out-dansk-kirkesmusiker-forening-logo

Ledige stillinger

Her kan du finde de ledige stillinger som er blevet sendt ind til os fra menighedsråd der leder efter kirkemusikere. Opslagene er arrangeret efter ansøgningsfrist.
Der er også mulighed for at finde stillinger på Jobnet, her bliver de fleste kirkemusiker- og kirkesangerstillinger slået op.
Hvis du ønsker at få dit stillingsopslag på kirkemusiker.dk er du velkommen til at sende teksten i word-format til mla@kirkemusiker.dk og eventuelle billeder i jpg eller jpeg-format.
Det koster kr. 525,- at få din annonce på siden.

Stillingsopslag

Organist søges til Arden og Storarden kirker, Aalborg stift

Vores dygtige organist har valgt at gå på pension efter sommerferien.
Stillingen som organist ved Arden og Storarden Kirker, Arden Sogn, er derfor ledig pr. 01.09.2024.
Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Der er knap 2.800 indbyggere i Arden Sogn. Arden er en hyggelig stationsby, smukt beliggende tæt på Rold Skov.
Arden Kirke og Kirkegård ligger sammen med en nyere sognegård, og i den nærliggende landsby Storarden har vi en hyggelig, mindre middelalderkirke med tilhørende kirkegård.

Menighedsrådet har 6 ansatte.Vi sætter en ære i at være en nærværende del af det lokale liv og at kunne byde ind med en bred vifte af attraktive aktiviteter henvendt til alle aldersgrupper.
Orglet i Arden Kirke er bygget af Jensen & Thomsen, der er 15 stemmer fordelt på 2 manualer (hovedværk og rygpositiv) og pedal. (Koblinger: HV + RP P + HV P+RP). I Storarden er orglet bygget af Bruno Christensen & Sønner, og der er 6 stemmer fordelt på i manual og pedal. (Kobling: P + HV)
Arden kirke er desuden forsynet med både et akustisk klaver og et el-klaver af mærket Yamaha.
Storarden kirke har alene et Yamaha el-klaver.
I sognegården har vi et 185 cm Kawai flygel og et akustisk Yamaha klaver.

Dine hovedopgaver vil være følgende:

• Musikledsagelse ved gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger – både i kirkens rum og på andre lokationer
• Ledelse af kor (børne-, unge og voksenkor)
• Arrangere koncerter – med og uden egen deltagelse
• Organisere og afvikle babysalmesang og sangaftner
• Afløsning ved ferie og friweekends i Rold-Vebbestrup Pastorat

Vi forventer, at du:

• Er en engageret person, der vil være med til at løfte det kirkelige liv og være en del af fællesskabet
• Kan spille både rytmisk og klassisk musik på orgel, klaver og eventuelt andre instrumenter, så fællessangen ledes bedst muligt
• Kan spille til soloindslag ved gudstjenester og kirkelige handlinger
• Har stor interesse i at arbejde med korledelse af både børn og voksne
• Kan bidrage positivt og fleksibelt til samarbejdet med præster, øvrigt personale og menighedsrådet

Der er pligt til at afløse ved ferie og friweekends ved hhv. Rold og Vebbestrup Menighedsråd i overensstemmelse med den samarbejdsaftale, som menighedsrådene har indgået.

Ansættelse sker ved Arden Sogns Menighedsråd beliggende Kirkealle 2, 9510 Arden
Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.
Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 313.868 kr. – 458.729 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 321.915 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 24.192 kr. (nutidskroner).
OK tillæg på 1.043 kr. (nutidskroner).
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 349.128 kr. – 425.419 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 44.920 kr. – 69.766 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 336.886 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 353.954 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 40.636 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Formand Lone Poulsen tlf. 22307570 eller Kontaktperson Birthe Oue Hansen tlf. 21601525.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til: 9184fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 9. juni.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted tirsdag d. 18. juni.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer, og at der vil være 3 måneders prøvetid.

Er du vores nye organist med ledelse af pigekoret?

Vores fuldtidsstilling (37/37) som organist ved Kildebrønde og Hundige kirker (Roskilde stift) er ledig, og vi søger derfor en engageret og ansvarsbevidst organist, som er livsglad og har hjertet på rette sted og med lyst til at videreudvikle vores pigekor.

