out-dansk-kirkesmusiker-forening-logo

Ledige stillinger

Her kan du finde de ledige stillinger som er blevet sendt ind til os fra menighedsråd der leder efter kirkemusikere. Opslagene er arrangeret efter ansøgningsfrist.
Der er også mulighed for at finde stillinger på Jobnet, her bliver de fleste kirkemusiker- og kirkesangerstillinger slået op.
Hvis du ønsker at få dit stillingsopslag på kirkemusiker.dk er du velkommen til at sende teksten i word-format til mla@kirkemusiker.dk og eventuelle billeder i jpg eller jpeg-format.
Det koster kr. 525,- at få din annonce på siden.

Stillingsopslag

Kirkesanger søges til Nordstevns Pastorat

En stilling som kirkesanger ved Nordstevns Pastorat, Strøby, Valløby og St.Tårnby sogne er ledig til besættelse.

Stillingen er på 15 timer pr. uge.

Kirkesanger skal varetage følgende opgaver:

Nordstevns Pastorat består af Strøby sogn, Valløby sogn og St. Tårnby sogn – 3 kirker. Tjenesten udføres i alle tre kirker samt i Strøby Kirke lade.

Kirkesangerfunktionen indeholder Gudstjenester, Kirkelige handlinger, Plejehjemsgudstjenester og Musikgudstjenester i alle 3 kirker.

Vi forventer, at du:

• Har positiv tilgang til livet
• Har lyst til at være en del af vores arbejdsfællesskab og gode samarbejde
• Er mødestabil

Ansættelse sker ved Nordstevns Pastorat, Præstegården 1A, 4671 Strøby.

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Skatteministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 201 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 296.266,00 kr. – 433.004,00 kr. (nutidskroner). Fixpunktet er 303.863,00 kr.

Rådighedstillægget udgør årligt 22.836,18 kr. (nutidskroner).
OK tillæg på 985,32 kr. (nutidskroner) pr. år.

BEMÆRK: ovenstående løn er for 37 timer pr. uge. Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Janne Melcher på tlf. 2349 0966.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7497fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 23. februar kl. 12.00

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Kirkemusiker/Organist/Musiker søges

En stilling som kirkemusiker/organist/ musiker ved Lindknud og Hovborg kirker, Lindknud og Hovborg sogne i Malt Provsti er ledig til besættelse hurtigst muligt.

Stillingen er på 30 timer pr. uge.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

• Medvirke til højmesser, gudstjenester samt øvrige kirkelige handlinger. (der er udarbejdet aktivitetsliste, som kan rekvireres).
• Endvidere medvirke til tjenester på plejehjem, udendørs arrangementer mv.
• Korledelse – korskole, børne/ungdoms- og lejlighedsvoksenkor. Det forventes, at organisten ved arrangementer kan varetage udførelsen af opslag og formidling på de respektive hjemmesider og lokalblade, samt deltage i det praktiske.
• Konfirmand/minikonfirmand, babysalmesang og skole/kirke samarbejde.
• Medvirke til udvikling, planlægning og fastholdelse af de musiske aktiviteter i kirken.
• Bidrage med musik/spil til sogne- og sangaftener.

Lindknud og Hovborg Sogne har ca. 1416 indbyggere, 7 ansatte tilsammen i sognene.
Der er to kirker med tilhørende kirkegårde. Desuden er der en konfirmandstue ved præstegården, som ligger i Lindknud.
Se yderligere informationer om sognene på www.lindknud-hovborg-kirker.dk

Orglet i Lindknud Kirke er Bruhn & Søn årg. 1997. 11 stemmer, 2 manualer og pedal. Orglet i Hovborg Kirke er Marcussen og Søn årg.1970 udvidet i hhv. 1993 og 2004. Det har 11 stemmer, 2 manualer, pedal og svelleværk.

