out-dansk-kirkesmusiker-forening-logo

Nodearkivet

Noder fra Dansk Kirkemusiker Tidende

Dygtige kirkemusikere fortjener ordentlig løn

Her kan du finde de noder, der tidligere er bragt i Dansk Kirkemusiker Tidende.
Noderne er opdelt i kategorierne: forspil, orgelkoraler, orgelpræludier, orgelsatser og sange (typisk salmemelodier).
Forspil og orgelkoraler er indekseret efter numrene i Koralbog til den Danske Salmebog 2003 (KDS). Hvis melodien ikke er med der, indekseres der efter Den Danske Salmebog (DDS).

Forspil  (indekseret efter numrene i Koralbog til den Danske Salmebog 2003)

Orgelkoraler

Orgelpræludier

Orgelsatser

Sange og salmer indekseret enten efter Koralbogen (KDS) eller salmebogen (DDS)

Jan Thor Callesen

Jan Thor Callesen var sekretariatsleder i Dansk Kirkemusiker Forening årene 2003 – 2022. Jan er dog oprindelig uddannet cand.mag. i musikvidenskab, og har været gymnasie- og højskolelærer. Han har skrevet en del vokalmusik, men værklisten spænder fra soloblokfløjte til symfonisk musik. I forbindelse med Dansk Kirkemusiker Forenings 125 års jubilæum komponerede Jan Thor Callesen værket “Den Barmhjertige Samaritaner”, med tekst af Knud R. Pedersen, som han ofte samarbejder med.

Find eksempler på Jans musik her:

Den barmhjertige samaritaner

Jan arrangerer også for orgel, bland andet har han udgivet en 3-stemmig udgave af koralbogen, som kan købes her: Partitur.dk

Komponist og tidl. sekretariatsleder

Carl Lund

Dansk Kirkemusiker Forenings æresmedlem Carl Lund sov stille ind d 2. februar 2019. Bag sig havde han 97 indholdsmættede år, hvor han virkede som lærer, organist og komponist.

Hele sit liv har Carl digtet og skrevet musik. Hans største værk er Juleritornel, med tekst af Niels Schougaard. Værket er for 2 violiner, bratsch, cello og continuo samt solist og 4-stemmigt kor og varer i sin helhed ca. 15 minutter. 
Udover dette værk har han sat musik til Mads Hansens digt: Fyen, Perle på havet. Nævnes skal også værket Juni, som han har skrevet både tekst og musik til.

De senere år var det salmedigtningen, som optog Carl Lund og han har således på eget forlag udgivet: 55 Åndelige Salmer og Sange. I 2020 blev der hver måned med de efterladtes tilladelse bragt en ny salme fra Carl Lunds “55 Åndelige Salmer og Sange” på Dansk Kirkemusiker Tidende. 

Uddrag af “55 Åndelige Salmer og Sange” af Carl Lund