Om jobbet

Det er en fast stilling, som omfatter at du:

 • Har lyst og evner til at være en del af kirkens liv og til at indgå i et tæt samarbejde på tværs med præster, kirkens menighedsråd og medarbejdere.
 • Har lyst til at arbejde med sognets pigekor i alderen 12 år til efter studentereksamens færdiggørelse
 • Har gode samarbejdsevner, er initiativrig og udadvendt.
 • Møder alle mennesker på en anerkendende og nærværende måde.

Vi søger dig, hvis primære opgaver er:

 • Spille orgel og klaver ved gudstjenester og kirkelige handlinger i sognets to kirker samt to plejehjem samt varetage vores pigekor.
 • Stort set hver søndag er der to gudstjenester – én i hver af kirkerne. I løbet af ugen er der også ganske mange tjenester. I 2023 var der således 350 handlinger fordelt på 125 gudstjenester og resten var kirkelige handlinger.
 • Du kommer til at indgå i et team på tre kirkemusikere, der foruden en deltidsansatte organist består af en juniorkonfirmand underviser / børnekorsleder (musikmedarbejder) på 30 timer som står for spire- og børnekor samt aktiviteter i forbindelse med konfirmandundervisning.
 • Du vil som organist på fuld tid være leder af pigekoret, der spiller en central rolle i vores kirker. De synger primært til gudstjenester på søn- og helligdage samt synger en årlig koncert. Børne- og ungdomsarbejde vægtes meget højt i kirkerne, og vores pigekor er en vigtig del af dette arbejde.
 • Gudstjenester og kirkelige handlinger skal varetages i samarbejde med den deltidsansat organist – denne er lige blevet ansat – og fordelingen af kvoter ligger endnu ikke helt fast, men nærværende stilling vil indebære, at du skal spille knap 2/3 af tjenesterne.
 • Organisterne er ligestillede, og I planlægger selv i samarbejde med administrationschefen fordelingen af tjenester.
 • Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med og engagement indenfor netop pigekor.
 • Udover pigekoret, er der ansat to sangere, der synger til alle hverdagstjenester. Disse skal du også skulle samarbejde med.
 • Kildebrønde og Hundige kirker er en stor arbejdsplads med mange ansatte. Vi har et godt samarbejde, hvor alle bidrager til det gode og konstruktive samarbejde / arbejdsmiljø. Vi ser dette som et helt centralt punkt for vores fælles arbejde i Kildebrønde og Hundige kirker, og vi bestræber os også fremadrettet på at bevare og sikre denne gode dagligdag for alle, for det har skabt god kontinuitet og arbejdsglæde for alle ansatte, hvilket gavner bredt i menigheden.

Om os

Hundige-Kildebrønde Sogn er et stort og aktivt forstadssogn med en moderne bykirke i Hundige fra 1976 og en middelalderkirke i Kildebrønde. Hundige-Kildebrønde Sogn har knap 19.000 indbyggere og 10.700 folkekirkemedlemmer. Der er ansat 23 medarbejdere ved kirkerne herunder 5 præster, 3 kirketjenere, 2 organister, 2 kirkesangere, 2 kordegne, 2 kirkekulturmedarbejdere, 1 administrationschef samt medarbejdere på kirkegården ved Kildebrønde Kirke. 

Der er i Hundige og Kildebrønde kirker gode lokaleforhold med kontorer og store, velindrettede korlokaler. Hertil er der et Kawai flygel i kirkerummet, 5 klaverer fordelt i forskellige lokaler og et par el-klaverer. 

Ansøgning

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til organist Esben Gade på tlf. 30 78 79 64 eller esben.h.gade@gmail.com eller administrationschef Axel Rewitz på tlf. 21 45 58 60 eller abr@kildebr.dk  Se også www.hundigekirke.dk

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelsesforhold

Hundige-Kildebrønde Sogns menighedsråd er ansættelsesmyndighed.