Vi forventer, at du:

• Kan understøtte gudstjenesten musikalsk og støtte salmesangen.
• Kan være musikalsk sparringspartner for præst og menighedsråd.
• Har lyst til korledelse.
• Har interesse for en bred musikgenre.
• Brænder for at være med til at udvikle og forny kirkernes musikliv.
• Er en holdspiller som har lyst til samarbejde med præst, medarbejdere og menighedsråd.
• Er loyal, omgængelig, har humor og at du bidrager positivt til kirkelivet og samarbejdet på arbejdspladsen.
• Er indstillet på skiftende arbejdstider, weekend- og aftenarbejde.

Vi kan tilbyde:

• Et kirkeliv hvor der er stor respekt for tradition, og hvor vi er åbne for fornyelse blandt andet ved brugen af de 100 salmer.
• To orgler af god kvalitet.
• Overtagelse af korskole og et velfungerende børne/ungdomskor.
• En menighed, der sætter pris på kordeltagelse.
• Et godt team af fleksible medarbejdere og 2 gode menighedsråd, der spiller hinanden gode og vil hinanden.
• Et alsidigt og spændende job med mulighed for at præge sin egen stilling i samarbejde med menighedsrådene.

Ansættelse sker ved Lindknud og Hovborg Sognes Menighedsråd beliggende Favrskovvej, Lindknud, 6650 Brørup.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 296.266 kr. – 433.004 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 303.863 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.836,18 kr. (nutidskroner).
OK tillæg på 985,32 kr. (nutidskroner).
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 330.649 kr. – 402.903 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 42.542,53 kr. – 66.074,23 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.
Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 319.056 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 335.220 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 24.806,82 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 32.341,60 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 38.485,34 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.
Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Formand i Hovborg Doris Jepsen, tlf. 61546364 efter kl. 15.30 eller Sognepræst Dorte Kirkegaard 21467831.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8925fortrolig@sogn.dk og 9269fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådene i hænde senest d. 01.03.24 kl.12

Der afholdes prøvespil og samtaler i uge 10.

Menighedsrådene kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest.

Organist på fuld tid søges til Sæby Kirke

Stillingen som organist ved Sæby Kirke i Frederikshavn Provsti er ledig og ønskes besat snarest muligt.

Sæby kirke er en gammel klosterkirke midt i en skøn by, der ligger smukt mellem strand og skov. I år fejrer byen sit 500-års købstadsjubilæum.

Menighedsrådet søger en organist, som har lyst til at være en dynamisk medspiller i sognet, der har et rigt kirkeliv, hvilket bl.a. afspejler sig i de mange velbesøgte gudstjenester, arrangementer og koncerter, der afholdes i kirken og ude i byen.

Vi søger en organist, der
• kan varetage den instrumentale musikledsagelse samt korledelse ved gudstjenesterne og øvrige kirkelige handlinger
• lægger vægt på både traditionel kirkemusik og rytmisk musik
• kan sætte sit præg på kirkens musikliv og bringe fornyelse ind
• vil medvirke musisk ved børne- og ungdomsarbejde og kirkens øvrige aktiviteter, og som med engagement og indlevelse kan videreudvikle kirkens korarbejde
• kan arrangere koncerter/musikarrangementer – gerne i samarbejde med det øvrige musikliv i byen
• har gode samarbejdsevner og vil indgå i et fleksibelt arbejdsfællesskab med de øvrige medarbejdere
• har gode organisatoriske evner og vil deltage i planlægnings- og medarbejdermøder
• har lyst til faglige udfordringer og er indstillet på at deltage aktivt i menighedslivet
• vil imødekomme ønsker om at spille til andet end salmer ved kirkelige handlinger

Hos os i Sæby Kirke
• har vi mange kirkelige handlinger
• rækker kirkens arbejde fra børn til seniorer
• er vi vant til både orgel og klaver og brug af nye salmer
• ser vi os som et rummeligt arbejdsfællesskab med dedikerede og engagerede ansatte og frivillige
• tilbyder vi kort sagt en attraktiv stilling i en aktiv kirke, med åbenhed, venlighed og hjælpsomhed som pejlemærker i vores daglige arbejde.

Sæby sogn har ca. 9000 indbyggere, og der er ansat 2½ præster samt en organist på deltid foruden den fuldtidsorganist, vi nu søger.

