mindre
8 til 14 t.244,- / måned225,- / måned19,- mindre
15 til 21 t.244,- / måned258,- / måned14,- mere
22 til 31 t.244,- / måned275,- / måned31,- mere
32 til 37 t.244,- / måned292,- / måned48,- mere

Desuden er satserne reguleret for øvrige grupper således (pensionister uændret):

StatusGl. kontingentNyt kontingentForskel
Medlem anden CO10 fagforening154,- / måned142,- / måned12,- mindre
Kirkekorssanger154,- / måned142,- / måned12,- mindre
Vikarierende154,- / måned142,- / måned12,- mindre