Ansættelse sker ved Hundige-Kildebrønde Sogns Menighedsråd beliggende Eriksmindevej 20, 2670 Greve – hvor der er to primære tjenestesteder, Hundige kirke og Kildebrønde kirke.

De to organister vil sammen indgå i en gensidig vikarforpligtelse sammen med børnekorslederen. Der kan være pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Greve-Solrød provsti i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder. 

Der er gudstjenester på plejehjem i sognet, og der kan være enkelte andre opgaver udenfor kirkerne.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem, Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Danske organister og Kantor samfund (DOKS) for organister.

Aftalen kan ses på www.folkekirkepersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.394,66 kr. – 383.096,58 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.451,14 kr. – 62.826,03 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303.371,45 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 318.740,68 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet, rådighedstillægget udgør årligt 30.751,68 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved to kirker.

For nærmere oplysninger se kirkens hjemmeside: www.hundigekirke.dk eller kontakt adm. chef Axel Rewitz på tlf. 21 45 58 60 eller abr@kildebr.dk.

Menighedsrådet forbeholder sig ret til at indhente referencer.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 7195fortrolig@sogn.dk
Menighedsrådet beder om at bilag sendes som højst to vedhæftninger af praktiske grunde.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest torsdag den 14. juni 2024 klokken 12:00.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil finder sted torsdag i uge 26 (27/6), og der kan evt. forventes to ansættelsessamtaler for egnede kandidater. Menighedsrådet kan desuden oplyse, at referencer vil blive indhentet.

Kirkemusiker/organist til Agedrup Kirke, Fyens Stift

Kirkemusikerstillingen ved Agedrup Kirke i Agedrup sogn er ledig til besættelse efter aftale. Stillingen er på 12 timer.

Agedrup sogn har én kirke, én præst og én søndagsgudstjeneste.
Sammen ønsker vi at skabe de bedste rammer for et levende kirkeliv, hvor musikken har en bærende rolle. Vi har en rummelig og eksperimenterende tilgang til gudstjenestetilbuddene, der inkluderer klassiske højmesser, familie-, musik- og aftensangsgudstjenester. Vi er ikke bange for at afprøve nye gudstjenesteformer.
Udover Den Danske Salmebog anvender vi også nyere salmer og sange fra forskellige samlinger.

Agedrup sogn har 3172 indbyggere ca. 74% er medlem af folkekirken. Der er 5 ansatte ved kirken, alle på deltid.
Vi har et børnekor, som kirke-/kulturmedarbejderen står for, men der vil være samarbejde, når koret ca. 1 gang om måneden deltager ved familiegudstjenesten.

Vi kan tilbyde:
Et anerkendende og dynamisk arbejdsfællesskab med nære kollegaer, hvor vi løfter hinanden, samt et aktivt menighedsråd, frivillige hjælpere og en musikinteresseret præst.
Den faste fridag er mandag, og den løse fridag er oftest lagt på lørdage. Vi er åbne for placering af rådighedstid på hverdage, for fleksibilitet er et af vores varemærker.

Orglet ved Agedrup kirke er et Marcussen orgel fra 2016 med 12 stemmer og 2 manualer. Der er også et digitalt klaver i kirken.

Arbejdsopgaverne ved Agedrup kirke vil være:
• At medvirke ved kirkelige handlinger
• At arrangere musikgudstjenester i tæt samarbejde med det øvrige personale
• At deltage i kalender- og planlægningsmøder
• Vi vil også være positive overfor dine ideer

Om dig:
• Du har en kirkemusikalsk uddannelse eller lignende erfaring
• Du skal mestrer både den klassiske og rytmiske genre
• Du kan ’spille fra bladet’, og kan spille både på orgel og klaver (ingen forventning om pedalspil, men skal have den indstilling, at man med tiden kan blive fortrolig med det)
• Du mestrer måske flere instrumenter
• Du kan akkompagnere både instrumental- og sangsolister
• Du kan lide at arbejde med børn og unge

Ansættelse sker ved Agedrup Sogns Menighedsråd beliggende Agedrupvej 12, 5320 Agedrup.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Agedrup menighedsråd, Agedrupvej 12, 5320 Agedrup, mærket kirkemusikerstilling, eller på mail til 7868fortrolig@sogn.dk

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Tove Jørgensen,
Tlf.: 41743518

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 25. juni 2024.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 32-33. Andet kan aftales.