Orglet i Sæby kirke er bygget af Bruno Christensen og Sønner i 1983 og har 27 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal (HV,SV). Der er koblingsmanual (øverste manual). 256 setzerkombinationer (KO system).
Orglet i Sæby Kirkegårdskapel er bygget af P. Bruhn i 1972 og har 5 stemmer (1 man. og pedal)
I kirken findes et flygel (Hornung og Møller) og i sognehuset et keyboard.

Kirken råder endvidere over et automatisk klokkespil på 24 klokker, der styres fra computer på orgelpulpituret (Paccard/Thubalka) c1-c3.

Løn- og ansættelsesforhold

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper / kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en organist med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) vil være omfattet af overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat om overenskomstansættelse af DOKS-organister og faste lærere på kirkemusikskolerne på Folkekirkens område.
Ansættelse af en organist med eksamen i orgel og korledelse (tidligere PO-organist) vil være omfattet af overenskomst for organister indgået mellem Kirkeministeriet og CO 10 – Centralorganisationen af 2010.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet kr. 296.266–433.004 (nutidskroner). Der ydes et årligt rådighedstillæg på kr. 22.836,18 (nutidskroner)
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Foreningen inden ansættelsen.

Årslønnen for en organist med kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem kr. 330.649–402.903 årligt (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Rådighedstillæg: kr. 42.542,53–66.074,23 (nutidskroner).

Årslønnen for en organist med eksamen i orgel og korledelse (tidl. PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 319.056 årligt (nutidskroner), og basistrin 2 udgør kr. 335.220. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Der ydes et rådighedstillæg på kr. 32.341,60 årligt (nutidskroner) i stillingen.

Øvrige oplysninger

Tjenestested er primært Sæby sogn, men kan i enkelte tilfælde omfatte f.eks. sygehus- og kirkegårdskapeller i Hjørring, Frederikshavn og Aalborg.

Der er tre måneders prøvetid i stillingen, og der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formanden for Sæby menighedsråd Henrik Stage, tlf. 61 31 25 87, henrik.stage@live.dk.

Ansøgning inkl. relevante bilag stiles til menighedsrådsformand Henrik Stage og sendes til 8440fortrolig@sogn.dk mærket “Organist” eller med ordinær post til Sæby kirkekontor, Strandgade 13, 9300 Sæby.

Ansøgningen skal være modtaget senest onsdag den 6. marts 2024 kl. 12.00.

Ansættelsessamtale og prøvespil forventes afholdt i Sæby kirke i uge 11.

Genopslag - Organist søges

En stilling som organist ved Simested Kirke, Testrup og Østerbølle Kirker er ledig pr. 1. april 2024 eller snarest derefter.

Stillingen er på 13 timer pr. uge.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

• Spil i forbindelse med gudstjenester og andre kirkelige handlinger.

Vi forventer, at du:

• er fleksibel og indstillet på samarbejde med de øvrige personalegrupper samt medlemmer af de tre menighedsråd.

Ansættelse sker ved Simested Sogns Menighedsråd beliggende Boldrupvej 51, Simested, 9620 Aalestrup.
Stillingen er dækket af en samarbejdsaftale med Testrup og Østerbølle Sognes menighedsråd.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 296.266,00 kr. – 433.004,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 303.863,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.836,18 kr. (nutidskroner).
OK tillæg på 985,32 kr. (nutidskroner).
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 330.649,00 kr. – 402.903,00 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 42.542,53 kr. – 66.074,23 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.
Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 319.056,00 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 335.220,00 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 32.341,60 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Henrik Bønlykke på telefonnummer 21740183.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8521fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 8. marts 2024.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 12.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.
Kirkens hjemmeside finder du her

Organist og korleder søges til Kokkedal Kirke

En stilling som organist og korleder ved Kokkedal Kirke, er ledig pr. 1. juni 2024.

Stillingen er på 37 timer pr. uge. Ansættelsen sker ved Kokkedal Sogns Menighedsråd, beliggende Højmose Vænge 2A, 2970 Hørsholm.

