out-dansk-kirkesmusiker-forening-logo

Årsskrift

Formanden har ordet (forord Årsskrift 2022)

Kære kirkemusiker

Velkommen til Dansk Kirkemusiker Forenings årsskrift 2022. Det har i sandhed været et begivenhedsrigt år for vores gamle forening. Forandringer på flere fronter er gennemgået, som jeg tror og håber er til foreningens bedste.

Efter to skygge-år i pandemiens tegn er vi tilbage i en noget nær normalisering af vores arbejdsliv. Mange erfaringer er blevet draget på baggrund af den undtagelsestilstand, vi har været underlagt. Det har bl.a. belyst Folkekirkens manglende fokus på at inddrage alle ansatte, såvel præster som kirkefunktionærer, i løsningen af akut opståede problemer. Men det er der nu rådet bod på. Pr. 1.januar 2023 bliver der etableret et kriseberedskab med dertil hørende beredskabsplan. I arbejdsgruppen har kirkefunktionærerne været repræsenteret af formand for DOKS Karin Schmidt Andersen.

Der har været stort fokus på det psykiske arbejdsmiljø i Folkekirken det seneste år. Det kan diskuteres, om hvorvidt pressens dækning af problemet har været konstruktiv for processen henimod en forbedring. Men god er den bevågenhed, der er blevet skabet inde og uden for Folkekirkens rammer. Der er blevet taget initiativ til en ny omfattende arbejdsmiljøundersøgelse i folkekirkeligt regi, som denne gang også kommer til at omfatte deltidsansatte for derved at skabe et mere retvisende billede af de udfordringer, der måtte være.

Ud af ovenstående er også opstået en revitaliseret debat af den tostrengede ledelsesstruktur i Folkekirken. Herunder også en diskussion om hvem, der bør være leder i de enkelte sogne. Jeg deler den opfattelse med mange, at udnævnelsen af præster som daglige ledere ikke er uproblematisk, eftersom vi ikke højere oppe i ledelseslaget svarer samme sted. Vi må se, hvilken velvilje der vil være hos en kommende kirkeminister til at se på den udfordring.

Vi har gennemgået en del forandringer i Dansk Kirkemusiker Forening. Andetsteds i Årsskriftet omtaler jeg foreningens transition fra interessefællesskab til forhandlingsberettiget faglig organisation. Du vil også kunne læse om de nye bestyrelsesmedlemmer med deres egne ord indeholdende motivationen for at gå ind i bestyrelsesarbejdet. Jeg må gentage mig selv og glæde mig over, at vi har fået en bestyrelse, som på konstruktiv vis kommer til at udvikle foreningen i en positiv retning og derved fremtidssikre foreningens berettigelse og overlevelse.

Vi har også fået en aldeles værdig arvtager for vores mangeårige højt skattede sekretariatsleder Jan Thor Callesen. Efter at ansættelsesudvalget havde forholdt sig til 200 ansøgninger og afholdt samtaler med lidt over en håndfuld mulige kandidater, faldt valget entydigt på Rie Lykke Aagaard. Jeg har tidligere beskrevet Ries meritter, som vi alle nu får glæde af. Al begyndelse er svær. Det er dog mit indtryk, at Rie er ved at finde melodierne, der passer til vores mangfoldige skare af kreative sjæle.

Til sidst vil jeg igen erindre om vigtigheden af input og konstruktiv kritik, som måtte være relevant for foreningen, dens sekretariat og bestyrelse. Vi har brug for den sparring med medlemmerne for at kunne betjene jer bedst muligt. Hermed en invitation til åben dialog om hvilke fagpolitiske retninger, vi skal stikke ud de kommende år.

David Danholt
Formand

Læs hele Årsskrift 2022 her

Årsskrift tidligere år

Her kan du finde de tidligere års Årsskrifter. 

Årsskrift 2021

Årsskrift 2020

Årsskrift 2019

Årsskrift 2018

Dygtige kirkemusikere fortjener ordentlig løn

Har du noget du vil have med i Årsskrift 2023? Kontakt os snarest, så ser vi på det. Der er også mulighed for at sætte annoncer i Årsskriftet, det koster 525,-. Bladet bliver sendt ud i december 2023, og alle nye medlemmer får et eksemplar tilsendt i løbet af det kommende år.