out-dansk-kirkesmusiker-forening-logo

OK24

Resultat af forhandlingerne

I uddrag fra resultatpapiret fra OK24 følger her de ændringer der vedrører kirkemusikere.

Bestyrelsen anbefaler vores medlemmer at stemme ja til forhandlingsresultatet.
Selvom der kan være elementer vi gerne var foruden, så er det samlede resultat alligevel tilfredsstillende ikke mindst pga. ophævelsen af 8-timers grænsen i den nuværende organisationsaftale, som i praksis betyder, at alle kirkemusikere fra 1. oktober 2024 er omfattet af organisationsaftalen med alt hvad det indebærer (dog ikke kirkekorsangere som heller ikke for nuværende er omfattet).

For kirkemusikere

 • Alle stillinger over 1 måned omfattes
 • Erstatningsfridag for søgnehelligdag placeres på en lørdag eller søndag indenfor en periode på 8 uger
 • Fikspunktet bortfalder
 • Rådighedstillægget forhøjes med kr. 2010,- (2012-niveau).
 • Vikarordning med faste takster.


For alle statsligt ansatte

 • 5,89 % af de generelle lønstigninger udmøntes allerede i overenskomstens første år
 • Pensionsprocenten hæves til 18,4
 • Den særlige feriegodtgørelse hæves til 2,02%
 • Der er aftalt en særlig adgang til at afholde medarbejdermøder

Pr. 1. april 2024 ændres:

 • Reglerne for erstatningsfridage således, at når en fast fridag falder på en søgnehelligdag, placeres erstatningsfridagen på en lørdag eller en søndag indenfor en periode på 8 uger.

Pr. 1. oktober 2024 ændres:

 • 8-timers grænsen i organisationsaftalen ophæves, ligeledes varighedsreglen. Der indføres en vikarordning i organisationsaftalen, som gælder for ansættelser under en måneds varighed.
 • Der indføres en mulighed for, at arbejdsgiver kan tilkøbe 3 eller 5 timers rådighed til små stillinger. Den samlede rådighed kan ikke overstige 12 timer pr. uge uanset ansættelsesbrøk.

Pr. 1. april 2025 ændres:

 • Fikspunktet bortfalder og lønintervallets bund erstattes af det nuværende fikspunkt dvs. 262.132 kr. i 2012-niveau.
 • Rådighedstillægget som nu er aftalt til 19.700 kr. pr. år, forhøjes med 2.010 kr. pr. år i 2012-niveau.