out-dansk-kirkesmusiker-forening-logo

FAQ - ofte stillede spørgsmål

Hvordan bliver man kirkesanger/kirkemusiker?

Som kirkesanger skal man kunne synge godt og kraftigt nok til at lede salmesangen i kirken, og man skal kende gudstjenestens salmer og forløb.
Det behøver man ikke nødvendigvis at være uddannet for at kunne. På kirkemusikskolerne kan man dog uddanne sig til kirkesanger, og få undervisning i blandt andet sang, klaver og salmekundskab. Mange kirkesangere er desuden uddannet på konservatoriet, på sang eller andre instrumenter. 

Som kirkemusiker skal man kunne spille orgel uhindret, i et tempo der er godt at synge til. Kirkemusikere er organister uden organistuddannelse. De har ofte en høj musikalsk uddannelse på et andet instrument, typisk klaver eller lignende. Andre er selvlærte i orgel, eller har taget privatundervisning.

Hvad laver en kirkesanger/kirkemusiker?

Kirkesangeren leder salmesangen til højmesser, andre gudstjenester, bisættelser, begravelser, dåb og bryllup. Desuden kan en kirkesanger stå for solistiske indslag, kirkens kor, babysalmesang, sangaftner og så videre. En kirkesanger-stilling kan således indeholde mange forskellige arbejdsopgaver.

Kirkemusikere spiller orgel til højmesser, andre gudstjenester, bisættelser, begravelser, dåb og bryllup. Desuden kan en kirkemusiker stå for kirkens kor, babysalmesang, sangaftner, være koncertarrangør og så videre. En kirkemusiker-stilling kan således indeholde mange forskellige arbejdsopgaver.

Hvad betyder rammetid og rådighedstid?

Rammetiden er det tidsrum arbejdsopgaverne kan ligge indenfor med en måneds varsel. Den skal stå i ansættelseskontrakten, så vær opmærksom på om de dur for dig, FØR du skriver under. Ring gerne herind og få vejledning.
Rammetidens størrelse er ikke begrænset direkte i organisationsaftalen, men rammetiden skal placeres, så du kan have andet arbejde ved siden af din deltidsstilling som kirkemusiker.

Rådighedstiden er der hvor det arbejde som IKKE er varslet med min. 1 måneds varsel, kan placeres. Den kan maksimalt udgøre 30/37 af din ansættelsesbrøk, f.eks. udgør rådighedstiden i en stilling på 8 timer; 6,5 timer per uge. Rådighedstiden skal ligge indenfor rammetiden. Ring eller skriv til os, vi hjælper dig gerne med at blive dus med disse regler, og udarbejder et skema til dig.

Hvor meget ferie har jeg ret til som kirkemusiker/kirkesanger?

Du har ret til 5 ugers ferie med løn. Desuden har du i vores overenskomst ret til 5 særlige feriefridage, nogen steder omtalt som “den 6. ferieuge”.

Ferie, friweekender og rullende fridage lægges i samråd med menighedsrådet, typisk med kontaktpersonen. Opnår du og menighedsrådet ikke enighed, bestemmer menighedsrådet. 

Det er en god idé at meddele din kontaktperson med mindst en måneds varsel, hvornår du ønsker dine ferie- og fridage lagt. Så kan der nemmere opnås enighed herom.

Hvem kan blive medlem i Dansk Kirkemusiker Forening?

Dansk Kirkemusiker Forening er som udgangspunkt for musikere og sangere i kirken. Man kan også være med, hvis man vil støtte foreningens arbejde. DKF har forhandlingsretten for kirkemusikere (organister uden organistuddannelse) og kirkesangere.

Vores medlemmer er ofte meget højt uddannede musikalsk, nogen gange selvlært. Dansk Kirkemusiker Forening hjælper dig blandt andet at formidle dette til dit menighedsråd, ring eller skriv og hør om der er noget vi skal hjælpe dig med.

Fastansat på 8 timer og derover: 244,- per måned
Fastansat under 8 timer: 154,- per måned
Kirkekorssanger: 154,- per måned
Vikarierende: 154,- per måned
Fastansat, og også medlem af anden CO10-organisation: 154,- per måned
Pensionist (støttemedlem): 440,- per halvår

Kontingent betales for de flestes vedkommende halvårligt.
Dog er det muligt at betale månedligt. Det koster ikke ekstra, eneste betingelse er tilmelding til Betalingsservice.

Vi har brug for følgende oplysninger:

-navn
-adresse
-e-mail og telefon
-kirkesanger/organist/kirkekorssanger/kirkemusiker
-hvor du eventuelt er fastansat og hvor mange timer ugentligt

Send disse oplysninger till regnskabsfører Maria Lantz: mla@kirkemusiker.dk, du kan også ringe: 24 40 13 19.

Vi skal også bruge dit cpr-nummer for at du kan få din indbetaling trukket fra i skat. Det gøres bedst over telefon, enten personligt, på svareren eller som sms.
Hvem forhandler min løn som kirkemusiker/kirkesanger?

Tillykke med din nye stilling! Nu forhandler Dansk Kirkemusiker Forening din løn, og vi gør det indenfor lønrammen kr. 313.868 – 458.730 (nutidskroner pr. 1. april 2024 ved fuldtid). Dit menighedsråd sender et forslag til lønindplacering til os. Vi tager en snak med dig om dine kvalifikationer, erfaring og lønforventning, og forhandler derefter din løn for dig.

