out-dansk-kirkesmusiker-forening-logo

Løntjek / optælling af stilling

Optælling af stilling?

Sekretariatet modtager ofte spørgsmål vedrørende stillingsindhold og størrelsen på en stilling. Men hvordan kan man selv regne på om ansættelsesbrøken (det ugentlige timetal) stemmer overnes med de opgaver der forventes løst?

Optælling af opgaver

Lav en optælling på en begrænset periode, gerne et år.

Her er en skabelon på hvordan en optælling kan se ud

Gudstjeneste: 4 timer (sanger) eller 5-7 timer (organist)

Sanger andre tjenester og kirkelige handlinger: 3 timer f.eks. fromesse, plejehjemsgudstjeneste, vielse, dåbsgudstjeneste, begravelse og bisættelse. En del arbejdsgivere tæller 2 timer for kirkelige handlinger, så spørg gerne til det ved en ansættelsessamtale eller umiddelbart efter.

Organist andre tjenester og kirkelige handlinger: 4 timer

Kor: den tid du bruger sammen med koret samt fysisk forberedelse på stedet, sætte stole frem, flytte klaver og lign. Hertil 2-3 timers forberedelse afhængig af art og målgruppe.

Babysalmesang: 2-3 timer pr. gang afhængig af hvor lang tid selve fremmødet er og hvilke opgaver der knytter sig til det. Nogle møder tidligt og laver kaffe og dækker op, mens andre kun varetager den musikalske del. Det er forskelligt fra sted til sted, så vær pragmatisk og se på hvad du faktisk bruger af tid. Hvis du sidder med annoncering og f.eks. tager imod tilmeldinger, så skal der også være tid til dette.

Kommunikation, personalemøder og lign.: Sæt et realistisk antal timer af til møder, og eventuelle opgaver der ikke passer ind andre steder.