Forside

Forside


 

 
 
OK-mærket er din sikkerhed for kvalitet. "Kig efter OK-mærket, når du vælger fagforening". Sådan lyder budskabet til alle lønmodtagere i Danmark. OK-mærket er et kvalitetsstempel på de fagforeninger, som har dybt kendskab til medlemmernes fag og branche, og som forhandler overenskomster med arbejdsgiverne. Det gør fagforeningerne, som er samlet i de to store hovedorganisationer LO og FTF, og det skaber rammerne for gode arbejdsliv.
 

Møde med kirkeminister Ane Halsbo-Sørensen

Otte kirkefunktionærorganisationer har den 30. august holdt møde med kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen. Til mødet mødte de en lyttende og engageret minister som roste foreningerne for at ønske at medvirke til at finde løsninger for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø i folkekirken.

Organisationerne peger på følgende indsatsområder:

• Behov for tilsyn med menighedsrådets arbejdsgiveransvar. Tilsynet skal have beføjelser og sanktionsmuligheder.
• Behov for opgradering af menighedsrådsmedlemmers kompetencer som arbejdsgivere. Uddannelse skal være obligatorisk.
• Behov for helhedssyn på kirkefunktionærernes og præsters fælles arbejdsplads. Alle skal være forpligtet på at indgå i et kollegialt samarbejde med respekt for forskellige fagligheder, hvor kvalifikationer følges af ansvar.
• Behov for større repræsentation af medarbejdere i folkekirkens struktur. Kirkefunktionærerne og deres forskellige fagligheder skal i højere grad inddrages i processer og beslutninger.

3F, Den Offentlige Gruppe - forhandlingssekretær Louise Røssell Wredstrøm, louise.wredstrom@3f.dk
Danmarks Kirketjenerforening - formand Gert R. Schmidt, formand@kirketjener.dk
Danmarks Kordegneforening - formand Henrik Højen, heh@kordegn.dk
Dansk Kirkemusiker Forening - formand David Danholt, formand@kirkemusiker.dk
Dansk Organist og Kantor Samfund - formand Karin Schmidt Andersen, ksa@doks.dk
Kirkekultur.nu - formand Esther Jensen, formand@kirkekultur.nu
Organistforeningen - formand Ingrid B. Gramstrup, formand@organist.org
Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte - formand Bjarne Rødkjær, br@fakk.dk


 

Kompetencefonden

Den Statslige Kompetencefond i OK21

Kompetencefonden åbnede igen for ansøgninger den 1. februar 
 
De statslige overenskomstparter har afsat 172,5 mio. kroner til efteruddannelse, kurser og andre aktiviteter, der udvikler ansatte i staten. Se hvordan du med bare fire trin får del i pengene til din kompetenceudvikling:
 

Bliv klar til at søge

Den Statslige Kompetencefond er din mulighed for at udvikle dine kompetencer til fremtiden. Fonden er aftalt i overenskomstforliget mellem de statslige overenskomstparter i OK21. Den er til for dig, der er ansat i staten.

Læs mere under "Kurser"


 Svar til CFU fra kirkeministeren 

Nu har CFU fået svar på sin henvendelse til kirke- og skatteministeren vedr. forhandlingsretten på det kirkelige område. Kirkeministeren oplyser at hverken skatte- eller kirkeministeren finder at der er grund til at ændre den eksisterende ordning.
 

 CFU skriver til kirkeministeren 

Centralorganisationernes Fællesudvalg har i et brev til kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen, skatteminister Morten Bødskov og medlemmerne af Folketingets Kirkeudvalg meldt klart ud hvad de mener om Landsforeningen af Menighedsråds ønske om at overtage forhandlings- og aftaleretten fra Kirkeministeriet.
 

Pressemeddelelse vedrørende Landsforeningen af Menighedsråds ønske om at blive forhandlingsberettiget arbejdsgiverorganisation:

Kirkefunktionærernes formænd har været samlet
for at drøfte aktuelle emner.