I forbindelse med ansættelsessamtaler indhentes referencer. Vi indhenter børneattest.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet kr. 296.266–433.004 (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt kr. 22.836,18 (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for en organist med kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem kr. 330.649–402.903 årligt (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Rådighedstillæg: kr. 42.542,53–66.074,23 (nutidskroner).
Årslønnen for en organist med eksamen i orgel og korledelse (tidl. PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 319.056 årligt (nutidskroner), og basistrin 2 udgør kr. 335.220. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.
Der ydes et rådighedstillæg på kr. 32.341,60 årligt (nutidskroner) i stillingen.
Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Organist søges!

En stilling som organist ved Skellerup/Ellinge Kirker (Fyens Stift), er ledig pr. 1. september 2024 eller snarest muligt. Stillingen er på 24 timer pr. uge.

Om sognene
Vi er ét pastorat, med to menigheder, der har fælles præst, graver, kirkesanger/kirketjener og menighedsråd. Vores sogne er to landsbysogne, der tilsammen har ca. 1200 indbyggere. Vi har to mindre klassiske middelalderlandsbykirker fra 1100-tallet, hver med deres historie og særkende.

Om orglerne
Ellinge kirkes orgel er et Bruno Christensen og sønner orgel fra 1983 med 6 stemmer, et manual og pedaler.
Skellerup kirkes orgel er et Marcussen & søn orgel fra 1987 med 14 stemmer, to manualer og pedaler.
Begge orgler er godt vedligeholdt og i meget fin stand. De har hver deres musiske udtryk.

Vi søger en organist, som har lyst til at være en del af en lille personalegruppe, der har tradition for et godt samarbejde både internt og sammen med menighedsrådet. Vores nye organist skal være velbevandret i både nye og gamle salmer, og kende den kirkelige liturgi. Organisten skal have lyst til at bidrage aktivt til at fremme kirkelivet og løfte den vigtige musikalske opgave i kirken.
Relevant uddannelse indenfor klaver/orgel foretrækkes – F.eks. en PO eller påbegyndt PO uddannelse.

Vi har faste klassiske højmesser og gudstjenester, samt særgudstjenester for børn, fyraftensgudstjenester og musikgudstjenester.
Vi har tradition for at have et meget velfungerende og dygtigt kirkekor på 10-12 medlemmer tilknytte kirkerne. Kormedlemmer deltager på skift til alle gudstjenester og kirkelige handlinger, ligesom hele koret deltager ved højtider og særlige gudstjenester. Koret mangler lige nu medlemmer, så der skal arbejdes på at bygge koret op. Arbejdet med koret og undervisning af korsangere kan evt. foregå i samarbejde med en solistunderviser.

Kerneopgaver i stillingen:
• Orgelledsagelse ved gudstjenester, kirkelige handlinger og arrangementer.
• Korarbejde med kirkekoret.
• Planlægning og afholdelse af musikgudstjenester og koncerter.
• Klaverledsagelse ved forskellige arrangementer i kirken og i konfirmandhuset.
• Deltagelse lejlighedsvis ved konfirmandundervisning.

Om ansættelsen
Ansættelse sker ved Skellerup/Ellinge Sognes Menighedsråd beliggende Skellerup Byvej 44, 5540 Ullerslev
Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 313.868,00 kr. – 458.730,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 321.916,00 kr. (nutidskroner). Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 24.193,00 kr. (nutidskroner).
OK tillæg på 1.044,00 kr. (nutidskroner).
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 350.294,00 kr. – 426.740,00 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 45.070,00 kr. – 70.000,00 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 338.012,00 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 355.136,00 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 26.281,00 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 34.263,00 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 40.772,00 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker. Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk, som er 24/37.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Heidi Skovgaard på tlf. 40405958, eller kirkesanger Jesper Bech Madsen på tlf. 29270163

Ansøgningen med relevante bilag sendes til formand Erik Søgaard på mail 7729fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 28. juni 2024.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 27.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.
Børneattest og straffeattest indhentes inden ansættelse.