Forside

Forside 

 
OK-mærket er din sikkerhed for kvalitet. "Kig efter OK-mærket, når du vælger fagforening". Sådan lyder budskabet til alle lønmodtagere i Danmark. OK-mærket er et kvalitetsstempel på de fagforeninger, som har dybt kendskab til medlemmernes fag og branche, og som forhandler overenskomster med arbejdsgiverne. Det gør fagforeningerne, som er samlet i de to store hovedorganisationer LO og FTF, og det skaber rammerne for gode arbejdsliv.
 

Centralorganisationernes Fællesudvalg har nu i et brev til kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen, skatteminister Morten Bødskov og medlemmerne af Folketingets Kirkeudvalg meldt klart ud hvad de mener om Landsforeningen af Menighedsråds ønske om at overtage forhandlings- og aftaleretten fra Kirkeministeriet.
 

Pressemeddelelse vedrørende Landsforeningen af Menighedsråds ønske om at blive forhandlingsberettiget arbejdsgiverorganisation:

Kirkefunktionærernes formænd har været samlet
for at drøfte aktuelle emner.

I den forbindelse udtaler formændene:

Foreningerne ser tilbage på endnu en overenskomstforhandling, der er forløbet efter den velprøvede danske model. OK21 har på bedste vis illustreret at forhandlingssystemet virker og at Folkekirkens ansatte er en del af statens ansatte. Da kirkefunktionærernes organisationer ikke mener at den nuværende balance mellem stat og kirke skal ændres i retning af en privatisering af Folkekirken, ønsker vi fortsat at forhandlingsretten ligger i Kirkeministeriet. Der er brug for sammenhængskraft i Folkekirken, og her tjener Kirkeministeriet som naturlig brobygger når gejstliges såvel som kirkefunktionærers overenskomster forhandles på plads med Kirkeministeriet.

De faglige organisationer støtter ikke Landsforeningen af menighedsråd ønske om at blive forhandlingsberettiget arbejdsgiverorganisation af to hovedårsager: Det vil ændre balancen mellem stat og kirke og det vil øge kompleksiteten i den folkekirkelige struktur.

Bjarne Rødkjær, Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte, FAKK

David Danholt, Dansk Kirkemusiker Forening

Esther Jensen, Kirkekultur.nu

Gert Rhinstrøm Schmidt, Danmarks Kirketjenerforening

Hanne Gram, 3F, Den Offentlige Gruppe

Henrik Højen, Danmarks Kordegneforening

Ingrid Bartholin Gramstrup, Organistforeningen

Jens Zorn Thorsen, Foreningen af Danske Kirkegårdsledere

Karin Schmidt Andersen, Dansk Organist og Kantor Samfund, DOKS


Få indflydelse på folkekirkens nye intranet
 
Alle folkekirkens aktører kan nu få indflydelse på projekt 'nyt intranet for hele folkekirken'. Det nye intranet skal være for alle folkekirkens aktører - og derfor vil skaberne af det nye intranet gerne høre fra så mange fremtidige/nuværende brugere som muligt.

Udfyld spørgeskemaet og vær med til at forme fremtidens intranet i folkekirken.

Fortæl eventuelt også dine kolleger, menighedsrådet, ansatte og andre, der skal bruge intranettet om dette spørgeskema, så det nye intranet kan blive så godt som muligt fra start.


Kompetencefonden

Den Statslige Kompetencefond i OK21

Den Statslige Kompetencefond fortsætter. Det står klart efter den statslige overenskomst nu er vedtaget. Og vi ser frem til endnu en overenskomstperiode, hvor overenskomstparterne igen lader 172,5 mio. kroner omsætte til udvikling af statsligt ansattes individuelle kompetencer.

Bliv klar til at søge

Den Statslige Kompetencefond er din mulighed for at udvikle dine kompetencer til fremtiden. Fonden er aftalt i overenskomstforliget mellem de statslige overenskomstparter i OK21. Den er til for dig, der er ansat i staten.

Vores pulje er lukket frem til den 5. oktober,
hvorefter der atter kan søges


Følgende debatindlæg fra formand David Danholt kan læses på kirke.dk 

Opgør med løndumping og karteldannelse mod
kirkesanger- og organistvikarer i Folkekirken!

