out-dansk-kirkesmusiker-forening-logo

Kontingent

Kontingent-satser

Fastansat på 8 timer og derover: 240,- per måned
Fastansat under 8 timer: 152,- per måned
Kirkekorssanger: 152,- per måned
Vikarierende: 152,- per måned
Fastansat, og også medlem af anden CO10-organisation: 152,- per måned (se de andre organisationer her)
Pensionist (støttemedlem): 468,- per halvår

Kontingent betales for de flestes vedkommende halvårligt.
Dog er det muligt at betale månedligt. Det koster ikke ekstra, eneste betingelse er tilmelding til Betalingsservice.