out-dansk-kirkesmusiker-forening-logo

Opsigelse og bortvisning

Gode råd om opsigelse

Det er næsten umuligt at forberede sig på, hvordan man skal tackle en fyring. Selv om man har haft på fornemmelsen at den var på vej, er det ofte først når fyringen er en realitet at reaktionen kommer.

Her er 3 gode råd, som er værd at huske hvis du kommer til at stå i den situation.

Tag én med til afskedigelsessamtalen
Det er en god idé at have en tillidsrepræsentant med ved samtalen. Dansk Kirkemusiker Forening finder en tillidsrepræsentant til dig, se mere her. En anden mulighed er at få en kollega du stoler på med. Det er altid fornuftigt at være to til at høre hvad der bliver sagt.

Lad være at indgå aftaler
Hvis din leder vil have dig til at skrive under på en aftale om vilkår for din opsigelse, så sig nej. Du kan godt kvittere for at du har modtaget opsigelsen. Skriv f.eks.: ”Jeg har modtaget min opsigelse men ikke forholdt mig til den”.

Få Dansk Kirkemusiker Forenings vurdering af opsigelsen
Så snart du har modtaget din opsigelse og samtalen er slut bør du kontakte os. Vi vurderer om din opsigelse er saglig og om lovgivning og overenskomstmæssige forhold er overholdt.

Påtale, advarsel eller bortvisning

Er dit menighedsråd utilfreds med din arbejdsindsats eller adfærd, kan det markere utilfredsheden med en påtale eller advarsel.

Påtalen er mildere end advarslen og kan sammenlignes med en løftet pegefinger. Advarslen, som bør være skriftlig, er mere alvorlig og kan i yderste konsekvens danne grundlag for en afskedigelse.

Det er selvfølgelig aldrig sjovt at få en irettesættelse, men du kan vælge at se den som en mulighed for at rette op på noget, der ikke fungerer eller er gået galt.

Advarsel
Der er en række krav til, hvad en advarsel bør indeholde:

  • Den skal være konkret, så du har en reel mulighed for at ændre din adfærd.
  • Den skal beskrive, hvad du skal gøre anderledes.
  • Den skal præcisere, hvad din arbejdsgiver har gjort eller skal gøre, for at du har kompetencerne til at udføre dit arbejde. F.eks. instruktion og kurser.
  • Den bør være tidsbestemt. Som hovedregel ikke længere end 1 år.
  • Det skal fremgå, hvilke konsekvenser det får, hvis du ikke efterlever advarslen.
  • Det skal være beskrevet, hvordan I følger op på advarslen.


Hvis du ikke følger anvisningerne i advarslen, kan din arbejdsgiver afskedige dig.

Du bør have en tillidsrepræsentant fra Dansk Kirkemusiker Forening med til samtalen. Dels for at sikre at advarslen overholder kravene, dels for at du har én ved din side som vidne til hvad der bliver sagt. Du kan også bede om at få en anden med til samtalen.

Er du uenig i advarslen, skal du protestere med det samme og helst skriftligt.

Når advarslen udløber (efter maksimum 1 år), er tavlen visket ren, og din arbejdsgiver kan ikke bruge advarslen som begrundelse, hvis han ønsker at afskedige dig på et senere tidspunkt.

Bortvisning
Bortvisning er den alvorligste sanktion som en arbejdsgiver kan bruge over for en medarbejder, og er en afskedigelse med øjeblikkelig virkning. Det betyder, at lønnen stopper fra den dag bortvisningen sker.

Derfor kan arbejdsgiveren i sagens natur kun bortvise en medarbejder, hvis denne har opført sig groft, uansvarligt eller mod bedre vidende.

Eksempler på grunde til bortvisning:

  • Tyveri på arbejdspladsen.
  • Vold på arbejdspladsen.
  • Grov illoyalitet.

OBS! For at en bortvisning er gyldig, skal arbejdsgiveren kunne bevise, at du har opført dig så forkert, at det berettiger en bortvisning.

Er du ikke enig i bortvisningen, skal du så hurtigt som muligt protestere over for den – helst skriftligt, hvor du forklarer, hvorfor du er uenig i bortvisningen.