Igennem en længere årrække har Dansk Kirkemusiker Forening, som organiserer kirkemusikere, oplevet stærkt tiltagende tendenser i Folkekirken, hvad angår løndumping og karteldannelse. Og det især, når det drejer sig om aflønning af vikarer. I 2012 blev det i nyhedsbrev udsendt af FLØS(Folkekirkens Lønservice) understreget, at alle organist- og kirkesangervikarer skal oplyses hvilken sats, der foreslås anvendt til den pågældende tjeneste. Dette for at give vikaren mulighed for at forholde sig til aflønningens rimelighed. Desværre sker dette ikke. Mange menighedsråd vælger kategorisk ikke at oplyse satserne. Når vikaren efterfølgende påtaler den som oftest alt for lave aflønning, kvitteres der med manglende forståelse og afbrydelse af samarbejdet, hvis kirkemusikeren ikke godtager den af menighedsrådet udstukne sats. 

Læs videre under menupunktet "vikar" 
hvor man også kan læse et debatindlæg fra Landsforeningen af Menighedsråd, og formandens svar dertil.


Gode råd når du aftaler vikarhonorar

For at undgå problemer ved aflysning af aftalt tjeneste m.v., forbered dig ved at læse mere på medlemssiderne (husk at logge ind):  

Gode råd om vikartjenester


Formandens nyhedsbrev for juli er sendt ud. Med det får du som medlem vigtig information om kirkemusikernes situation.
Hvis du ikke allerede har modtaget det i din indbakke kan du læse det på medlemssiderne, og melde dig til fremtidige nyhedsbreve.

Du skal være logget ind med dit medlemsnummer og password for at se siden. Hvis du ikke kan huske dem, send en mail eller ring: mla@kirkemusiker.dk / 24 40 13 19  

 Ophavsret ved streaming & optagelse 
af gudstjenester og koncerter 

Du har som kirkemusiker ophavsret til den musik du fremfører, både i forbindelse med gudstjenester og koncerter. Dette gælder også, selvom musikken fremføres som en del af ens ansættelsesforhold. DOKS og Organistforeningen har lavet en aftaleskabelon og skrevet udførligt om området, læs mere her.


Afskedsreception Merete Brautsch Sand

Torsdag den 17. september blev der afholdt afskedsreception for vores tidligere formand, Merete Brautsch Sand, et halvt år forsinket! Festligheden blev holdt på Sjællands Kirkemusikskole, og der var mange glade deltagere fulde af lovprisninger og taksigelser til Merete for hendes vedholdende og stilfulde arbejde for kirkemusikernes arbejdsforhold. Der blev nævnt fra alle sider at Merete greb enhver lejlighed for at kæmpe for de små stillinger, for at deltidsregulativet skulle implementeres. DKF - med den nye formand David Danholt i spidsen - tager denne fakkel op efter Merete og arbejder videre for at dette skal ske.

Merete med familie 
Merete med familie


PFA Klima Plus: Nu kan du gøre din pension endnu grønnere

Når PFA i dag investerer din pensionsopsparing, sker det ud fra en række hensyn til social ansvarlighed, selskabsledelse, klima og miljø. Nu har PFA sat yderligere tryk på denne indsats og lanceret en ny opsparingsløsning, PFA Klima Plus, som er særligt målrettet klimavenlige investeringer. 

Læs mere på medlemssiderne


Efteruddannelse for kirkemusikere

AMU Fyn Odense tilbyder en række kurser for ansatte i kirken, læs mere under kurser: Kurser/Andre kurser
Som medlem af Dansk Kirkemusiker Forening kan du spare penge og optjene bonus via Forbrugsforeningen.

Lån og Spar

Kender du dine fordele hos Lån & Spar?

Dansk Kirkemusiker Forening er medejer af Lån & Spar, og vi har arbejdet sammen gennem mange år. Derfor kan du som medlem få ekstra gode vilkår i banken. Blandt andet høj rente på lønkontoen. Vi synes nemlig også, der skal være kontante fordele ved fællesskaber.

Læs mere her  


FH 

Stresstest

FTF og LO - nu Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, har udarbejdet en stresstest, som du har mulighed for at tage her: 

FH's stresstest 


Dansk Kirkemusiker Forening
Home