out-dansk-kirkesmusiker-forening-logo

Godt at vide når du starter i nyt job

Når du er ved at få en ny stilling

Sig ikke din gamle stilling op, før du er sikker på forholdene i den nye stilling – og at du er sikker på at få den den nye stilling.
Menighedsrådet skal tilbyde dig stillingen, for at du kan være sikker på ansættelse. Ordet tilbyde er vigtigt.

Aftal ikke (læs: tal ikke om) løn med menighedsrådet – henvis menighedsrådet til foreningen.
Orientér Dansk Kirkemusiker Forening så hurtigt som muligt og gem stillingsopslaget.

Lønforhandling ved nyansættelse

Når du er blevet tilbudt en stilling som kirkemusiker går din lønforhandling i gang. Dit menighedsråd sender sit forslag til lønindplacering til os. Vi ringer eller skriver til dig for at høre om dine kvalifikationer, erfaring og forventning til løn. Derefter sender vi – om nødvendigt – et nyt forslag til indplacering tilbage til menighedsrådet indenfor vores lønramme kr. 313.868 – 458.730 (nutidskroner pr. 1. april 2024 ved fuldtid) Din lønforhandling behøver ikke være færdig når du starter i stillingen, lønnen efterreguleres når der er opnået enighed.

Rammetid

Rammetid er de dage og tidsrum, hvor menighedsråd og præst kan lægge tjenester/arrangementer med mindst én måneds varsel. Den skal stå i ansættelsesbeviset. Hvis du f.eks. har andet arbejde om dagen tirsdag og onsdag, vil du aldrig kunne tage tjenester der. Derfor skal der ikke være rammetid i det tidsrum. Rammetiden skal stå i  ansættelseskontrakten, og det er en god idé at få den rigtige rammetid på plads ved nyansættelse. En rammetid der fungerer både for dig og din arbejdsgiver. Ring gerne herind og få vejledning. 

Du kan se hvordan det kan se ud hvis man f.eks. er ansat på 15 timer og har andet arbejde om onsdagen her: Ramme- og rådighedstid 15 timer

Få styr på din arbejdstid som kirkemusiker