out-dansk-kirkesmusiker-forening-logo

Ansættelsesforhold

Ansættelse som kirkemusiker eller kirkesanger

Som kirkesanger eller organist uden organistuddannelse er du under den organisationsaftale som blandt andre Dansk Kirkemusiker Forening har forhandlet med Kirkeministeriet via vores paraplyorganisation Statstjenestemændenes Centralorganisation – i daglig tale kaldet CO10.

Du kan finde Organisationsaftalen her

Aftalen omhandler løn, arbejdstid, opsigelse og afsked, og i bilag 7 kan man desuden finde vores lønramme.
Det er indenfor den lønramme Dansk Kirkemusiker Forening forhandler din personlige løn.

OK-mærket er din sikkerhed for kvalitet som kirkemusiker

Fra 1. oktober 2024 kommer alle kirkemusikere og kirkesangere på overenskomst!

Et kardinalpunkt ved OK24-forhandlingerne var at få ophævet 8-timersgrænsen i organisationsaftalen, således at alle kirkemusikere i faste
stillinger af en måneds varighed eller derover er omfattet af
overenskomst. Det er lykkedes, fra 1. oktober 2024 kommer alle kirkemusikere og kirkesangere under overenskomst, og får glæde af pension, faste regler omkring arbejdstider m.v.