I den forbindelse udtaler formændene:

Foreningerne ser tilbage på endnu en overenskomstforhandling, der er forløbet efter den velprøvede danske model. OK21 har på bedste vis illustreret at forhandlingssystemet virker og at Folkekirkens ansatte er en del af statens ansatte. Da kirkefunktionærernes organisationer ikke mener at den nuværende balance mellem stat og kirke skal ændres i retning af en privatisering af Folkekirken, ønsker vi fortsat at forhandlingsretten ligger i Kirkeministeriet. Der er brug for sammenhængskraft i Folkekirken, og her tjener Kirkeministeriet som naturlig brobygger når gejstliges såvel som kirkefunktionærers overenskomster forhandles på plads med Kirkeministeriet.

De faglige organisationer støtter ikke Landsforeningen af menighedsråd ønske om at blive forhandlingsberettiget arbejdsgiverorganisation af to hovedårsager: Det vil ændre balancen mellem stat og kirke og det vil øge kompleksiteten i den folkekirkelige struktur.

Bjarne Rødkjær, Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte, FAKK

David Danholt, Dansk Kirkemusiker Forening

Esther Jensen, Kirkekultur.nu

Gert Rhinstrøm Schmidt, Danmarks Kirketjenerforening

Hanne Gram, 3F, Den Offentlige Gruppe

Henrik Højen, Danmarks Kordegneforening

Ingrid Bartholin Gramstrup, Organistforeningen

Jens Zorn Thorsen, Foreningen af Danske Kirkegårdsledere

Karin Schmidt Andersen, Dansk Organist og Kantor Samfund, DOKS


Følgende debatindlæg fra formand David Danholt kan læses på kirke.dk 

Opgør med løndumping og karteldannelse mod
kirkesanger- og organistvikarer i Folkekirken!

Igennem en længere årrække har Dansk Kirkemusiker Forening, som organiserer kirkemusikere, oplevet stærkt tiltagende tendenser i Folkekirken, hvad angår løndumping og karteldannelse. Og det især, når det drejer sig om aflønning af vikarer. I 2012 blev det i nyhedsbrev udsendt af FLØS(Folkekirkens Lønservice) understreget, at alle organist- og kirkesangervikarer skal oplyses hvilken sats, der foreslås anvendt til den pågældende tjeneste. Dette for at give vikaren mulighed for at forholde sig til aflønningens rimelighed. Desværre sker dette ikke. Mange menighedsråd vælger kategorisk ikke at oplyse satserne. Når vikaren efterfølgende påtaler den som oftest alt for lave aflønning, kvitteres der med manglende forståelse og afbrydelse af samarbejdet, hvis kirkemusikeren ikke godtager den af menighedsrådet udstukne sats. 

Læs videre under menupunktet "vikar" 
hvor man også kan læse et debatindlæg fra Landsforeningen af Menighedsråd, og formandens svar dertil.


Gode råd når du aftaler vikarhonorar

For at undgå problemer ved aflysning af aftalt tjeneste m.v., forbered dig ved at læse mere på medlemssiderne (husk at logge ind):  

Gode råd om vikartjenester


PFA Klima Plus: Nu kan du gøre din pension endnu grønnere

Når PFA i dag investerer din pensionsopsparing, sker det ud fra en række hensyn til social ansvarlighed, selskabsledelse, klima og miljø. Nu har PFA sat yderligere tryk på denne indsats og lanceret en ny opsparingsløsning, PFA Klima Plus, som er særligt målrettet klimavenlige investeringer. 

Læs mere på medlemssiderne


Efteruddannelse for kirkemusikere

AMU Fyn Odense tilbyder en række kurser for ansatte i kirken, læs mere under kurser: Kurser/Andre kurser
Som medlem af Dansk Kirkemusiker Forening kan du spare penge og optjene bonus via Forbrugsforeningen.

Lån og Spar

Kender du dine fordele hos Lån & Spar?

Dansk Kirkemusiker Forening er medejer af Lån & Spar, og vi har arbejdet sammen gennem mange år. Derfor kan du som medlem få ekstra gode vilkår i banken. Blandt andet høj rente på lønkontoen. Vi synes nemlig også, der skal være kontante fordele ved fællesskaber.

Læs mere her  


FH 

Stresstest

FTF og LO - nu Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, har udarbejdet en stresstest, som du har mulighed for at tage her: 

FH's stresstest 


Dansk Kirkemusiker Forening
Home