out-dansk-kirkesmusiker-forening-logo

Den Barmhjertige Samaritaner

Forord

Dansk Kirkemusiker Forening, som de første år hed Dansk Organist Forening, blev stiftet 27. august 1885. Det faldt naturligt, at Dansk Kirkemusiker Forenings 125-års jubilæum skulle fejres ved at bestille ny og bredt anvendelig kirkemusik. Det skulle være liturgisk musik over Lukas 10, 25-37, lignelsen om den barmhjertige samaritaner, som netop var evangelieteksten, da foreningen blev stiftet den 27. august 1885.

Poeten Knud Richard Pedersen blev bedt om at gendigte lignelsen, som komponisten Jan Thor Callesen har skrevet musikken til. Finn Winge Nielsen har bidraget med tegningen af Den Barm­hjertige Samaritaner. Der skal rettes en stor tak herfor til alle tre.

Dette hæfte er Dansk Kirkemusiker Forenings jubilæumsgave til alle medlemmer såvel som til alle de kirker, hvor ord og toner må komme til at klinge.

Fra Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond til Humanitære og Kulturelle Formål har Dansk Kirkemusiker Forening med tak modtaget økono­misk støtte til udgivelse af hæftet. (uddrag af daværende landsformand Eric Holms forord, som kan læses i sin helhed her)

Om værket
Den Barmhjertige Samaritaner består af ni små satser, og er skrevet for kirkesanger og orgel. Satserne IV, VI og VIII er recitativsatser med orgel ad libitum.
Teksten er en gendigtning af lignelsen fra Lukas evangeliet. Musikken er inspireret af den første flerstemmige kirkemusik, men også små citater af senere salmemelodier indgår. Ikke helt ’jubilæums-tilfældigt’ citeres J. H. Nebelongs ’Nu falmer skoven trindt om land’, og for at perspektivere teksten citeres fx ’Af dybsens nød, o Gud, til dig’ i begyndelsen.

Fremførelse
Der er forskellige muligheder for at tilpasse fremførelsen efter omstændighederne.
Hele Den Barmhjertige Samaritaner kan fremføres af kirkesanger og orgel. Det er også muligt at læse de tre recitativsatser, mens de øvrige satser fremføres af sanger og organist. Et udvidet samarbejde mellem kirkesanger, organist og præst kan vi ikke få nok af.
Hvis man ikke har mulighed for sang, kan udvalgte satser spilles på orgel før eller efter oplæsning af det tilhørende tekstafsnit. Imidlertid egner recitativsatserne sig ikke til orgelsolo, og bør derfor udgå i denne fremførelse.
Ønskes ikke musik, kan digtet læses op uden orgelledsagelse.

Forskellige udgaver
Den Barmhjertige Samaritaner findes i flere udgaver, bl.a. for SA (TB) og orgel. Her findes ligeledes dette hæfte i et mere orgelvenligt format, så man undgår uheldige sidevendinger. Du kan finde dem her på siden, i forskellige tonarter.

Tillykke med jubilæet og med håb om at dette hæfte kan bringe glæde og barmhjertighed

Knud Richard Pedersen & Jan Thor Callesen

Find noderne her

Her kan du downloade Den Barmhjertige Samaritaner i forskellige udgaver.

Sopran og orgel

Sopran, alt og orgel

Sopran, mezzo, alt og orgel

Sopran, alt, tenor, bas og orgel

 

 

 

 

 

 

Forsidetegning: Finn Winge Nielsen

Den Barmhjertige Samaritaner - tekst

Hvem er din næste?

Glade som rotter danser de af sted
flokken af voldsmænd og røvere
griner, sparker, danser hen ad vejen
glade som rotter.
Ser den ensomme vandrer, råber
griner, sparker, slår
til blodet flyder.

Bønnen om nåde nytter ham ikke.

Flænser tøjet af ham, røver ham for alt
griner, sparker, slår, til han synes død.
Glade som rotter danser de af sted
mens han ligger dér
lig et såret dyr
døden nær.  

Da ser han
– oh, hvilken salig jubel
præsten nærme sig
med alvorstunge skridt.
En næppe hørlig hvisken
når det fromme øre:
Gode herre, hjælp mig
mit liv det rinder ud!
Men præsten tænker dybe tanker,
dybe tanker om et evigt liv.
Og hører intet.
Hvordan får jeg et evigt liv?
Det fylder meget i det fromme sind.

Vort offer ligger nøgen sparket halvt ihjel
og ser den gode præst gå ham forbi.

Da ser han atter en hellig mand
der nærmer sig med værdighed.
De sidste kræfter bruger han:
Hjælp mig
Hjælp mig dog!

Igen forgæves.
Hvor jeg skal hen
til byens helligdom
dér er der ingen plads til dig. 
Thi du er ikke en af vore.
Hvad vil du her? Rejs hjem. Forsvind.
Og plag mig ikke med din ynk,
og med din selvmedlidenhed,
la´r den hellige utvetydigt ham forstå
med et lille, næppe synligt skuldertræk.
Hans Hellighed forsvinder hvor vejen drejer op mod byen,
hvorfra man ser de gyldne tårne.

Ensom ligger han på vejen
blodet fra hans ansigt 
farver gruset mørkerødt.
Han mærker livet det forsvinder
som blade for vinden en efterårsdag.

Men tæt derved der går et menneske
lyksaligt omkring og ser, hvor jorden
spejler himlen i hver en blomst
i hver en støvet sten. 
Han ser det store i det små
og i grøften en gren med citroner på.
Han ser sig omkring i det øde land
hvor solen brænder så ubønhørligt
at alt det tørrer ud.
men denne gren med citroner
uventet tabt af en vogn?
da ser han det blodige offer,
styrter derhen, snubler, glemmer tid
og fuldstændig sig selv.
Løfter den døende varsomt op
og bringer hin anden til herberget
som var det sig selv
han frelste.

Hvem er din næste?