Forside > Tillidsrepræsentanter

Tillidsrepræsentanter


Foreningens tillidsrepræsentanter (TR) har i følge Cirkulære om en tillidsrepræsentantordning for overenskomstansatte kirkemusikere i folkekirken følgende opgaver:

§ 3. Det er tillidsrepræsentantens pligt som talsmand for de i § 1 nævnte personer at gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode samarbejdsforhold mellem kirkemusikere og menighedsrådet og andre ansatte ved kirken samt kirkemusikere indbyrdes.

Stk. 2. Tillidsrepræsentanten skal tillige påse, at bestemmelser om sikkerhedsforanstaltninger samt arbejdsmiljømæssige forhold overholdes.

§ 4. Som talsmand for stiftets kirkemusikere kan tillidsrepræsentanten over for menighedsrådene forelægge forslag, henstillinger og klager fra kirkemusikere samt optage forhandling med menighedsrådet om lokale spørgsmål. 

I vores forening bruges TR mest som bisidder til møder med menighedsrådet. Der er valgt én per stift:

Ålborg stift:
Birthe Christiansen, tlf.: 98 84 24 65, mobil: 20 44 23 65, e-mail: birthe_christiansen@stofanet.dk

Viborg og Århus stift:

Ribe og Haderslev stift:
Kirsten Beck, mobil: 61 70 57 46, e-mail: kirsten@becks.dk

Fyns stift:
Jan Drejer Christensen, tlf.: 65 91 52 53, mobil: 25 77 52 53, e-mail: jan@lykkeshoj20.dk

Sjælland og Lolland-Falster:
Eric Holm, mobil: 41 65 97 18, e-mail: eric.holm@mail.dk 


 

 

Dansk Kirkemusiker Forening
Home