out-dansk-kirkesmusiker-forening-logo

Kirkekorssanger

Kirkekorssangere er stadig uden overenskomst!

EU kræver at alle skal have en overenskomst, og på de fleste områder har Danmark rettet ind efter dette. Undtagen i Folkekirken! Hvis man er ansat som kirkekorssanger er man ikke under overenskomst. Dansk Kirkemusiker Forening kan dog stadig støtte dig når du taler med din arbejdsgiver om løn og arbejdsforhold.

OK-mærket er din sikkerhed for kvalitet som kirkemusiker

Kirkekorssanger

Som kirkekorssanger er man tit meget ensom med hvad der er en rimelig løn og rimelige arbejdsforhold. Ofte har kirkekorssangere i samme kirke meget forskellige aftaler, og tjener forskelligt. Dansk Kirkemusiker Forening opfordrer til at vi begynder tale højt om hvad vi tjener, og hvilke aftaler vi arbejder under, så vi kan støtte hinanden i retfærdige vilkår.

Kirkekorsangere er ikke omfattet af organisationsaftale for kirkemusikere, men det betyder ikke, at kirkekorsangere behøver at have dårlige ansættelsesvilkår. Det betyder, at vi som forening ikke kan påvirke et centralt niveau, og at vi ikke har en forhandlingsret overfor arbejdsgiverne. Derimod kan vi støtte og vejlede, og prøve at være i helikopterperspektiv og holde øje med udviklingen på det arbejdsmarked som vedrører kirkekorsangere. 

Alle kirkekorsangere er ansat på det vi kalder individuelle vilkår – dvs. at vilkårene er aftalt mellem den enkelte musiker og menighedsrådet. Du har derfor indflydelse på dine vilkår, da du er den ene aftalepart. 

Ofte vil en forhandling starte med, at arbejdsgiver sender et udkast til aftalen. Det udkast er et udtryk for, hvordan arbejdsgiver gerne vil have at aftalen udformes – fsv. angår løn, arbejdstid og øvrige rettigheder. Når du modtager udkastet, så giv dig tid til at læse det igennem og – hvis du er medlem af foreningen – så ring og få sparring! Vi ser mange aftaler og de er ikke ens, så der er hjælp og gode råd at hente. 

Den nye lov om ansættelsesbeviser trådet i kraft 1. juli 2023. Det betyder, at hvos man før skulle have 8 timer pr. uge for at have krav på et ansættelsesbevis, så er det nu stillinger helt ned til 3 timer eller stillinger uden fast timetal som er omfattet af loven. Loven stiller nogle krav til hvilke forhold der skal være redegjort for i et ansættelsesbevis, bl.a. tjenestested, opsigelsesvarsler og lign. 

Lønnen skal aftales mellem jer, og er ikke givet på forhånd. De fleste steder skeler man til den intervalløn organisationsaftalen operer med, men der kan også være steder som opererer med en på forhånd fastlagt løn til kirkekorsangere.
Tag det op! Regn på – eller ring ind og få regnet på – hvad du er værd før du siger ja.