out-dansk-kirkesmusiker-forening-logo

Rammetid og rådighedstid

Få styr på din arbejdstid

Få styr på din arbejdstid som kirkemusiker

Som kirkemusiker, typisk ansat i en deltidsstilling, er det vigtigt at være dus med arbejdstidsreglerne.

De gør, at vi roligt kan gå ugen i møde uden at være bange for, hvad der måtte komme af tjenester i forhold til eventuelt andet arbejde. Og vi ved, hvornår vi har fri.

Du kan se hvordan det kan se ud hvis man f.eks. er ansat på 15 timer og har andet arbejde om onsdagen: 

Ramme- og rådighedstid 15 timer

Rammetid

Rammetid er de dage og tidsrum, hvor menighedsråd og præst kan lægge tjenester/arrangementer med mindst én måneds varsel. Den skal stå i ansættelsesbeviset. Hvis du f.eks. har andet arbejde om dagen tirsdag og onsdag, vil du aldrig kunne tage tjenester der. Derfor skal der ikke være rammetid i det tidsrum. 
Når man kigger på sin rammetid kan det se voldsomt ud. Skal jeg arbejde så meget hver uge, alle dage? Nej, i Organisationsaftalen står der tydeligt at vi har ret til en 5 dages uge, dog ses det over et kvartal. Her kommer de rullende fridage ind, se længere nede på denne side.

Rådighedstid

Rådighedstid er de dage og tidsrum, hvor de tjenester der ikke kan planlægges med en måneds varsel kan placeres. Det er typisk bisættelser og begravelser. Du finder din maksimale rådighedstid ved at gange dit ugentlige timetal med 0,81. Typisk meddeles din rådighedstid ved ansættelsens begyndelse. Ved ændring af rådighedstiden meddeler menighedsrådet dette med en måneds varsel. Rådighedstiden skal uden undtagelse være placeret i den aftalte rammetid.

Fridage - faste og rullende

Du skal have én fast fridag hver uge. Mange steder er det mandag.

Desuden har du én flydende fridag per uge, det bliver 13 per kvartal. Dem bruger du 4 af, for at danne de to friweekender, som du har ret til per kvartal. De resterende 9 flydende fridage kan drysses ud over kalenderkvartalet efter aftale med menighedsrådet.

Det er denne manøvre som sammen med den faste fridag giver dig en 5-dages uge set over et kvartal. Hvis du har koncerter eller vikarierer i andre kirker skal du vænne dig til straks at få en aftale med din kontaktperson herom.

Når man aftaler placering af de rullende fridage er det som med aftaler om ferie – det skal forsøges aftalt. Opnår du og menighedsrådet ikke enighed, bestemmer menighedsrådet. Vær derfor altid ude i så god tid som muligt med dine friweekender og rullende fridage. 
Så kan der nemmere opnås enighed herom.

 

Bliv medlem og få ekstra hjælp med arbejdstiden

Når du er medlem af Dansk Kirkemusiker Forening har vi mulighed for at hjælpe dig blive helt fortrolig med de specielle arbejdstidsregler der gælder for os kirkemusikere. Du kan blandt andet få et skema specielt lavet til dig så du får overblik.
Vi tager også gerne en snak med dit menighedsråd, de kan nogen gange lige som os andre synes reglerne er svære at forstå!