De primære opgaver er:

 • At varetage musikledsagelse til gudstjenester og kirkelige handlinger, som højmesser, særgudstjenester, og plejehjemgudstjenester på orgel og eller klaver. Nogle af sognets indbyggere bisættes fra Hørsholm Kirkegårds kapel, hvor organisten også har tjenestepligt.
 • At lede fællessang ved arrangementer i kirke og sognegård herunder at akkompagnere på klaver ved et ugentligt formiddagsarrangement, hvor vi synger fra Højskolesangbogen.
 • At lede og udvikle kirkens pigekor.
 • At sørge for kontakt til sangerne og vikarer.
 • At være ansvarlig for vedligehold af kirkens instrumenter (orgel, klaverer og el-klaver), herunder kontakt til stemmere.
 • At planlægge kirkekoncerter og øvrige musikarrangementer i samarbejde med menighedsrådets aktivitetsudvalg.


Vi tilbyder:

 • En arbejdsplads med et rigtigt godt arbejdsmiljø med både ansatte og menighedsråd, hvor vi gensidigt hjælper hinanden og har fælles vilje til at finde løsninger.
 • En bykirke indviet i 1982 i det nordligste sogn i Hørsholm kommune. Sognet har godt 5600 indbyggere og der er 6 ansatte. Sognet er kendetegnet ved et aktivt menighedsliv og stor opbakning til både højmesser og andre kirkelige aktiviteter herunder babysalmesang. Menigheden er meget sangglad og sætter pris på et gennemarbejdet salme- og musikvalg.
 • Et pigekor, som består af cirka 16 piger i aldersgruppen 13-19. Forud for optagelse i koret aflægges der optagelsesprøve. Koret medlemmer er aflønnet. Koret medvirker ved kirkens højmesser, mens kirkelige handlinger i løbet af ugen varetages af ”voksne” kirkesangere.
 • Koncerter i kirken som spænder vidt i stil og genrer fra jazz og rock til det rene klassiske. Dette fremmes blandt andet af, at kirkerummets akustik er tilpas til næsten alle formål.
 • Et orgel bygget af Jensen og Thomsen i 1987. Orglet har 22 stemmer, 2 manualer og pedal.


Vi forventer, at du:

 • Har et højt fagligt niveau med kvalifikationer på kirkeorgel og klaver
 • Har gode kompetencer i korledelse,
 • Er fortrolig med liturgien ved gudstjenester og har en sikker sans for de kirkelige ritualer.
 • Har sans for samarbejde, er positiv og omgængelig.
 • Har et bredt repetoirekendskab og er imødekommende ift. pårørendes musikønsker i forbindelse med kirkelige handlinger.


Løn og ansættelsesforhold:

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, Centralorganisationen af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen fastlægges efter forhandling. Forhandling sker mellem menighedsrådet og den forhandlingsberettigede organisation.

For ansøgere med kirkemusikalsk diplom- eller kandidateksamen (DOKS) lægges den nye løn-AC-skala til grund. Det vil sige en bruttoløn, som for tiden udgør mellem 330.649 – 402.903 kr. årligt. Der er knyttet rådighedsforpligtigelse til stillingen. Rådigstillægget udgør for tiden 42.543 – 66.074 kr. årligt. Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Der kan desuden efter forhandling ydes kvalifikation- og funktionstillæg.

For ansøgere med kirkemusikalsk uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) lægges det aftalte basisløntrinssystem til grund. Basistrin 1 udgør for tiden 319.056 kr. og basistrin 2 udgør 335.220 kr. årligt. Indplacering sker efter anciennitet. Der er rådighedsforpligtigelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør for tiden 24.807 kr. årligt.

Der vil være 3 måneders prøvetid, og der bliver indhentet børneattest og referencer. Nærmere oplysning om stillingen fås ved henvendelse til kontaktperson Jørgen Liljehult-Kristensen på telefon 40119199, sognepræst Martin Ravn telefon 61660749 eller kirkens daglige leder Janus Mathiasen telefon 40307681.

Ansøgning med relevante bilag sendes til Kokkedal Kirke, Att. Jørgen Liljehult-Kristensen, Højmosevænge 2A, 2970 Hørsholm eller på mail til 9145fortrolig@sogn.dk 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde seneste den 15. marts 2024.

Kirkens hjemmeside
Billeder af kirken