out-dansk-kirkesmusiker-forening-logo

Ansættelsesforhold

Ansættelse som kirkemusiker eller kirkesanger

Som kirkesanger eller organist uden organistuddannelse er du under den organisationsaftale som blandt andre Dansk Kirkemusiker Forening har forhandlet med Kirkeministeriet via vores paraplyorganisation Statstjenestemændenes Centralorganisation – i daglig tale kaldet CO10.

Du kan finde Organisationsaftalen her

Aftalen omhandler løn, arbejdstid, opsigelse og afsked, og i bilag 7 kan man desuden finde vores lønramme.
Det er indenfor den lønramme Dansk Kirkemusiker Forening forhandler din personlige løn.

OK-mærket er din sikkerhed for kvalitet som kirkemusiker

Der er stadig kirkemusikere der ikke er under overenskomst!

EU kræver at alle skal have en overenskomst, og på de fleste områder har Danmark rettet ind efter dette. Undtagen i Folkekirken! Hvis man er ansat under 8 timer eller som kirkekorssanger er man ikke under overenskomst. Kirkeministeriet har gentagne gange lovet at bringe dette i orden, uden at noget er sket.