Forside

Forside


CORONA - COVID19

Få FH's svar på de mest relevante spørgsmål om de nye restriktioner vedr. Corona og COVID19.

FH-siden opdateres løbende og findes her.  

Her finder du info fra Kirkeministeriet
Herfra findes også link til FAQ.  

 
OK-mærket er din sikkerhed for kvalitet. "Kig efter OK-mærket, når du vælger fagforening". Sådan lyder budskabet til alle lønmodtagere i Danmark. OK-mærket er et kvalitetsstempel på de fagforeninger, som har dybt kendskab til medlemmernes fag og branche, og som forhandler overenskomster med arbejdsgiverne. Det gør fagforeningerne, som er samlet i de to store hovedorganisationer LO og FTF, og det skaber rammerne for gode arbejdsliv.
 

 Endelig er der atter et Introkursus for nyansatte i Folkekirken.

Kurset afholdes for og af Helsingør og Københavns Stifter
torsdag den 9. december 2021 i Sankt Andreas Kirke,
Gothersgade 148, 1123 København K. Kompetencefonden

Den Statslige Kompetencefond i OK21

Kompetencefonden åbner (igen) for ansøgninger den 5. oktober kl. 10.00

Både LC og CO10's fondspuljer er blevet tømt i indeværende ansøgningsperiode. Den nye periode påbegyndes den 5. oktober kl. 10.00, hvor begge puljer igen åbnes for ansøgninger. Vi ved ikke hvor længe, der vil være midler til rådighed, så det er vigtigt, at eventuelle ansøgere er opmærksomme på muligheden for at ansøge fra den 5. oktober kl. 10.00. Hvis puljerne tømmes igen, så vil næste ansøgningsperiode starte den 1. februar kl. 10.00, hvor puljerne igen bliver tilført nye midler.

Læs mere om fonden på Kompetencesekretariatets hjemmeside https://kompetenceudvikling.dk/

Bliv klar til at søge

Den Statslige Kompetencefond er din mulighed for at udvikle dine kompetencer til fremtiden. Fonden er aftalt i overenskomstforliget mellem de statslige overenskomstparter i OK21. Den er til for dig, der er ansat i staten.

Læs mere under "Kurser"


Centralorganisationernes Fællesudvalg har nu i et brev til kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen, skatteminister Morten Bødskov og medlemmerne af Folketingets Kirkeudvalg meldt klart ud hvad de mener om Landsforeningen af Menighedsråds ønske om at overtage forhandlings- og aftaleretten fra Kirkeministeriet.
 

Pressemeddelelse vedrørende Landsforeningen af Menighedsråds ønske om at blive forhandlingsberettiget arbejdsgiverorganisation:

Kirkefunktionærernes formænd har været samlet
for at drøfte aktuelle emner.

I den forbindelse udtaler formændene:

Foreningerne ser tilbage på endnu en overenskomstforhandling, der er forløbet efter den velprøvede danske model. OK21 har på bedste vis illustreret at forhandlingssystemet virker og at Folkekirkens ansatte er en del af statens ansatte. Da kirkefunktionærernes organisationer ikke mener at den nuværende balance mellem stat og kirke skal ændres i retning af en privatisering af Folkekirken, ønsker vi fortsat at forhandlingsretten ligger i Kirkeministeriet. Der er brug for sammenhængskraft i Folkekirken, og her tjener Kirkeministeriet som naturlig brobygger når gejstliges såvel som kirkefunktionærers overenskomster forhandles på plads med Kirkeministeriet.

De faglige organisationer støtter ikke Landsforeningen af menighedsråd ønske om at blive forhandlingsberettiget arbejdsgiverorganisation af to hovedårsager: Det vil ændre balancen mellem stat og kirke og det vil øge kompleksiteten i den folkekirkelige struktur.

Bjarne Rødkjær, Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte, FAKK

David Danholt, Dansk Kirkemusiker Forening

Esther Jensen, Kirkekultur.nu

Gert Rhinstrøm Schmidt, Danmarks Kirketjenerforening

Hanne Gram, 3F, Den Offentlige Gruppe

Henrik Højen, Danmarks Kordegneforening

Ingrid Bartholin Gramstrup, Organistforeningen

Jens Zorn Thorsen, Foreningen af Danske Kirkegårdsledere

Karin Schmidt Andersen, Dansk Organist og Kantor Samfund, DOKS


Følgende debatindlæg fra formand David Danholt kan læses på kirke.dk 

Opgør med løndumping og karteldannelse mod
kirkesanger- og organistvikarer i Folkekirken!

Igennem en længere årrække har Dansk Kirkemusiker Forening, som organiserer kirkemusikere, oplevet stærkt tiltagende tendenser i Folkekirken, hvad angår løndumping og karteldannelse. Og det især, når det drejer sig om aflønning af vikarer. I 2012 blev det i nyhedsbrev udsendt af FLØS(Folkekirkens Lønservice) understreget, at alle organist- og kirkesangervikarer skal oplyses hvilken sats, der foreslås anvendt til den pågældende tjeneste. Dette for at give vikaren mulighed for at forholde sig til aflønningens rimelighed. Desværre sker dette ikke. Mange menighedsråd vælger kategorisk ikke at oplyse satserne. Når vikaren efterfølgende påtaler den som oftest alt for lave aflønning, kvitteres der med manglende forståelse og afbrydelse af samarbejdet, hvis kirkemusikeren ikke godtager den af menighedsrådet udstukne sats. 

Læs videre under menupunktet "vikar" 
hvor man også kan læse et debatindlæg fra Landsforeningen af Menighedsråd, og formandens svar dertil.


Gode råd når du aftaler vikarhonorar

For at undgå problemer ved aflysning af aftalt tjeneste m.v., forbered dig ved at læse mere på medlemssiderne (husk at logge ind):  

Gode råd om vikartjenester


Formandens nyhedsbrev for september er sendt ud. Med det får du som medlem vigtig information om kirkemusikernes situation.
Hvis du ikke allerede har modtaget det i din indbakke kan du læse det på medlemssiderne, og melde dig til fremtidige nyhedsbreve.

Du skal være logget ind med dit medlemsnummer og password for at se siden. Hvis du ikke kan huske dem, send en mail eller ring: mla@kirkemusiker.dk / 24 40 13 19  

PFA Klima Plus: Nu kan du gøre din pension endnu grønnere

Når PFA i dag investerer din pensionsopsparing, sker det ud fra en række hensyn til social ansvarlighed, selskabsledelse, klima og miljø. Nu har PFA sat yderligere tryk på denne indsats og lanceret en ny opsparingsløsning, PFA Klima Plus, som er særligt målrettet klimavenlige investeringer. 

Læs mere på medlemssiderne


Efteruddannelse for kirkemusikere

AMU Fyn Odense tilbyder en række kurser for ansatte i kirken, læs mere under kurser: Kurser/Andre kurser
Som medlem af Dansk Kirkemusiker Forening kan du spare penge og optjene bonus via Forbrugsforeningen.

Lån og Spar

Kender du dine fordele hos Lån & Spar?

Dansk Kirkemusiker Forening er medejer af Lån & Spar, og vi har arbejdet sammen gennem mange år. Derfor kan du som medlem få ekstra gode vilkår i banken. Blandt andet høj rente på lønkontoen. Vi synes nemlig også, der skal være kontante fordele ved fællesskaber.

Læs mere her  


FH 

Stresstest

FTF og LO - nu Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, har udarbejdet en stresstest, som du har mulighed for at tage her: 

FH's stresstest 


Dansk Kirkemusiker Forening
Home