out-dansk-kirkesmusiker-forening-logo

Årsskrift

Formanden har ordet (Årsskrift 2023)

Kære Kirkemusiker,

Endnu engang sidder du med Dansk Kirkemusiker Forenings årsskrift i hænderne. Et år mere er forløbet i vores hæderkronede forening, som stadigvæk kan bryste sig af at være Danmarks ældste faglige organisation for kirkefunktionærer.

Herunder en række vigtige nedslagspunkter fra året, der er gået og året, der kommer:

  1. Vi har hen over sommeren arbejdet på og efterfølgende indsendt krav til OK24. Dette gælder både generelle og specifikke krav. Jeg kan i sagens natur ikke sige noget om kravene men blot nævne, at det overordnet bl.a. handler om et løft af reallønnen. Dette er et generelt krav hos alle forbund, der organiserer ansatte under staten og som er en del af CO10/CFU. Med andre ord bliver det som udgangspunkt svært for A-siden at ignorere et krav, som set i lyset af inflation etc er så indlysende vigtigt og rimeligt. Noget andet er dog, om man ønsker at imødekomme sådan et krav uden for mange sværdslag og for mange ofre fra vores side. Det bliver uden tvivl spændende forhandlinger, når vi i det såkaldte “forhandlingsvindue” går i gang i starten af 2024.
  2. Vi har alle fået tilsendt spørgeskemaet omhandlende undersøgelse af arbejdsmiljøet i Den Danske Folkekirke. Jeg håber at så mange af jer som muligt har taget jer tid til at udfylde skemaet. Resultatet kommer til at danne ramme for de tiltag, som der uden tvivl må til for at ændre den usunde kultur, som mange enten selv er berørt af eller kender til fra kollegaer og nabosogne. Forhåbentligt tegner der sig også et mere klart billede af årsagerne til de problemer og tendenser, der tegner sig omkring denne problematik. Vi kommer nok ikke uden om strukturelle ændringer i den folkekirke, som vi kender den i dag. I forbindelse med det skærpede fokus på arbejdsmiljøet har jeg bedt en række aktører skrive et indlæg til vores årsskrift. Jeg har bedt dem om at forholde sig til psykosociale aspekt og derudover givet dem frie hænder til at skrive det, der lå dem på sinde. Du kan læse resultatet heraf i dette skrift.
  3. Folkekirken står over for en stor udfordring de kommende år, hvad angår rekruttering og fastholdelse. Årsagerne er mange: store årgange, der går på pension, manglende uddannelse af både præster og kirkemusikere osv. Men aspektet omkring fastholdelse bør også animere til refleksion. Parametre som løn, ansættelsens størrelse og forhold er med i enhver kirkemusikers overvejelser, når man søger en stilling. Det er klart, at der må ses på alternative modeller for at fremme interessen for at få besat stillingerne rundtomkring i sognene. En model kunne være at gøre stillingerne større ved sammenlægning af tjenestepligt og dermed timetal. Det har man allerede gjort en del steder. Det kan selvfølgelig medføre udfordringer i forhold f.eks. hvornår højmessen kan blive afholdt. Med andre ord en større logistisk udfordring. Til gengæld ville man kunne ansætte dygtige kirkemusikere, som qua stillingens størrelse ville have en større medfølgende rådighed. Jeg opfordrer hermed alle til at komme med gode forslag til udarbejdelse af en brugbar, men også realistisk løsningsmodel for ovenstående.
  4. Foreningens sekretariatsleder har udarbejdet nye vikarsatser. De er blevet offentliggjort på vores nye hjemmeside og Facebook. Satserne er udregnet med udgangspunkt i vores intervallønsystem med en timesats, der som model lægger sig meget op ad de vejledende satser fra hhv. Organistforeningen og DOKS. Det er vigtigt at understrege endnu engang, at satserne er vejledende. Kun du kan reelt vide og ergo forhandle dig til den løn, du mener er rigtig for det arbejde, du udfører. Tag derfor satserne som en rettesnor eller et udspil til forhandling.
  5. Vi holder årsmøde den 6.maj 2024. Det kommer til at foregå på det skønne gamle traktørsted Skærven, som ligger lige ud til Storebælt ved Nyborg. Uden at afsløre for meget, som kommer dagens program til at indeholde både foredrag, generalforsamling og festmiddag om aftenen. Det er derfor mit håb, at så mange af jer kirkemusikere som muligt vil møde op og derigennem også bakke op om foreningens virke.
  6. Og blot en notits omhandlende EU’s deltidsdirektiv: vi kæmper fortsat for at få gennemført en hel eller delvis implementering. Behovet er blevet yderligere accentueret, da man nu har implementeret et arbejdsvilkårsdirektiv, der også kun omfatter lønmodtagere ansat på overenskomst. Argumentet fra Kirkeministeriet er, at folk uden for overenskomst er sikret af lovgivningen. Det er CO10 selvfølgelig ikke enig i og mener des yderligere, at dette er en uskik i et land, hvor aftaler og overenskomster indgås mellem parterne. Altså et aftalebaseret system.
  7. Til sidst vil jeg endnu engang opfordre jer at sprede det glade budskab blandt kollegaerne derude om, hvor vigtigt det er at organisere sig. Samtlige faglige organisationer oplever i disse år medlemstilbagegang. Hvis det fortsætter, skrider berettigelsen og fundamentet for den måde, vi har valgt at indrette os på ifølge den såkaldte danske model. Vi står trods alt stærkest sammen.

David Danholt
Formand

Læs hele Årsskrift 2023 her

Årsskrift tidligere år

Her kan du finde de tidligere års Årsskrifter. 

Årsskrift 2022

Årsskrift 2021

Årsskrift 2020

Årsskrift 2019

Årsskrift 2018

Dygtige kirkemusikere fortjener ordentlig løn

Har du noget du vil have med i Årsskrift 2023? Kontakt os snarest, så ser vi på det. Der er også mulighed for at sætte annoncer i Årsskriftet, det koster 525,-. Bladet bliver sendt ud i december 2023, og alle nye medlemmer får et eksemplar tilsendt i løbet af det kommende år.