Du har mulighed for at få en lokal lønforhandling én gang om året, det foregår 15. september – 15. oktober. Senest den 12. august 2024 skal du fortælle os at du ønsker dette, og hvilke begrundelser du har herfor. Gode grunde til en ny lønforhandling kan være:

– Du har deltaget i kurser eller anden undervisning.
– Du er aldrig blevet tilgodeset mht. løn til trods for eksaminer eller anden relevant uddannelse og baggrund.
– Arbejdsmængden er steget, uden dine løntimer er steget.
– Du bliver bedt om at yde ekstra, fx solosang eller specialopgaver uden det er indregnet i din stilling.

Ring eller skriv til os hvis du har spørgsmål om dette, så hjælper vi dig videre.

Hvad er lønnen for en kirkesanger/kirkemusiker?

Vores lønramme er 313.868 – 458.730 (nutidskroner pr. 1. april 2024 ved fuldtid). Dansk Kirkemusiker Forening forhandler kirkemusikerens/kirkesangerens løn indenfor dette interval, ud fra vedkommendes erfaring og kompetencer.

Skal man på arbejde hver søndag som kirkesanger/kirkemusiker?

Nej. Som kirkemusiker/kirkesanger under overenskomst har man ret til 2 friweekender per kvartal. Desuden har man ret til 5 ferieuger, og 5 særlige feriefridage, nogle steder betegnet som den 6. ferieuge. 

Hvad er rullende fridage?

Som kirkemusikere har vi ret til en 5-dages uge, dog skal det ses over et kvartal.
Vi har alle en fast ugentlig fridag, mange steder er det mandag.
Desuden har vi en rullende fridag ugentligt, det bliver 13 per kvartal. Dem bruger vi 4 af, for at danne de to friweekender, som vi har ret til per kvartal. De resterende 9 flydende fridage kan drysses ud over kalenderkvartalet når du har andet arbejde eller har brug for at holde fri.
Ferie, friweekender og rullende fridage lægges i samråd med menighedsrådet, typisk med kontaktpersonen. Opnår du og menighedsrådet ikke enighed, bestemmer menighedsrådet.

Hvem er éns nærmeste leder som kirkesanger/kirkemusiker?

Som kirkemusiker/kirkesanger er man ansat af sognets menighedsråd. I rådet er det typisk kontaktpersonen der virker som daglig leder.

Jeg er blevet tilbudt en stilling, hvad gør jeg nu?

Tillykke med din nye stilling!

Når du får tilbudt en ny stilling, kan du blive bedt om at forholde dig til lønnen, og måske føle dig presset til at skrive under ansættelsesbeviset. Hvis du bliver indkaldt til ”lønforhandling” skal du vide at det er Dansk Kirkemusiker Forening der forhandler din løn. Du kan derfor blot sige, at den kan menighedsrådet tage med os. I forhold til at underskrive ansættelsesbeviset: du kan underskrive, det er ikke bindende, da det er DKF der forhandler din løn.
Samtidigt er det nu en god idé at tænke grundigt over ramme- og rådighedstid, så disse kan komme på plads med det samme. Mere om disse i andre FAQ.

Nu kan du også overveje at melde dig ind i din fagforening. Dansk Kirkemusiker Forening er en uafhængig fagforening og modtager ikke støtte fra staten. Vores eneste indtægt er medlemmernes kontingentindbetaling. Hvis du ikke allerede er medlem, opfordrer vi dig derfor til at melde dig ind, og støtte det fortsatte arbejde for kirkemusikernes arbejdsforhold.

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg nu?

Du har ret til fuld løn under sygdom. Din chef må ikke fyre dig, fordi du er syg med influenza i en uge, men hvis du bliver alvorligt syg og er væk i længere tid, kan din arbejdsgiver bruge det som grundlag for en opsigelse.

Gode råd ved sygdom

Ring eller skriv til os, hvis du stadig har spørgsmål.

Jeg er blevet fyret, hvad gør jeg nu?

Det er næsten umuligt at forberede sig på, hvordan man skal tackle en fyring. Selv om man har haft på fornemmelsen at den var på vej, er det ofte først når fyringen er en realitet at reaktionen kommer.

Her er 3 gode råd, som er værd at huske hvis du kommer til at stå i den situation.

Tag en med til afskedigelsessamtalen
Det er en god idé at have en tillidsrepræsentant med ved samtalen. Dansk Kirkemusiker Forening finder en tillidsrepræsentant til dig, se mere her. En anden mulighed er at få en kollega du stoler på med. Det er altid fornuftigt at være to til at høre hvad der bliver sagt.

Lad være at indgå aftaler
Hvis din leder vil have dig til at skrive under på en aftale om vilkår for din opsigelse, så sig nej. Du kan godt kvittere for at du har modtaget opsigelsen. Skriv f.eks.: ”Jeg har modtaget min opsigelse men ikke forholdt mig til den”.

Få Dansk Kirkemusiker Forenings vurdering af opsigelsen
Så snart du har modtaget din opsigelse og samtalen er slut bør du kontakte os. Vi vurderer om din opsigelse er saglig og om lovgivning og overenskomstmæssige forhold er overholdt.

Fandt du ikke det du søgte, så er du altid meget velkommen til at skrive eller ringe til os på:

Telefon: 24 40 16 46 (Rie) / 24 40 13 19 (Maria)

E-mail: rla@kirkemusiker.dk / mla@kirkemusiker.dk