out-dansk-kirkesmusiker-forening-logo

Lønforhandling

Lønforhandling ved nyansættelse

Når du bliver ansat i en stilling som kirkemusiker går din lønforhandling i gang. Dit menighedsråd sender sit forslag til lønindplacering til os. Vi ringer eller skriver til dig for at høre om dine kvalifikationer, erfaring og forventning til løn. Derefter sender vi – om nødvendigt – et nyt forslag til indplacering tilbage til menighedsrådet indenfor vores lønramme kr. 296.266,- til 433.004,- (nutidskroner pr. oktober 2023 ved fuldtid) Din lønforhandling behøver ikke være færdig når du starter i stillingen, lønnen efterreguleres når der er opnået enighed.

Lønforhandling når du allerede er ansat

Du har mulighed for at få en lokal lønforhandling én gang om året hvis du er under overenskomst, det foregår 15. september – 15. oktober. Senest den 1. august skal du fortælle os at du ønsker dette. Gode grunde til en ny lønforhandling kan være:

– Du har deltaget i kurser eller anden undervisning.
– Du er aldrig blevet tilgodeset mht. løn til trods for eksaminer eller anden relevant uddannelse og baggrund.
– Arbejdsmængden er steget, uden dine løntimer er steget.
– Du bliver bedt om at yde ekstra, fx solosang eller specialopgaver uden det er indregnet i din stilling.

Ring eller skriv til os hvis du har spørgsmål om dette, så hjælper vi dig videre.

Ansat under 8 timer eller som kirkekorssanger?

Hvis din stilling er under 8 timer ugentligt eller du er ansat som kirkekorssanger kan du også fremsætte dine ønsker, så giver du Dansk Kirkemusiker Forening mandat til at føre lønforhandlingerne på dine vegne. Her er menighedsrådene dog ikke underlagt et bestemt tidsrum for en forhandling. 

Ring eller skriv til os, vi hjælper dig.