out-dansk-kirkesmusiker-forening-logo

Tillidsrepræsentaner

Måske har du brug for en tillidsrepræsentant?

I Dansk Kirkemusiker Forening bliver tillidsrepræsentanter mest brugt til at være bisidder til møder med menighedsrådet. Hvis du er blevet indkaldt til et møde, kan det være rart ikke at sidde alene, men have én med som støtte. Tillidsrepræsentanten siger som udgangspunkt ikke så meget, men er med for at sikre at mødet foregår på en god måde. Tillidsrepræsentanten sørger desuden for at der bliver lavet et retvisende referat af mødet.
Dansk Kirkemusiker Forening har tillidsrepræsentanter over hele landet. Hvis du har brug for en bisidder til et møde eller lignende, kontakt sekretariatet.

Bliv tillidsrepræsentant i DKF

Måske har du lyst til at blive tillidsrepræsentant i Dansk Kirkemusiker Forening? Du bliver uddannet i opgaverne, og får kørsel til den høje sats når du tager til møder. Kontakt sekretariatet og høre mere.